Artist: TWICE

แม อิล โอล รี นึน เบล เบล เบล
อี เจน นา รึล แบ รยอ แฮ จวอ
แบ ทอ รี นัง บี ฮา กิน ชี รอ
ชา กู มัน บวา ชา กู ชา กู มัน วา
จอน ฮวา กา พอง ทอ จิล กอท มัน กา ทา

โมล รา โมล รา ซุม โด โมท ชวิน แด
นา แต มู เน ฮิม ดือ รอ
คุง ชิม จา งี ตอ รอ จิน แด แว
กแย มา รึน นา นอ มู เย ปือ แด
ชา รัง ฮา นึน กอน อา นี กู

อา อา กา นึน โมท บา ดา ซอ มี อัน แฮ
ชิน กู รึล มัน นา นือ รา shy shy shy
มัน นา กิน จม กือ รอ กู มี อัน แฮ
จม อิท ตา ยอน รัก ฮัล เก later
โช รือ จี มา ออล มา คา จี อา นา
พู รือ เก แฮ จุล เก Baby
อา จี กึน จม อิล รอ แน มัม กัท กิน อิล รอ
ฮา จี มัน ดอ โพ ยอ จุล แร

CHEER UP BABY CHEER UP BABY

ชม ดอ ฮี มึล แล
ยอ จา กา ชวิบ เก มา มึล ชู มยอน อัน ดแว
คือ แร ยา นี กา นัล ดอ โช อา ฮา เก ดเวล กอล
แท ยอน ฮา เก ยอน กี ฮัล แร อา มู รอ ชี อัน เค
แน กา นอล โช อา ฮา นึน มัม โม รือ เก

just get it together
and then baby CHEER UP

อัน จอล บู จอล โมก โซ รี กา
ยอ กี กา จี ทึล รยอ
ตา เม จอ จึน ชอน ฮวา กี กา
ยอ กี ซอ โด โบ ยอ
พา โร บา โร แท ดับ ฮา นึน กอท โด
แม รยอก ออบ ซอ
เม ชี จี มัน อิก โก
ฮวา กิน อัน ฮา นึน กอน คี บุน

ออ ออ ออ นอ มู ชิม แฮท นา boy
อี รอ ดา กา จี ชิล กา บวา
คอก จอง ดเวน กิน ฮา โก
ออ ออ ออ อัน กือ รอ มยอน แน กา ทอ
ปา จิล กอท มัน กา ทา ปา จิล กอท มัน กา ทา

อา อา ดับ จา งึล โมท พา ดา ซอ มี อัน แฮ
ชิน กู รึล มัน นา นือ รา shy shy shy
มน นา กิน จม กือ รอ คู มี อัน แฮ
จม อิท ตา ยอน รัก ฮัล เก later
โช รือ จี มา ออ ดี กา จี อา นา
ทเว ออ จุล เก นอ เอ Baby
นอ มู ปัล ริน ชี รอ ซอ เง รึล ดอ โบ ยอ
แน กา นอล คี ตา รยอ จุล เก

CHEER UP BABY CHEER UP BABY

ชม ดอ ฮี มึล แล
ยอ จา กา ชวิบ เก มา มึล ชู มยอน อัน ดแว
คือ แร ยา นี กา นัล ดอ โช อา ฮา เก ดเวล กอล
แท ยอน ฮา เก ยอน กี ฮัล แร อา มู รอ ชี อัน เค
แน กา นอล โช อา ฮา นึน มัม โม รือ เก

just get it together
and then baby CHEER UP

นา โด นี กา โช อา ซัง ชอ อี บึล กา บวา
คอก จอง ดเว จี มัน ยอ จา นึ กา อี แฮ แฮ จู กิล
โซก มา อึม ทึล คิล กา บวา คอ บี นา
ชี กึม ชอ รอม โช กึม มัน ดอ ดา กา วา
คือ รี โอ แร กอล รี จิน อา นา

just get it together
and then baby CHEER UP

Be a man a real man
gotta see u love me like a real man
Be a man a real man
gotta see u love me like a real man

CHEER UP BABY CHEER UP BABY

ชม ดอ ฮี มึล แล
ยอ จา กา ชวิบ เก มา มึล ชู มยอน อัน ดแว
คือ แร ยา นี กา นัล ดอ โช อา ฮา เก ดเวล กอล
แท ยอน ฮา เก ยอน กี ฮัล แร อา มู รอ ชี อัน เค
แน กา นอล โช อา ฮา นึน มัม โม รือ เก

just get it together
and then baby CHEER UP
***Lyrics are from third-parties***

Artist:
Artist: TWICE

แม อิล โอล รี นึน เบล เบล เบล
อี เจน นา รึล แบ รยอ แฮ จวอ
แบ ทอ รี นัง บี ฮา กิน ชี รอ
ชา กู มัน บวา ชา กู ชา กู มัน วา
จอน ฮวา กา พอง ทอ จิล กอท มัน กา ทา

