ย้อน (OST. HORMONES 3 THE FINAL SEASON)

ศิลปิน: Slot Machine

 

อาจจะย้อนกลับมาใหม่

 

ไขว่คว้าหาทางอยากได้รักจากใคร

แต่รอยแผลกรีดลึกข้างในใครละที่จะเข้าใจ

 

ความจริงที่ไม่งดงามความงามที่มันไม่จริง

ความสุขที่ใจต้องการที่สุดมันคืออะไร

ความจริงที่ไม่งดงามความงามที่มันหายไป

ความเจ็บเกาะกินหัวใจมีใครเข้าใจฉันบ้าง

 

เหมือนไม่ดีพอยังกลัวทุกที

ไม่รู้ไม่เห็นวิธีหัวใจมันกร่อน

ฝังลึกตรงนี้มานานปิดเอาไว้ข้างใน

เพราะชีวิตบั่นทอน

มันจึงย้อนกลับมาใหม่

 

ไขว่คว้าหาทางใครละที่จะเข้าใจ

 

ความจริงที่ไม่งดงามความงามที่มันไม่จริง

ความสุขที่ใจต้องการที่สุดมันคืออะไร

ความจริงที่ไม่งดงามความงามที่มันหายไป

ความเจ็บเกาะกินหัวใจมีใครเข้าใจฉันบ้าง

 

ที่สุดมันคืออะไร

มีใครเข้าใจฉันบ้าง

 

ความจริงที่ไม่งดงามความงามที่มันไม่จริง

ความสุขที่ใจต้องการที่สุดมันคืออะไร

ความจริงที่ไม่งดงามความงามที่มันหายไป

ความเจ็บเกาะกินหัวใจมีใครเข้าใจฉันบ้าง

 

ที่สุดมันคืออะไร

มีใครเข้าใจฉันบ้าง

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***