ศิลปิน: ILLSlick

All My S**t From Cali, Cali, Cali
All My Kush From Cali, Cali, Cali
Mr. Legendary , Dary Dary

ชีวิตก็เหมือนละคร
และก้อนตะกอนที่ฝังในความจำ
เป็นดั่งภาพสะท้อน
ซะยิ่งกว่ากลอนที่เค้านิยามกัน
ข่มตานอน
ใครๆก็สอนให้ฉันพยามทำ
ตามหลอกหลอน
ถึงแม้จะเมาไปจนข้ามวัน

แผลเป็นที่อยู่ตรงนั้นถึงแม้จะเจ็บซ้ำๆ
แต่เมื่อเวลามันเลยผ่านมันก็ด้านชาไปเอง
แต่หัวใจไม่เป็นอย่างนั้น
ถึงแม้จะเจ็บกี่ครั้งและต่อให้นานเท่าไหร่
มันก็ยังเจ็บเหมือนเดิม

Girl, I Don't Wanna Talk About
All The Shit That I Been Through
Smoking On That Loud
And Sippin' Lean Too
ตื่นนอนมาทุกเช้า
Tell Me What Chu Gon' Do
We Still Tippin' 24/7 Tha Grinder ,
I'm Just Livin' Legend

ชีวิตก็เหมือนละคร
และก้อนตะกอนที่ฝังในความจำ
เป็นดั่งภาพสะท้อน
ซะยิ่งกว่ากลอนที่เค้านิยามกัน
ข่มตานอนใครๆก็สอนให้ฉันพยามทำ
ตามหลอกหลอน
ถึงแม้จะเมาไปจนข้ามวัน

ยังจำได้ดีทุกวินาที
เคยให้เธอหมดเลยเท่าที่มี
ถึงแม้ต้องกลายเป็นเถ้าธุลี
Just Let Me Be Your Memory Girl
ยังจำได้ดีทุกวินาที
เคยให้เธอหมดเลยเท่าที่มี
ถึงแม้ต้องกลายเป็นเถ้าธุลี
Just Let Me Be Your Memory Girl

ไม่ว่าที่มือหรือว่าที่แขน
เวลามันเกิดเป็นแผล
ไม่เคยจะสนเพราะรู้ดีเดี๋ยวมันก็เจือจางลง
แต่หัวใจตัวเองแท้ๆ
ถ้าลองได้เคยเป็นแผล
ไม่ว่ากี่ครั้งก็แล้วแต่มันก็ยังคงเรื้อรัง

Yeahhh, All My S**t From Cali
And My Medical From Cali
Mr. Legendary,
Yellin' F**k You Pay Me
Baby Do You Remember Me
Screamin' To The Haters ,
I Ain't Scared Of Shit

ชีวิตก็เหมือนละคร
และก้อนตะกอนที่ฝังในความจำ
เป็นดั่งภาพสะท้อน
ซะยิ่งกว่ากลอนที่เค้านิยามกัน
ข่มตานอน
ใครๆก็สอนให้ฉันพยามทำ
ตามหลอกหลอน
ถึงแม้จะเมาไปจนข้ามวัน

ยังจำได้ดีทุกวินาที
เคยให้เธอหมดเลยเท่าที่มี
ถึงแม้ต้องกลายเป็นเถ้าธุลี
Just Let Me Be Your Memory Girl
ยังจำได้ดีทุกวินาที
เคยให้เธอหมดเลยเท่าที่มี
ถึงแม้ต้องกลายเป็นเถ้าธุลี
Just Let Me Be Your Memory Girl

I Was Born To Do This S**t,
Yeah I'm Illslick Your Boy
Friend Can't Be Me, Fosho
I'm Just Tryin' To Stay Rich
Sippin' Lean And Smoking Weed
ได้โปรดเถอะอย่าอิจฉาผมเพียงแค่ใช้ชีวิต

Sippin' On That Ciroc
ไม่ได้นอนไม่ได้นอน
ตื่นขึ้นมาก็ถอน
แล้วก็ถอนแล้วก็ถอน
I Don't Know What's Going On,
Going On , Going On

ชีวิตก็เหมือนละคร
และก้อนตะกอนที่ฝังในความจำ
เป็นดั่งภาพสะท้อน
ซะยิ่งกว่ากลอนที่เค้านิยามกัน
ข่มตานอน
ใครๆก็สอนให้ฉันพยามทำ
ตามหลอกหลอน
ถึงแม้จะเมาไปจนข้ามวัน

