ศิลปิน: F.HERO

ยับ ยับ ยับ ยับ ยับ
ยับ ยับ ยับ ยับ ยับ
ยับ ยับ ยับ ยับ ยับ
ยับ ยับ ยับ ยับ

เอากันให้ยับ (เอากันให้ยับ)
เอากันให้ยับ (เอากันให้ยับ)
เรามาสะบัดอวัยวะ
โยกกันให้ยับ (ยับ ยับ)
เอากันให้ยับ (เอากันให้ยับ)
เอากันให้ยับ (เอากันให้ยับ)
ตอนนี้เครื่องมันร้อน
พร้อมที่จะยับ (พร้อมที่จะยับ)

F H E R O ชน
ลากตั้งแต่หน้า Seven
ตอนนี้ไปโผล่อยู่นั่งเล่น
ตั้งแต่ป๋องเบียร์ Heineken
ตอนนี้ Seventh Heaven
ตั้งแต่ DJ เปิดเพลง Chill
ตอนนี้ DJ เปิดเพลงเต้น
รู้ตัวอีกที******
ทำไมโต๊ะ******มีแต่ Agent
*** High เหมือน***จะเดินเล่น
เจอ Eve ที่สวน Eden
ทำไมพื้นมันแฉะๆ
เงยหน้าเห็นเพื่อนเอาไวน์มาเทเล่น
ลอย***ลอยจากทองหล่อ
ถึง Copenhagen
ยับ ***ยับ ***ยับ ***ยับ
จนชื่อ***กลายเป็น Legend

Let me see Let me burn
Let me turnt Let me
Let me see Let me burn
Let me turnt Let me
Let me see Let me burn
Let me turnt Let me
Let me see Let me burn
Let me ยับ ยับ ยับ

เอากันให้ยับ (เอากันให้ยับ)
เอากันให้ยับ (เอากันให้ยับ)
เรามาสะบัดอวัยวะ
โยกกันให้ยับ (ยับ ยับ)
เอากันให้ยับ (เอากันให้ยับ)
เอากันให้ยับ (เอากันให้ยับ)
ตอนนี้เครื่องมันร้อน
พร้อมที่จะยับ (พร้อมที่จะยับ)
เอาให้ยับ (Yeah Yeah)
เอาให้ยับ (Yeah Yeah)
คืนนี้ไม่มีพ้งไม่มีพัก (ไม่มีพัก)
เอาให้ยับ (Yeah Yeah)
เอาให้ยับ (Yeah Yeah)
ตอนนี้เอาให้พร้อมที่จะยับ
Put Your Hands up

Yessir Poppa lot yep lot
Mayday Mayday
ฮิปฮอป***มาเป็นกองทัพ (ยับ)
Okay Okay
***น้องอย่าคึกคะนองนัก (ยับ)
โซเซโอนเอน
เสียงเบสอาจทำ***คอพับ
ต่อให้หนูลงยันต์ซักเจ็ดยอด
ก็ไม่รอดโดนเจ็ดยับ (ยับ)
(Ouu) Pull up to the club
สาวๆมาทักว่าพี่เจ้าชู้
ลวดลายประกอบลีลา
อยู่บนโซฟานั่นพี่แค่บู๊
เอ้าใครที่รักฮิปฮอป
เตรียมยกนิ้วกลางพวก***แล้วชู
(Tuu tuu)
ใครอาละวาดเดี๋ยวปั๊ด***ฟาด
ด้วยปิกาจู (Ouu)

Let me see Let me burn
Let me turnt Let me
Let me see Let me burn
Let me turnt Let me
Let me see Let me burn
Let me turnt Let me
Let me see Let me burn
Let me ยับ ยับ ยับ

เอากันให้ยับ (เอากันให้ยับ)
เอากันให้ยับ (เอากันให้ยับ)
เรามาสะบัดอวัยวะ
โยกกันให้ยับ (ยับ ยับ)
เอากันให้ยับ (เอากันให้ยับ)
เอากันให้ยับ (เอากันให้ยับ)
ตอนนี้เครื่องมันร้อน
พร้อมที่จะยับ (พร้อมที่จะยับ)
เอาให้ยับ (Yeah Yeah)
เอาให้ยับ (Yeah Yeah)
คืนนี้ไม่มีพ้งไม่มีพัก (ไม่มีพัก)
เอาให้ยับ (Yeah Yeah)
เอาให้ยับ (Yeah Yeah)
ตอนนี้เอาให้พร้อมที่จะยับ
Put Your Hands up

