31

ศิลปิน: Leellamarz

 

编曲:MidasP

Sowhatyouwantgirl뭐가좋아넌

하나둘셋까지너가좋아난

Sowhatyouwantfromme

Ifyouwantmyheart

간and쓸개까지자이건농담

3131자다음또돌려

3131내마음안들려

3131몇가지맛이죠

31313131

Alrightalright진정해진정해

오늘은되기로했다고피터팬

Welcometomyworld여긴이상한곳

앨리스는내여자친구야boy

Sodon'ttouchher

안그럼다쳐아무렴당첨

됐다가는뼈도못추린단

소문들었고나는벌벌

ButI'mwaytooloveher깨달았지

내대가리돌았고Igotathing

Thethingisyou너라고Isaidit

너덕에가끔은보기도이슬을

Blessyouandblessyou재채기해

그런때면귀여워가끔

누나같아도울기도하지

그러면가슴이아퍼

IthinkIloveyou좋아한다고

구글번역기에돌려

어지러워너는어지럽지

근데내말은바로

Sowhatyouwantgirl뭐가좋아넌

하나둘셋까지너가좋아난

Sowhatyouwantfromme

Ifyouwantmyheart

간and쓸개까지자이건농담

3131자다음또돌려

3131내마음안들려

3131몇가지맛이죠

31313131

Iknowurlookinatme

Iknowurlookinatme

오늘밤나랑손잡아날믿어주겠니

Iknowurlookinatme

Iknowurlookinatme

너의빈공간내가전부채워줄테니

맨정신으로있기엔조금부끄러워

헤네시와콜라를섞어참부드러워

어려운척해도너의속마음을알아

심장은차가워도다리사인뜨거워

너는너자신일때가제일아름다워

남들눈치보는니모습참안타까워

오늘밤은제발걱정따위는하지마

해가뜨면어제일은또무뎌지잖아

Sowhatyouwantgirl뭐가좋아넌

하나둘셋까지너가좋아난

Sowhatyouwantfromme

Ifyouwantmyheart

간and쓸개까지자이건농담

3131자다음또돌려

3131내마음안들려

3131몇가지맛이죠

31313131

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***