ยังจำได้ดีทุกวินาที
เคยให้เธอหมดเลยเท่าที่มี
ถึงแม้ต้องกลายเป็นเถ้าธุลี
Just Let Me Be Your Memory Girl
ยังจำได้ดีทุกวินาที
เคยให้เธอหมดเลยเท่าที่มี
ถึงแม้ต้องกลายเป็นเถ้าธุลี
Just Let Me Be Your Memory Girl
***Lyrics are from third-parties***

รายชื่อเพลง

43 เพลง
1Wake N Bake
Illslick03:26
2Hope
Illslick03:32
3That Vibe
Illslick03:18
4ถ้ามากพอ
Illslick03:26
5เพียงยินดี
Illslick03:17
6Scharer
Illslick02:44
7ฝันซ้อนฝัน
Illslick03:54
8สิ่งเลิศล้ำ
Illslick03:48
9จริงครึ่งนึง
Illslick03:40
10ลองซ้อม
Illslick03:47
11บางสิ่งที่ยังจำ
Illslick04:25
12ก่อนไป
Illslick03:30
13ตัวตายตัวแทน
Illslick03:38
14คาวต๋า
Illslick03:54
15กึ๊ดยาก
Illslick03:39
16แค่ไม่นาน
Illslick03:09
17จูบ
Illslick04:14
18แสงที่ไม่มีวันดับ
Illslick03:34
19เคยเจอที่แย่กว่านี้
Illslick03:54
20ที่รัก
Illslick03:07
21Love To Be Alone
Illslick03:27
22ละลาย
Illslick03:37
23M Leg
Illslick03:14
24Child's Play
Illslick03:31
25Heaven Town Girl
Illslick03:34
26ตะกอน
Illslick03:20
27MY SUNSHINE
Illslick03:10
28นิราศเวียงพิงค์
Illslick03:54
29ก้อนหิน
Illslick03:20
30ทดไว้ในใจ (On My Mind)
Illslick03:01
31BABY BOY
Illslick02:50
32BEST THING
Illslick03:33
33W.O.C Girls
Illslick04:02
34ประกอบใหม่
Illslick03:37
35ดาวค้างฟ้า
Illslick03:13
36Purple & Green
Illslick03:29
37Same Thang
Illslick03:13
3858 Wild Child
Illslick03:07
39THUG LUV
Illslick03:09
40ไม่ได้คุยนานแล้ว
Illslick03:12
41Real Men Cry
Illslick02:56
42Time Machine
Illslick03:26
43A Walk to Remember
Illslick03:13

Artist:
ศิลปิน: ILLSlick

All My S**t From Cali, Cali, Cali
All My Kush From Cali, Cali, Cali
Mr. Legendary , Dary Dary

ชีวิตก็เหมือนละคร
และก้อนตะกอนที่ฝังในความจำ
เป็นดั่งภาพสะท้อน
ซะยิ่งกว่ากลอนที่เค้านิยามกัน
ข่มตานอน
ใครๆก็สอนให้ฉันพยามทำ
ตามหลอกหลอน
ถึงแม้จะเมาไปจนข้ามวัน

แผลเป็นที่อยู่ตรงนั้นถึงแม้จะเจ็บซ้ำๆ
แต่เมื่อเวลามันเลยผ่านมันก็ด้านชาไปเอง
แต่หัวใจไม่เป็นอย่างนั้น
ถึงแม้จะเจ็บกี่ครั้งและต่อให้นานเท่าไหร่
มันก็ยังเจ็บเหมือนเดิม

Girl, I Don't Wanna Talk About
All The Shit That I Been Through
Smoking On That Loud
And Sippin' Lean Too
ตื่นนอนมาทุกเช้า
Tell Me What Chu Gon' Do
We Still Tippin' 24/7 Tha Grinder ,
I'm Just Livin' Legend

ชีวิตก็เหมือนละคร
และก้อนตะกอนที่ฝังในความจำ
เป็นดั่งภาพสะท้อน
ซะยิ่งกว่ากลอนที่เค้านิยามกัน
ข่มตานอนใครๆก็สอนให้ฉันพยามทำ
ตามหลอกหลอน
ถึงแม้จะเมาไปจนข้ามวัน

