อดีตเคยพัง

ศิลปิน: อาม ชุติมา

 

เปลี่ยนผุบ่าวหลายเทื่อ

บ่แม่นว่าเบื่อบ่ได้งามพอเลือกได้

แต่คบกับไผฮักไผก็มีแต่ผิดหวัง

เจ็บมาหลายครา

ฮ้องไห้น้ำตาไหลหลั่ง

บ่มีไผรับฟังจักสิเฮ็ดจั่งใด๋

 

ฮักไผกะฮักจริงบ่เคยคิดสิทิ้งสิป๋า

แต่บางเวาลาคนกะส่า

ว่าน้องตอแหล

หาว่ามั่วผู้ชาย

ทั้งที่น้องเป็นคนผ่ายแพ้

ถูกใครต่อใครรังแก

หลอกให้ฮักแล้วเขากะไป

 

อดีตมันเคยพัง

ปัจจุบันน้องเลยกลัวบ่ได้ซั่ว

ที่น้องคบหลายๆ

กะแค่เตรียมตัวเตรียมใจ

ถ้าหากมื้อใด๋อ้ายถิ่ม

น้องจั่งบ่เจ็บปานใด๋

บ่ได้เห็นใครเป็นแค่ของเล่น

ความฮักคราก่อนมันสอนให้เห็น

ก่อนสิฮักผู้ใด๋เป็นต้องฮักเจ้าของก่อน­

 

ฮักไผกะฮักจริงบ่เคยคิดสิทิ้งสิป๋า

แต่บางเวาลาคนกะส่า

ว่าน้องตอแหล

หาว่ามั่วผู้ชาย

ทั้งที่น้องเป็นคนผ่ายแพ้

ถูกใครต่อใครรังแก

หลอกให้ฮักแล้วเขากะไป

 

อดีตมันเคยพัง

ปัจจุบันน้องเลยกลัวบ่ได้ซั่ว

ที่น้องคบหลายๆ

กะแค่เตรียมตัวเตรียมใจ

ถ้าหากมื้อใด๋อ้ายถิ่ม

น้องจั่งบ่เจ็บปานใด๋

บ่ได้เห็นใครเป็นแค่ของเล่น

ความฮักคราก่อนมันสอนให้เห็น

ก่อนสิฮักผู้ใด๋เป็นต้องฮักเจ้าของก่อน

 

อดีตมันเคยพัง

ปัจจุบันน้องเลยกลัวบ่ได้ซั่ว

ที่น้องคบหลายๆ

กะแค่เตรียมตัวเตรียมใจ

ถ้าหากมื้อใด๋อ้ายถิ่ม

น้องจั่งบ่เจ็บปานใด๋

บ่ได้เห็นใครเป็นแค่ของเล่น

ความฮักคราก่อนมันสอนให้เห็น

ก่อนสิฮักผู้ใด๋เป็นต้องฮักเจ้าของก่อน

 

ความฮักคราก่อนมันสอนให้เห็น

ก่อนสิฮักผู้ใด๋เป็นต้องฮักเจ้าของก่อน

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***