สังเคราะห์แสง (PHOTOSYNTHESIS)

ศิลปิน: เก่ง ธชย

 

 

ต้นเอยต้นไม้ถูกทิ้งให้ผลัดใบ

ไม่มีใครใส่ใจไม่มีใครดูแล

 

กี่ลมกี่ฝนกี่ร้อนที่ต้องทน

เปียกไปทั้งกาย

ด้วยน้ำลายบางคน

 

จงเติบโตจงแตกใบ

จงขยายรากกิ่งไทรงดงาม

จงกรีดร้องจงแซ่ซ้อง

จงร่ำร้องสิ่งที่ใจต้องการ

ฮูฮูฮูฮูลาลาฮูลาลาฮูลา

ฮูลาฮูเลลาฮูเลลาฮูเล

ลาฮูเลฮูลาฮูลา

ฮูฮูลาลาฮูลาลาฮูลา

ฮูลาฮูเลลาฮูเลลาฮูเล

ลาฮูเลฮูลาฮู

Saymyname!

 

เมื่อเมฆดำพัดผ่าน

เห็นตะวันที่ปลายฟ้า

ดีใจที่ยังยืนอยู่

มันคุ้มค่าที่อดทน

คือสัญญาณวันใหม่

ฉันจะยืนขึ้นใหม่

ฉันจะไปที่ใหม่

ที่ๆใจอยากไป

 

จงเติบโตจงแตกใบ

จงขยายรากกิ่งไทรงดงาม

จงกรีดร้องจงแซ่ซ้อง

จงร่ำร้องสิ่งที่ใจต้องการ

ฮูฮูฮูฮูลาลาฮูลาลาฮูลา

ฮูลาฮูเลลาฮูเลลาฮูเล

ลาฮูเลฮูลาฮูลา

ฮูฮูลาลาฮูลาลาฮูลา

ฮูลาฮูเลลาฮูเลลาฮูเล

ลาฮูเลฮูลาฮู

Saymyname!

 

ลาลาลาลาลาลาลา

ลาลาลาลาลาลาลาลาเอ้เอ้

ลาลาลาลาลาลาลา

ลาลาลาลาลาลาลาลาเอ้เอ้

 

จงเติบโตจงแตกใบ

จงขยายรากกิ่งไทรงดงาม

จงกรีดร้องจงแซ่ซ้อง

จงร่ำร้องสิ่งที่ใจต้องการ

ฮูฮูฮูฮูลาลาฮูลาลาฮูลา

ฮูลาฮูเลลาฮูเลลาฮูเล

ลาฮูเลฮูลาฮูลา

ฮูฮูลาลาฮูลาลาฮูลา

ฮูลาฮูเลลาฮูเลลาฮูเล

ลาฮูเลฮูลาฮู

Saymyname!

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***