โมล รา โมล รา ซุม โด โมท ชวิน แด
นา แต มู เน ฮิม ดือ รอ
คุง ชิม จา งี ตอ รอ จิน แด แว
กแย มา รึน นา นอ มู เย ปือ แด
ชา รัง ฮา นึน กอน อา นี กู

อา อา กา นึน โมท บา ดา ซอ มี อัน แฮ
ชิน กู รึล มัน นา นือ รา shy shy shy
มัน นา กิน จม กือ รอ กู มี อัน แฮ
จม อิท ตา ยอน รัก ฮัล เก later
โช รือ จี มา ออล มา คา จี อา นา
พู รือ เก แฮ จุล เก Baby
อา จี กึน จม อิล รอ แน มัม กัท กิน อิล รอ
ฮา จี มัน ดอ โพ ยอ จุล แร

CHEER UP BABY CHEER UP BABY

ชม ดอ ฮี มึล แล
ยอ จา กา ชวิบ เก มา มึล ชู มยอน อัน ดแว
คือ แร ยา นี กา นัล ดอ โช อา ฮา เก ดเวล กอล
แท ยอน ฮา เก ยอน กี ฮัล แร อา มู รอ ชี อัน เค
แน กา นอล โช อา ฮา นึน มัม โม รือ เก

just get it together
and then baby CHEER UP

อัน จอล บู จอล โมก โซ รี กา
ยอ กี กา จี ทึล รยอ
ตา เม จอ จึน ชอน ฮวา กี กา
ยอ กี ซอ โด โบ ยอ
พา โร บา โร แท ดับ ฮา นึน กอท โด
แม รยอก ออบ ซอ
เม ชี จี มัน อิก โก
ฮวา กิน อัน ฮา นึน กอน คี บุน

ออ ออ ออ นอ มู ชิม แฮท นา boy
อี รอ ดา กา จี ชิล กา บวา
คอก จอง ดเวน กิน ฮา โก
ออ ออ ออ อัน กือ รอ มยอน แน กา ทอ
ปา จิล กอท มัน กา ทา ปา จิล กอท มัน กา ทา

อา อา ดับ จา งึล โมท พา ดา ซอ มี อัน แฮ
ชิน กู รึล มัน นา นือ รา shy shy shy
มน นา กิน จม กือ รอ คู มี อัน แฮ
จม อิท ตา ยอน รัก ฮัล เก later
โช รือ จี มา ออ ดี กา จี อา นา
ทเว ออ จุล เก นอ เอ Baby
นอ มู ปัล ริน ชี รอ ซอ เง รึล ดอ โบ ยอ
แน กา นอล คี ตา รยอ จุล เก

CHEER UP BABY CHEER UP BABY

ชม ดอ ฮี มึล แล
ยอ จา กา ชวิบ เก มา มึล ชู มยอน อัน ดแว
คือ แร ยา นี กา นัล ดอ โช อา ฮา เก ดเวล กอล
แท ยอน ฮา เก ยอน กี ฮัล แร อา มู รอ ชี อัน เค
แน กา นอล โช อา ฮา นึน มัม โม รือ เก

just get it together
and then baby CHEER UP

นา โด นี กา โช อา ซัง ชอ อี บึล กา บวา
คอก จอง ดเว จี มัน ยอ จา นึ กา อี แฮ แฮ จู กิล
โซก มา อึม ทึล คิล กา บวา คอ บี นา
ชี กึม ชอ รอม โช กึม มัน ดอ ดา กา วา
คือ รี โอ แร กอล รี จิน อา นา

just get it together
and then baby CHEER UP

Be a man a real man
gotta see u love me like a real man
Be a man a real man
gotta see u love me like a real man

CHEER UP BABY CHEER UP BABY

ชม ดอ ฮี มึล แล
ยอ จา กา ชวิบ เก มา มึล ชู มยอน อัน ดแว
คือ แร ยา นี กา นัล ดอ โช อา ฮา เก ดเวล กอล
แท ยอน ฮา เก ยอน กี ฮัล แร อา มู รอ ชี อัน เค
แน กา นอล โช อา ฮา นึน มัม โม รือ เก

just get it together
and then baby CHEER UP


เพลงพิเศษนี้ มีให้ฟังเฉพาะผู้ใช้งาน JOOX มิวสิคแอพแบบ VIP เท่านั้น

ดาวน์โหลด JOOX ฟรีมิวสิคแอพ
แล้วรับสิทธิ์ใช้งานแบบ VIP ฟรี

แค่คลิก หรือสแกน QR Code ด้านล่างเพื่อติดตั้ง JOOX
บนสมาร์ทโฟนของคุณ รับสิทธิ์การใช้งาน JOOX
แบบ VIP กันไปเลยฟรีๆ

 

หากคุณใช้งาน JOOX แบบ VIP อยู่แล้ว

แค่ล็อกอินด้วยการคลิก  ที่มุมบนขวามือ
ของ Sanook! Music ด้วยแอคเคาท์ JOOX ของคุณ

Album
00:00 / 00:00
0
เพลงที่อยู่ในคิว (0) เคลียร์ลิสต์ทั้งหมด
No songs added

In Sanook Music, click "▷" or "+" to play or add songs.