The Light

ศิลปิน: The TOYS

 

หากว่าฉันนั้นเป็นเหมือนแสงไฟ

ไม่ว่าจะวางฉันเอาไว้ตรงที่ใด

จะวางที่เท้าหรือตรงที่หัวใจ

จะยังส่องแสงให้เธอไม่เคยเลือน

 

ต่อให้รักเธอไป

ต้องเจ็บช้ำเท่าไร

ก็จะทำให้เธอลงไป

ไม่ต้องยั้งคิดอะไร

 

 

ก็จะรักรักรัก

ก็จะรักรักรัก

เธอเท่านั้น

 

ก็จะรักรักรัก

ก็จะรักรักรัก

เธอต่อไป

 

หากว่าเธอนั้นเป็นเหมือนสายลม

ที่มาพร่างพรมให้ฉันนั้นเย็นสบาย

ที่สุดเธอนั้นถึงจะพัดเลยไป

ก็จะยังจะจดจำเธอไว้ไม่เคยเลือน

 

ต่อให้รักเธอไป

ต้องเจ็บช้ำเท่าไร

ก็จะทำให้เธอลงไป

ไม่ต้องยั้งคิดอะไร

 

ก็จะรักรักรัก

ก็จะรักรักรัก

เธอเท่านั้น

 

ก็จะรักรักรัก

ก็จะรักรักรัก

เธอต่อไป

ก็จะรักรักรัก

ก็จะรักรักรัก

เธอเท่านั้น

 

ก็จะรักรักรัก

ก็จะรักรักรัก

เธอต่อไป

 

ก็จะรักรักรัก

ก็จะรักรักรัก

เธอเท่านั้น

 

ก็จะรักรักรัก

ก็จะรักรักรัก

เธอต่อไป

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***