ฝนเทลงมา

ศิลปิน: การ์เนต สะเลอปี้

 

เป็นลูกชาวนา

พ่อแม่เพิ่นพาเฮ็ดนาแต่น้อย

อยากฟ้าวใหญ่เป็นบ่าว

มันจังใดอีซอยอีพ่อไถนา

ตกมาปีนี้คือแล้งแท้หนอ

น้ำฝนน้ำบ่กะบ่พอใส่นา

เฮ็ดจังใดหว่าฝนจังสิตก

 

จำเพลงครูสอนตอนเรียนอนุบาลขี้ไก่โป่

ที่เคยร้องเล่นเต้นโชว์

มามาเอิ้นฝนส่อยกัน

ฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมา

ให้นาตู้ห่งนาตูห่งนาตูห่ง

ให้ซ่งข่อยเปียกซ่งข่อยเปียกซ่งข่อยเปียก

ให้เสื้อข่อยเปียกเสื้อข่อยเปียกเสื้อข่อยเปียก

 

ฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมา

ให้นาตู้ห่งนาตูห่งนาตูห่ง

ให้ซ่งข่อยเปียกซ่งข่อยเปียกซ่งข่อยเปียก

ให้เสื้อข่อยเปียกเสื้อข่อยเปียกเสื้อข่อยเปียก

 

จำเพลงครูสอนตอนเรียนอนุบาลขี้ไก่โป่

ที่เคยร้องเล่นเต้นโชว์

มามาเอิ้นฝนส่อยกัน

ฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมา

ให้นาตู้ห่งนาตูห่งนาตูห่ง

ให้ซ่งข่อยเปียกซ่งข่อยเปียกซ่งข่อยเปียก

ให้เสื้อข่อยเปียกเสื้อข่อยเปียกเสื้อข่อยเปียก

 

ฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมา

ให้นาตู้ห่งนาตูห่งนาตูห่ง

ให้ซ่งข่อยเปียกซ่งข่อยเปียกซ่งข่อยเปียก

ให้เสื้อข่อยเปียกเสื้อข่อยเปียกเสื้อข่อยเปียก

 

ฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมา

ให้นาตู้ห่งนาตูห่งนาตูห่ง

ให้ซ่งข่อยเปียกซ่งข่อยเปียกซ่งข่อยเปียก

ให้เสื้อข่อยเปียกเสื้อข่อยเปียกเสื้อข่อยเปียก

 

ฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมา

ให้นาตู้ห่งนาตูห่งนาตูห่ง

ให้ซ่งข่อยเปียกซ่งข่อยเปียกซ่งข่อยเปียก

ให้เสื้อข่อยเปียกเสื้อข่อยเปียกเสื้อข่อยเปียก

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***