ไม่ใช่ฉัน

ศิลปิน: D Gerrard

 

ตั้งแต่ที่ทิ้งกันฉันไม่เคยไปไหนเลย

ยังคอยตรงนี้ตรงที่เดิมถ้าเธอยังมีเยื่อใย

ที่ผ่านมานั้นทำเพื่อเธอ

แล้วเธอทำเพื่อใคร?

ไม่ใช่ฉัน!It'snotme!It'snotme!

 

เป็นทุกอย่างให้แล้ว

แต่เธอยังทิ้งฉันไปหาเค้า

ตอนจบบทเพลงเธอลืมรักของเรา

หรือฉันไม่ดีพอ

ฉันเปรียบเธอเป็นดั่งราชินี

คอยอยู่บำเรอจนเธอนั้นพอใจ

แต่เธอก็ยังมองข้ามความรัก

ปฏิเสธความทรงจำดีๆ

ที่เราเคยร่วมสร้างกันไว้ที่รัก

จนฉันได้รู้ถึงความลับ

ที่เธอไม่เคยบอกกัน

แต่รู้ได้เองเพราะการกระทำ

 

ตั้งแต่ที่ทิ้งกันฉันไม่เคยไปไหนเลย

ยังคอยตรงนี้ตรงที่เดิมถ้าเธอยังมีเยื่อใย

ที่ผ่านมานั้นทำเพื่อเธอ

แล้วเธอทำเพื่อใคร?

ไม่ใช่ฉัน!It'snotme!It'snotme!

 

ตอนแรกฉันก็ไม่รู้

แต่พอจะรู้ก็ทำเป็นลืม

มโนว่าเรายังรักกันเหมือนวันเก่า

เพราะรักฉันจึงทนไว้

ก็ดันไปเผลอใจให้คำหวาน

ที่เธอนั้นคอยใช้พูดแทนคำลวง

สุดท้ายเธอก็เลือกเค้า!

ที่ฉันทำไปทำไมเธอ

ไม่เคยจะจำเธอไม่เคยจะฟังเลย

ก็เพราะมัน!

ไม่ใช่ฉัน

 

 

ตั้งแต่ที่ทิ้งกันฉันไม่เคยไปไหนเลย

ยังคอยตรงนี้ตรงที่เดิมถ้าเธอยังมีเยื่อใย

ที่ผ่านมานั้นทำเพื่อเธอ

แล้วเธอทำเพื่อใคร?

ไม่ใช่ฉัน!It'snotme!It'snotme!

 

ที่แอบไปคุยกับเค้าฉันเองก็รู้ดี

ที่แอบไปเจอกับเค้าฉันเองก็พอรู้

ที่แอบแบ่งใจไปให้เค้าฉันเองก็รู้เลย

ไม่ใช่ฉัน!It'snotme!It'snotme!

 

ตั้งแต่ที่ทิ้งกันฉันไม่เคยไปไหนเลย

ยังคอยตรงนี้ตรงที่เดิมถ้าเธอยังมีเยื่อใย

ที่ผ่านมานั้นทำเพื่อเธอ

แล้วเธอทำเพื่อใคร?

ไม่ใช่ฉัน!It'snotme!It'snotme!

 

ที่แอบไปคุยกับเค้าฉันเองก็รู้ดี

ที่แอบไปเจอกับเค้าฉันเองก็พอรู้

ที่แอบแบ่งใจไปให้เค้าฉันเองก็รู้เลย

ไม่ใช่ฉัน!It'snotme!It'snotme!

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***