หาย

ศิลปิน: Klear

 

เปิดเพลงซ้ำซ้ำเดิมเดิมอยู่อย่างนั้น

ภาพเราที่มีกันยังคงชัดเจน

 

นั่งมองที่เตียงเก่า

ยิ่งมองยิ่งเหงาจนใจเริ่มหวั่นไหว

ภาพเธอข้างข้างกายไม่มีแล้วใจ

 

หาย..มันเหงาจนแทบจะทนไม่ไหว

เมื่อฉันและเธอต้องไกลความรักยังเต็มในใจ

และแม้จะนานเพียงใดแต่ฉันก็ยังจะมีเพียงเธอ

 

เมื่อฉันและเธอต้องไกลความเหงามันเต็มในใจ

และแม้จะนานเพียงใดแต่ฉันก็ยังจะมีเพียงใจ

 

หาย..มันเหงาจนแทบจะทนไม่ไหว

เมื่อฉันและเธอต้องไกลความรักยังเต็มในใจ

และแม้จะนานเพียงใดแต่ฉันก็ยังจะมีเพียงใจ

 

หาย..มันเหงาจนแทบจะทนไม่ไหว

เมื่อฉันและเธอต้องไกลความรักยังเต็มในใจ

และแม้จะนานเพียงใดแต่ฉันก็ยังจะมีเพียงเธอ

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***