Artist: BIGBANG

คยอ อุล ลี คา โก พม มี ชัด จา โอ จโย อู ริน ชี ดึล โก
คือ รี อุม ซก เก มัม มี มอง ดึล ลอซ จโย
I’m singing my blues
พา รัน นุน มุล เล พา รัน ซึล พึม เม คิล ดึล ยอ จา
I’m singing my blues
ตึน กู รึม เม นัล รยอ โบ แนน ซา รัง oh oh

คัด ทึน ฮา นึล ทา รึน คด
นอ วา นา วี ฮอม มา นี กา
นอ เอ เก ซอ ตอ นา จู นึน กอ ยา
นิม มี รัน คึล จา เอ ชอม มา นา
พี กบ บา จี มัน แน กา มด นา ซุม นึน กอ ยา
ชัน อิน นัน อี บยอล ลึน ซา รัง งี มัล โร
คือ ออ ตอน มัล โด วี โร ทวิล ซู นึน ออบ ดา โก
อา มา แน อิน แซง งี มา จี มัก เมล โร
มัก กี แน รยอ โอ เร โย อี เจ

แท ออ นา ซอ นอล มัน นา โก
ชุก กึล มัน คึม ซา รัง งา โก
พา รัน เก มุล ดึล ลอ ชี ริน แน มา อึม
นุน นึล คัม มา โด นอล นือ กิล ซู ออบ จัน นา

คยอ อุล ลี คา โก พม มี ชัด จา โอ จโย อู ริน ชี ดึล โก
คือ รี อุม ซก เก มัม มี มอง ดึล ลอด จโย
I’m singing my blues
พา รัน นุม มุล เล พา รัน ซึล พึม เม คิล ดึล ยอ จยอ
I’m singing my blues
ตึน กู รึม เม นัล รยอ โบ แนล ซา รัง oh oh

ชิม จัง งี มอด จึน กอด กัด ทา
ชอน แจง งี กึด นา โก กด เซ ออล ลอ พุท ทึน นอ วา นา
แน มอ ริด ซก แซ กยอ จิน Trauma
อี นุน มุล มา รือ มยอน ชก ชก กี คี ออก กา รี แน ซา รัง
คเว รบ จี โด เว รบ จี โด อัน นา
แฮง บก กึน ดา ฮน จัด มัล
คือ อี ซัง เง พก จับ บัน คอน มด ชัม มา
แท ซู รบ จี อา มู รอด จี โด อัน นา
พยอล ซู ออบ นึน พีง ฮวัง ซา รัม ดึล ลึน วัด ดา คัน ดา

แท ออ นา ซอ นอล มัน นา โก
ชุก กึน มัน คึม ซา รัง งา โก
พี รัค เก มุล ดึล ลอ ชี ริน แน มา อึม
นอ นึน ตอ นา โด นัน คือ แด โร อิด จัน นา
คยอ อุล ลี คา โก พม มี ชัด จา โอ จโย อู ริน ชี ดึล โก
คือ รี อุม ซก เก มัม มี มอง ดึล ลอด จโย
โอ นึล โด พา รัน ชอ ทัล บิช ชา แร เอ
นา ฮล โร ชัม มี ดึล เกด จโย
กุม ซก เก ซอ โด นัน คือ แด รึล ชัด จา
เฮ แม อี มยอ อี โน แร รึล พุล รอ โย
I’m singing my blues
พา รัน นุน มุล เล พา รัน ซึล พึม เม คิล ดึล ยอ จา
I’m singing my blues
ตึน กู รึม เม นัล รยอ โบ แนน ซา รัง oh oh
I’m singing my blues
พา รัน นุน มุล เล พา รัน ซึล พึม เม คิล ดึล ยอ จยอ
I’m singing my blues
ตึน กู รึม เม นัล รยอ โบ แนน ซา รัง oh oh
***Lyrics are from third-parties***

Artist:
Artist: BIGBANG

คยอ อุล ลี คา โก พม มี ชัด จา โอ จโย อู ริน ชี ดึล โก
คือ รี อุม ซก เก มัม มี มอง ดึล ลอซ จโย
I’m singing my blues
พา รัน นุน มุล เล พา รัน ซึล พึม เม คิล ดึล ยอ จา
I’m singing my blues
ตึน กู รึม เม นัล รยอ โบ แนน ซา รัง oh oh

