ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหน

ศิลปิน: ETC

 

 

ใครอาจจะไม่เข้าใจ

 

ว่าความสัมพันธ์ของเรา

นั้นมันเป็นเช่นไร

 

และใครอาจจะเข้าใจผิด

 

และคงคิดไป

และคงเข้าใจตามที่เห็น

 

คงมีเพียงเราสองคน

 

ท่ามกลางหมู่

ดาวมากมาย

 

ที่รู้กันในใจ

 

มันจำเป็นด้วยหรือ

ที่ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์

ที่ใครบางคนกำหนด

 

ว่ารักเป็นอย่างไร

 

ไม่ต้องรู้

ว่าเราคบกัน

แบบไหน

 

ไม่อาจหาคำคำไหน

มาเพื่ออธิบาย

 

ไม่ต้องรัก

เหมือนคนรัก

ก็สุขหัวใจ

 

เพียงแค่เราเข้าใจ

 

ก็เหนือคำ

อื่นใดในโลกนี้

 

เราอาจ

จะแยกกันอยู่

 

ไม่นอนด้วยกันทุกคืน

ทุกวันอย่างคู่ใคร

 

อย่างน้อย

 

มีเธอที่เข้าใจ

 

แม้จะไม่มี

ผู้ใดเข้าใจ

 

ความรักนี้

 

คงมีเพียง

เราสองคน

 

ท่ามกลาง

หมู่ดาวมากมาย

 

ที่รู้กันในใจ

 

มันจำเป็นด้วยหรือ

ที่ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์

ที่ใครบางคนกำหนด

ว่ารักเป็นอย่างไร

 

ไม่ต้องรู้

ว่าเราคบกัน

แบบไหน

 

ไม่อาจหาคำคำไหน

มาเพื่ออธิบาย

 

ไม่ต้องรัก

เหมือนคนรัก

 

ก็สุขหัวใจ

 

เพียงแค่เราเข้าใจ

 

ก็เหนือคำอื่นใด

ในโลกนี้

 

ไม่ต้องรู้ว่าเรา

คบกันแบบไหน

 

ไม่อาจหาคำคำไหน

มาเพื่ออธิบาย

 

ไม่ต้องรักเหมือนคนรัก

ก็สุขหัวใจ

 

เพียงแค่เราเข้าใจ

 

ก็เหนือคำอื่นใด

 

ในโลกนี้

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***