ข้อความ

ศิลปิน: Pause

 

ให้ฉันได้รับรู้ให้ฉันนั้นได้มั่นใจ

ไม่มีสิ่งไหนที่จะลึกซึ้งถึงคุณค่า

ผ่านมาจากถ้อยคำนั้นผ่านมาจากสายตาฉัน

และสิ่งๆนั้นบอกฉันให้รู้ตลอดมา

 

ฉันและเธอจะเดินไปด้วยกัน

ไม่ว่าจะทุกข์หรือว่าจะสุขสันต์ฉันจะมีเธอข้างกาย

วันเวลาจะนานสักเพียงไหน

เพื่อนฉันคนนี้นั้นไม่มีวันห่างและไม่มีวันจากไปไหน

 

ในวันที่ฉันไม่มีใครเปิดอ่านข้อความเก่าๆ

ช่างมีความหมายจากวันนั้น

คือความห่วงใยที่เธอให้ฉัน

ข้อความเหล่านั้นที่เธอคอยส่งมา

 

ให้ฉันได้รับรู้ให้ฉันนั้นได้มั่นใจ

ไม่มีสิ่งไหนที่จะลึกซึ้งถึงคุณค่า

ผ่านมาจากถ้อยคำนั้นผ่านมาจากสายตาฉัน

และสิ่งๆนั้นบอกฉันให้รู้ตลอดมา

 

ฉันและเธอจะเดินไปด้วยกัน

ไม่ว่าจะทุกข์หรือว่าจะสุขสันต์ฉันจะมีเธอข้างกาย

วันเวลาจะนานสักเพียงไหนเพื่อนฉันคนนี้นั้นไม่มีวันห่าง

และไม่มีวันจากไปไหน

 

ให้ฉันได้รับรู้ให้ฉันนั้นได้มั่นใจ

ไม่มีสิ่งไหนที่จะลึกซึ้งถึงคุณค่า

ผ่านมาจากถ้อยคำนั้นผ่านมาจากสายตาฉัน

และสิ่งๆนั้นบอกฉันให้รู้ตลอดมา

 

ฉันและเธอจะเดินไปด้วยกัน

ไม่ว่าจะทุกข์หรือว่าจะสุขสันต์ฉันจะมีเธอข้างกาย

วันเวลาจะนานสักเพียงไหนเพื่อนฉันคนนี้นั้นไม่มีวันห่าง

และไม่มีวันจากไปไหน

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***