คัด ทึน ฮา นึล ทา รึน คด
นอ วา นา วี ฮอม มา นี กา
นอ เอ เก ซอ ตอ นา จู นึน กอ ยา
นิม มี รัน คึล จา เอ ชอม มา นา
พี กบ บา จี มัน แน กา มด นา ซุม นึน กอ ยา
ชัน อิน นัน อี บยอล ลึน ซา รัง งี มัล โร
คือ ออ ตอน มัล โด วี โร ทวิล ซู นึน ออบ ดา โก
อา มา แน อิน แซง งี มา จี มัก เมล โร
มัก กี แน รยอ โอ เร โย อี เจ

แท ออ นา ซอ นอล มัน นา โก
ชุก กึล มัน คึม ซา รัง งา โก
พา รัน เก มุล ดึล ลอ ชี ริน แน มา อึม
นุน นึล คัม มา โด นอล นือ กิล ซู ออบ จัน นา

คยอ อุล ลี คา โก พม มี ชัด จา โอ จโย อู ริน ชี ดึล โก
คือ รี อุม ซก เก มัม มี มอง ดึล ลอด จโย
I’m singing my blues
พา รัน นุม มุล เล พา รัน ซึล พึม เม คิล ดึล ยอ จยอ
I’m singing my blues
ตึน กู รึม เม นัล รยอ โบ แนล ซา รัง oh oh

ชิม จัง งี มอด จึน กอด กัด ทา
ชอน แจง งี กึด นา โก กด เซ ออล ลอ พุท ทึน นอ วา นา
แน มอ ริด ซก แซ กยอ จิน Trauma
อี นุน มุล มา รือ มยอน ชก ชก กี คี ออก กา รี แน ซา รัง
คเว รบ จี โด เว รบ จี โด อัน นา
แฮง บก กึน ดา ฮน จัด มัล
คือ อี ซัง เง พก จับ บัน คอน มด ชัม มา
แท ซู รบ จี อา มู รอด จี โด อัน นา
พยอล ซู ออบ นึน พีง ฮวัง ซา รัม ดึล ลึน วัด ดา คัน ดา

แท ออ นา ซอ นอล มัน นา โก
ชุก กึน มัน คึม ซา รัง งา โก
พี รัค เก มุล ดึล ลอ ชี ริน แน มา อึม
นอ นึน ตอ นา โด นัน คือ แด โร อิด จัน นา
คยอ อุล ลี คา โก พม มี ชัด จา โอ จโย อู ริน ชี ดึล โก
คือ รี อุม ซก เก มัม มี มอง ดึล ลอด จโย
โอ นึล โด พา รัน ชอ ทัล บิช ชา แร เอ
นา ฮล โร ชัม มี ดึล เกด จโย
กุม ซก เก ซอ โด นัน คือ แด รึล ชัด จา
เฮ แม อี มยอ อี โน แร รึล พุล รอ โย
I’m singing my blues
พา รัน นุน มุล เล พา รัน ซึล พึม เม คิล ดึล ยอ จา
I’m singing my blues
ตึน กู รึม เม นัล รยอ โบ แนน ซา รัง oh oh
I’m singing my blues
พา รัน นุน มุล เล พา รัน ซึล พึม เม คิล ดึล ยอ จยอ
I’m singing my blues
ตึน กู รึม เม นัล รยอ โบ แนน ซา รัง oh oh


เพลงพิเศษนี้ มีให้ฟังเฉพาะผู้ใช้งาน JOOX มิวสิคแอพแบบ VIP เท่านั้น

ดาวน์โหลด JOOX ฟรีมิวสิคแอพ
แล้วรับสิทธิ์ใช้งานแบบ VIP ฟรี

แค่คลิก หรือสแกน QR Code ด้านล่างเพื่อติดตั้ง JOOX
บนสมาร์ทโฟนของคุณ รับสิทธิ์การใช้งาน JOOX
แบบ VIP กันไปเลยฟรีๆ

 

หากคุณใช้งาน JOOX แบบ VIP อยู่แล้ว

แค่ล็อกอินด้วยการคลิก  ที่มุมบนขวามือ
ของ Sanook! Music ด้วยแอคเคาท์ JOOX ของคุณ

Album
00:00 / 00:00
0
เพลงที่อยู่ในคิว (0) เคลียร์ลิสต์ทั้งหมด
No songs added

In Sanook Music, click "▷" or "+" to play or add songs.