Artist: BIGBANG

อูรี ซารังฮาจี มัลราโย อาชิกกึน ชัล โมรือชันนาโย
ซาซิล โชกึมมึน ดูรยออุน กอยา
กือแด มีอันแฮโย
อูรี ยักซกฮาชี มัลราโย แนอิลรึล โต โมรือชันนาโย
ฮาชีมันนี มัล มันนึน ชินซิมมียา
กือแด ชฮฮาแฮโย

อามูกอซโด มุดชี มัลราโย
แดดับฮัล ซู ออบซอโย
ชิกึม อีรอฮเก ดุลรอ แฮงบกฮันแด แว

นัล กาชีรยอ ฮาชี มัลราโย
กือชอ อีแดโร โชกึมมัน อิซซอโย
กัลซูรก ดอ มาอึม อาพาชีเก แว

ชัชชึน มันนัม ดวีเอน อีบยอล
กเยซก บันบกดวีนึน ซิลรยอน
ดอนึน อึยมีรึล ชัชชึล ซู ออบซอ
ออรีซอกกึน มีรยอน
ซารังงึย ทัลรึล ซึน mistake
นือกีนึน กัมชองงึน ดา บีซึซแฮ
ฮาจีมัน นี ซุนกันมันคึมมึน I want you to stay

อูรี ซารังฮาชีมัลราโย อาชิกกึน ชัล โมรือชันฮาโย
ซาซิล โชกึมมึน ดูรยออุน กอยา
กือแด มีอันแฮโย
อูรี ยักซกฮาชี มัลราโย แนอิลรึน โต โมรือชันนาโย
ฮาชีมันนี มัล มันนึน ชินซิมมียา
กือแด ชฮฮาแฮโย

นารึล โบมยอ อุซชี มัลราโย
ชองดึลมยอน ซึลพอชยอโย
เยปึน กือ มีโซกานุนมุลรี ดวีลกา บวา

ซารังงีรัน ดู กึลชาซกเก
อูริล กาดูรยอโก ฮาชี มัลราโย
แชอูชี มซฮัล ยกซิมมีนีกา

ชออึมเมน ซอลเรมมึล อันโก
บันนึน โกมินนึล อันโก
กึทเทน ซอโร อึยรีโรนามา ชีแน ซีแฮงชักโก
นัน ฮารูฮารูกา บุลรันแฮ
เน กือ ซนซูฮัมมี บูดัมดแว
ฮาชีมัน โอนึล บัมมันคึมมึน
I want you to stay
แนเก นอมู มันฮึน กอล บาราชีมา
นาโด กือแดล อิลโก ซิพชิน อันนา
กิพพอ ชีกี ชอนเน ซังเช อิบเก ชอนเน
นัล มิดชี มัลราโย

อูรี ซารังฮาชี มัลราโย อาชิกกึน ชัล โมรือชันนาโย
ซาซิล โชกึมมึน ดูรยออุน กอยา
กือแด มีอันแฮโย
อูรี ยักซกฮาชี มัลราโย แนอิลรึล โต โมรือชันนาโย
ฮาชีมัน นี มัล มันนึน ชินซิมมียา
กือแด ชฮฮาแฮโย
***Lyrics are from third-parties***

รายชื่อเพลง

2 เพลง

Artist:
Artist: BIGBANG

อูรี ซารังฮาจี มัลราโย อาชิกกึน ชัล โมรือชันนาโย
ซาซิล โชกึมมึน ดูรยออุน กอยา
กือแด มีอันแฮโย
อูรี ยักซกฮาชี มัลราโย แนอิลรึล โต โมรือชันนาโย
ฮาชีมันนี มัล มันนึน ชินซิมมียา
กือแด ชฮฮาแฮโย

อามูกอซโด มุดชี มัลราโย
แดดับฮัล ซู ออบซอโย
ชิกึม อีรอฮเก ดุลรอ แฮงบกฮันแด แว

นัล กาชีรยอ ฮาชี มัลราโย
กือชอ อีแดโร โชกึมมัน อิซซอโย
กัลซูรก ดอ มาอึม อาพาชีเก แว

ชัชชึน มันนัม ดวีเอน อีบยอล
กเยซก บันบกดวีนึน ซิลรยอน
ดอนึน อึยมีรึล ชัชชึล ซู ออบซอ
ออรีซอกกึน มีรยอน
ซารังงึย ทัลรึล ซึน mistake
นือกีนึน กัมชองงึน ดา บีซึซแฮ
ฮาจีมัน นี ซุนกันมันคึมมึน I want you to stay

อูรี ซารังฮาชีมัลราโย อาชิกกึน ชัล โมรือชันฮาโย
ซาซิล โชกึมมึน ดูรยออุน กอยา
กือแด มีอันแฮโย
อูรี ยักซกฮาชี มัลราโย แนอิลรึน โต โมรือชันนาโย
ฮาชีมันนี มัล มันนึน ชินซิมมียา
กือแด ชฮฮาแฮโย

นารึล โบมยอ อุซชี มัลราโย
ชองดึลมยอน ซึลพอชยอโย
เยปึน กือ มีโซกานุนมุลรี ดวีลกา บวา

ซารังงีรัน ดู กึลชาซกเก
อูริล กาดูรยอโก ฮาชี มัลราโย
แชอูชี มซฮัล ยกซิมมีนีกา

ชออึมเมน ซอลเรมมึล อันโก
บันนึน โกมินนึล อันโก
กึทเทน ซอโร อึยรีโรนามา ชีแน ซีแฮงชักโก
นัน ฮารูฮารูกา บุลรันแฮ
เน กือ ซนซูฮัมมี บูดัมดแว
ฮาชีมัน โอนึล บัมมันคึมมึน
I want you to stay
แนเก นอมู มันฮึน กอล บาราชีมา
นาโด กือแดล อิลโก ซิพชิน อันนา
กิพพอ ชีกี ชอนเน ซังเช อิบเก ชอนเน
นัล มิดชี มัลราโย

อูรี ซารังฮาชี มัลราโย อาชิกกึน ชัล โมรือชันนาโย
ซาซิล โชกึมมึน ดูรยออุน กอยา
กือแด มีอันแฮโย
อูรี ยักซกฮาชี มัลราโย แนอิลรึล โต โมรือชันนาโย
ฮาชีมัน นี มัล มันนึน ชินซิมมียา
กือแด ชฮฮาแฮโย


เพลงพิเศษนี้ มีให้ฟังเฉพาะผู้ใช้งาน JOOX มิวสิคแอพแบบ VIP เท่านั้น

ดาวน์โหลด JOOX ฟรีมิวสิคแอพ
แล้วรับสิทธิ์ใช้งานแบบ VIP ฟรี

แค่คลิก หรือสแกน QR Code ด้านล่างเพื่อติดตั้ง JOOX
บนสมาร์ทโฟนของคุณ รับสิทธิ์การใช้งาน JOOX
แบบ VIP กันไปเลยฟรีๆ

 

หากคุณใช้งาน JOOX แบบ VIP อยู่แล้ว

แค่ล็อกอินด้วยการคลิก  ที่มุมบนขวามือ
ของ Sanook! Music ด้วยแอคเคาท์ JOOX ของคุณ

Album
00:00 / 00:00
0
เพลงที่อยู่ในคิว (0) เคลียร์ลิสต์ทั้งหมด
No songs added

In Sanook Music, click "▷" or "+" to play or add songs.