ยังจำได้ดีทุกวินาที
เคยให้เธอหมดเลยเท่าที่มี
ถึงแม้ต้องกลายเป็นเถ้าธุลี
Just Let Me Be Your Memory Girl
ยังจำได้ดีทุกวินาที
เคยให้เธอหมดเลยเท่าที่มี
ถึงแม้ต้องกลายเป็นเถ้าธุลี
Just Let Me Be Your Memory Girl

ไม่ว่าที่มือหรือว่าที่แขน
เวลามันเกิดเป็นแผล
ไม่เคยจะสนเพราะรู้ดีเดี๋ยวมันก็เจือจางลง
แต่หัวใจตัวเองแท้ๆ
ถ้าลองได้เคยเป็นแผล
ไม่ว่ากี่ครั้งก็แล้วแต่มันก็ยังคงเรื้อรัง

Yeahhh, All My S**t From Cali
And My Medical From Cali
Mr. Legendary,
Yellin' F**k You Pay Me
Baby Do You Remember Me
Screamin' To The Haters ,
I Ain't Scared Of Shit

ชีวิตก็เหมือนละคร
และก้อนตะกอนที่ฝังในความจำ
เป็นดั่งภาพสะท้อน
ซะยิ่งกว่ากลอนที่เค้านิยามกัน
ข่มตานอน
ใครๆก็สอนให้ฉันพยามทำ
ตามหลอกหลอน
ถึงแม้จะเมาไปจนข้ามวัน

ยังจำได้ดีทุกวินาที
เคยให้เธอหมดเลยเท่าที่มี
ถึงแม้ต้องกลายเป็นเถ้าธุลี
Just Let Me Be Your Memory Girl
ยังจำได้ดีทุกวินาที
เคยให้เธอหมดเลยเท่าที่มี
ถึงแม้ต้องกลายเป็นเถ้าธุลี
Just Let Me Be Your Memory Girl

I Was Born To Do This S**t,
Yeah I'm Illslick Your Boy
Friend Can't Be Me, Fosho
I'm Just Tryin' To Stay Rich
Sippin' Lean And Smoking Weed
ได้โปรดเถอะอย่าอิจฉาผมเพียงแค่ใช้ชีวิต

Sippin' On That Ciroc
ไม่ได้นอนไม่ได้นอน
ตื่นขึ้นมาก็ถอน
แล้วก็ถอนแล้วก็ถอน
I Don't Know What's Going On,
Going On , Going On

ชีวิตก็เหมือนละคร
และก้อนตะกอนที่ฝังในความจำ
เป็นดั่งภาพสะท้อน
ซะยิ่งกว่ากลอนที่เค้านิยามกัน
ข่มตานอน
ใครๆก็สอนให้ฉันพยามทำ
ตามหลอกหลอน
ถึงแม้จะเมาไปจนข้ามวัน

ยังจำได้ดีทุกวินาที
เคยให้เธอหมดเลยเท่าที่มี
ถึงแม้ต้องกลายเป็นเถ้าธุลี
Just Let Me Be Your Memory Girl
ยังจำได้ดีทุกวินาที
เคยให้เธอหมดเลยเท่าที่มี
ถึงแม้ต้องกลายเป็นเถ้าธุลี
Just Let Me Be Your Memory Girl


เพลงพิเศษนี้ มีให้ฟังเฉพาะผู้ใช้งาน JOOX มิวสิคแอพแบบ VIP เท่านั้น

ดาวน์โหลด JOOX ฟรีมิวสิคแอพ
แล้วรับสิทธิ์ใช้งานแบบ VIP ฟรี

แค่คลิก หรือสแกน QR Code ด้านล่างเพื่อติดตั้ง JOOX
บนสมาร์ทโฟนของคุณ รับสิทธิ์การใช้งาน JOOX
แบบ VIP กันไปเลยฟรีๆ

 

หากคุณใช้งาน JOOX แบบ VIP อยู่แล้ว

แค่ล็อกอินด้วยการคลิก  ที่มุมบนขวามือ
ของ Sanook! Music ด้วยแอคเคาท์ JOOX ของคุณ

Album
00:00 / 00:00
0
เพลงที่อยู่ในคิว (0) เคลียร์ลิสต์ทั้งหมด
No songs added

In Sanook Music, click "▷" or "+" to play or add songs.