เอาให้ยับเยินกันไปเลย
เอาให้ยับเยินกันไปเลย
เอาให้ยับเยินกันไปเลย
ไม่ต้องสนไม่ต้องแคร์อะไร
เอาให้ยับเยินกันไปเลย
เอาให้ยับเยินกันไปเลย
เอาให้ยับเยินกันไปเลย
No สน No Care
ปล่อยให้เลยตามเลย

เอากันให้ยับ (เอากันให้ยับ)
เอากันให้ยับ (เอากันให้ยับ)
เรามาสะบัดอวัยวะ
โยกกันให้ยับ (ยับ ยับ)
เอากันให้ยับ (เอากันให้ยับ)
เอากันให้ยับ (เอากันให้ยับ)
ตอนนี้เครื่องมันร้อน
พร้อมที่จะยับ (พร้อมที่จะยับ)
เอาให้ยับ (Yeah Yeah)
เอาให้ยับ (Yeah Yeah)
คืนนี้ไม่มีพ้งไม่มีพัก (ไม่มีพัก)
เอาให้ยับ (Yeah Yeah)
เอาให้ยับ (Yeah Yeah)
ตอนนี้เอาให้พร้อมที่จะยับ
Put Your Hands up
***Lyrics are from third-parties***

รายชื่อเพลง

1 เพลง

Artist:
ศิลปิน: F.HERO

ยับ ยับ ยับ ยับ ยับ
ยับ ยับ ยับ ยับ ยับ
ยับ ยับ ยับ ยับ ยับ
ยับ ยับ ยับ ยับ

เอากันให้ยับ (เอากันให้ยับ)
เอากันให้ยับ (เอากันให้ยับ)
เรามาสะบัดอวัยวะ
โยกกันให้ยับ (ยับ ยับ)
เอากันให้ยับ (เอากันให้ยับ)
เอากันให้ยับ (เอากันให้ยับ)
ตอนนี้เครื่องมันร้อน
พร้อมที่จะยับ (พร้อมที่จะยับ)

F H E R O ชน
ลากตั้งแต่หน้า Seven
ตอนนี้ไปโผล่อยู่นั่งเล่น
ตั้งแต่ป๋องเบียร์ Heineken
ตอนนี้ Seventh Heaven
ตั้งแต่ DJ เปิดเพลง Chill
ตอนนี้ DJ เปิดเพลงเต้น
รู้ตัวอีกที******
ทำไมโต๊ะ******มีแต่ Agent
*** High เหมือน***จะเดินเล่น
เจอ Eve ที่สวน Eden
ทำไมพื้นมันแฉะๆ
เงยหน้าเห็นเพื่อนเอาไวน์มาเทเล่น
ลอย***ลอยจากทองหล่อ
ถึง Copenhagen
ยับ ***ยับ ***ยับ ***ยับ
จนชื่อ***กลายเป็น Legend

Let me see Let me burn
Let me turnt Let me
Let me see Let me burn
Let me turnt Let me
Let me see Let me burn
Let me turnt Let me
Let me see Let me burn
Let me ยับ ยับ ยับ

เอากันให้ยับ (เอากันให้ยับ)
เอากันให้ยับ (เอากันให้ยับ)
เรามาสะบัดอวัยวะ
โยกกันให้ยับ (ยับ ยับ)
เอากันให้ยับ (เอากันให้ยับ)
เอากันให้ยับ (เอากันให้ยับ)
ตอนนี้เครื่องมันร้อน
พร้อมที่จะยับ (พร้อมที่จะยับ)
เอาให้ยับ (Yeah Yeah)
เอาให้ยับ (Yeah Yeah)
คืนนี้ไม่มีพ้งไม่มีพัก (ไม่มีพัก)
เอาให้ยับ (Yeah Yeah)
เอาให้ยับ (Yeah Yeah)
ตอนนี้เอาให้พร้อมที่จะยับ
Put Your Hands up

