งัดถั่งงัด

ศิลปิน: เต้ย อธิบดินทร์

 

ดวงตะวันส่องแสงแยงตาอ้ายแต่เช้า

อ้ายโลดคิดฮอดเจ้าสุเช้าสุแลง

จักว่าเป็นจั่งได๋อยากกินแต่หน่อไม้

เอามาต้มมาหมกมาซุบมาแกง

 

กะอยากสิชวนเจ้าไปลงท่งลงท่า

ตื่นละไปละหนาคำแพง

อย่าลืมเด้อกะตร้าเสียมน้อยไว้ก่นไว้แทง

บางนอนแหนงมันอาจสิเกิดอยู่แล๊ด

 

งัดถั่งงัดถั่งงัดถั่งงัดงัดถั่งงัดถั่งงัดถั่งงัด

งัดถั่งงัดถั่งงัดถั่งงัดงัดถั่งงัดถั่งงัดถั่งงัด

เอ้างัดถั่งงัดถั่งงัดถั่งงัดงัดถั่งงัดถั่งงัดถั่งงัด

เอ้างัดถั่งงัดถั่งงัดถั่งงัดงัดถั่งงัดถั่งงัดถั่งงั๊ดด

 

กะย้อนว่าฮักเจ้าแฮงสิให้แสดงจั่งได๋

ที่อ้ายชวนไปหาหน่อไม้กะพอได้ใกล้ได้แยง

ฮักเจ้าบ่มีไผถ่อหน้าบ่หล่อแต่ฮักหลาย

คั่นเจ้าบ่มีทางไปไปหาหน่อไม้นำอ้ายแหน่

เด้อคำแพง

 

กะอยากสิชวนเจ้าไปลงท่งลงท่า

ตื่นละไปละหนาคำแพง

อย่าลืมเด้อกะตร้าเสียมน้อยไว้ก่นไว้แทง

บางนอนแหนงมันอาจสิเกิดอยู่แล๊ด

 

งัดถั่งงัดถั่งงัดถั่งงัดงัดถั่งงัดถั่งงัดถั่งงัด

งัดถั่งงัดถั่งงัดถั่งงัดงัดถั่งงัดถั่งงัดถั่งงัด

เอ้างัดถั่งงัดถั่งงัดถั่งงัดงัดถั่งงัดถั่งงัดถั่งงัด

เอ้างัดถั่งงัดถั่งงัดถั่งงัดงัดถั่งงัดถั่งงัดถั่งงั๊ด

 

กะย้อนว่าฮักเจ้าแฮงสิให้แสดงจั่งได๋

ที่อ้ายชวนไปหาหน่อไม้กะพอได้ใกล้ได้แยง

ฮักเจ้าบ่มีไผถ่อหน้าบ่หล่อแต่ฮักหลาย

คั่นเจ้าบ่มีทางไปไปหาหน่อไม้นำอ้ายแหน่

เด้อคำแพง.

 

งัดถั่งงัดถั่งงัดถั่งงัดงัดถั่งงัดถั่งงัดถั่งงัด

งัดถั่งงัดถั่งงัดถั่งงัดงัดถั่งงัดถั่งงัดถั่งงัด

เอ้างัดถั่งงัดถั่งงัดถั่งงัดงัดถั่งงัดถั่งงัดถั่งงัด

เอ้างัดถั่งงัดถั่งงัดถั่งงัดงัดถั่งงัดถั่งงัดถั่งงั๊ด

 

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***