มีเพียงเรา (Album Version)

ศิลปิน: Pause

 

จะบินไปด้วยกัน..แม้หนทางยาวไกล

จะมีกันและกัน..แม้จะนานเพียงใด

 

มี..มีเพียงสองเราท่ามกลางแสงแห่งดวงดาว

สายลมเหน็บหนาวขอบฟ้ายังดูห่างไกล

มี..มีเพียงสองเราในแสงดาวที่คอยนำทาง

 

แม้(แสง)ดาวหมดฟ้ายังมีรักของเรานำทาง

เพราะว่าฉันและเธอต่างก็มองไปยังที่เดียว

คือขอบฟ้าที่สดใส

แม้จะแสนลำบากอาจจะนานแสนนาน

กว่าจะถึงซึ่งขอบฟ้า

 

จะบินไปด้วยกัน..แม้หนทางยาวไกล

จะมีกันและกัน..แม้จะนานเพียงใด

 

มี..มีเพียงสองเราท่ามกลางแสงแห่งดวงดาว

สายลมเหน็บหนาวขอบฟ้ายังดูห่างไกล

มี..มีเพียงสองเราในแสงดาวที่คอยนำทาง

 

แม้ดาวหมดฟ้ายังมีรักของเรานำทาง

 

มี..มีเพียงสองเราท่ามกลางแสงแห่งดวงดาว

สายลมเหน็บหนาวขอบฟ้ายังดูห่างไกล

มี..มีเพียงสองเราในแสงดาวที่คอยนำทาง

 

แม้ดาวหมดฟ้ายังมีรักของเรานำทาง

 

มี..มีเพียงสองเราท่ามกลางแสงของดวงดาว

สายลมเหน็บหนาวขอบฟ้ายังดูห่างไกล

มี..มีเพียงสองเราในแสงดาวที่คอยนำทาง

แม้แสงดาวหมดฟ้ายังมีรักของเรานำทาง

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***