Yessir Poppa lot yep lot
Mayday Mayday
ฮิปฮอป***มาเป็นกองทัพ (ยับ)
Okay Okay
***น้องอย่าคึกคะนองนัก (ยับ)
โซเซโอนเอน
เสียงเบสอาจทำ***คอพับ
ต่อให้หนูลงยันต์ซักเจ็ดยอด
ก็ไม่รอดโดนเจ็ดยับ (ยับ)
(Ouu) Pull up to the club
สาวๆมาทักว่าพี่เจ้าชู้
ลวดลายประกอบลีลา
อยู่บนโซฟานั่นพี่แค่บู๊
เอ้าใครที่รักฮิปฮอป
เตรียมยกนิ้วกลางพวก***แล้วชู
(Tuu tuu)
ใครอาละวาดเดี๋ยวปั๊ด***ฟาด
ด้วยปิกาจู (Ouu)

Let me see Let me burn
Let me turnt Let me
Let me see Let me burn
Let me turnt Let me
Let me see Let me burn
Let me turnt Let me
Let me see Let me burn
Let me ยับ ยับ ยับ

เอากันให้ยับ (เอากันให้ยับ)
เอากันให้ยับ (เอากันให้ยับ)
เรามาสะบัดอวัยวะ
โยกกันให้ยับ (ยับ ยับ)
เอากันให้ยับ (เอากันให้ยับ)
เอากันให้ยับ (เอากันให้ยับ)
ตอนนี้เครื่องมันร้อน
พร้อมที่จะยับ (พร้อมที่จะยับ)
เอาให้ยับ (Yeah Yeah)
เอาให้ยับ (Yeah Yeah)
คืนนี้ไม่มีพ้งไม่มีพัก (ไม่มีพัก)
เอาให้ยับ (Yeah Yeah)
เอาให้ยับ (Yeah Yeah)
ตอนนี้เอาให้พร้อมที่จะยับ
Put Your Hands up

เอาให้ยับเยินกันไปเลย
เอาให้ยับเยินกันไปเลย
เอาให้ยับเยินกันไปเลย
ไม่ต้องสนไม่ต้องแคร์อะไร
เอาให้ยับเยินกันไปเลย
เอาให้ยับเยินกันไปเลย
เอาให้ยับเยินกันไปเลย
No สน No Care
ปล่อยให้เลยตามเลย

เอากันให้ยับ (เอากันให้ยับ)
เอากันให้ยับ (เอากันให้ยับ)
เรามาสะบัดอวัยวะ
โยกกันให้ยับ (ยับ ยับ)
เอากันให้ยับ (เอากันให้ยับ)
เอากันให้ยับ (เอากันให้ยับ)
ตอนนี้เครื่องมันร้อน
พร้อมที่จะยับ (พร้อมที่จะยับ)
เอาให้ยับ (Yeah Yeah)
เอาให้ยับ (Yeah Yeah)
คืนนี้ไม่มีพ้งไม่มีพัก (ไม่มีพัก)
เอาให้ยับ (Yeah Yeah)
เอาให้ยับ (Yeah Yeah)
ตอนนี้เอาให้พร้อมที่จะยับ
Put Your Hands up


เพลงพิเศษนี้ มีให้ฟังเฉพาะผู้ใช้งาน JOOX มิวสิคแอพแบบ VIP เท่านั้น

ดาวน์โหลด JOOX ฟรีมิวสิคแอพ
แล้วรับสิทธิ์ใช้งานแบบ VIP ฟรี

แค่คลิก หรือสแกน QR Code ด้านล่างเพื่อติดตั้ง JOOX
บนสมาร์ทโฟนของคุณ รับสิทธิ์การใช้งาน JOOX
แบบ VIP กันไปเลยฟรีๆ

 

หากคุณใช้งาน JOOX แบบ VIP อยู่แล้ว

แค่ล็อกอินด้วยการคลิก  ที่มุมบนขวามือ
ของ Sanook! Music ด้วยแอคเคาท์ JOOX ของคุณ

Album
00:00 / 00:00
0
เพลงที่อยู่ในคิว (0) เคลียร์ลิสต์ทั้งหมด
No songs added

In Sanook Music, click "▷" or "+" to play or add songs.