Artist: Boyfriend

โต ดา ชี พัน บก ดเว นึน ฮา รุ
คือ กือ เท นี กา แน เก อิท ตา นึน เก
ชัม โค มา วอ นุน มู รี อา พึล กา ริน นัล โด
นี กา อี ซอ ซอ แควน ชา นา

ฮัน ออบ ชี จี ชิล แตน

คา กือ มึน แน เก กี แด ชวี ออ โด ทแว

ซือ รอ ชยอ โด ชอล แต โร อุล จี อัน คิล

ฮัง ซัง นา คี โด แฮ จุล เก

อู รี กา ฮัม เก แฮท ตอน นัล
แน เกน นอ ปู นี ตอน นัล

มา จู โบ ตอน นุน บี ชึล
นัน อี จึล ซู ออบ ซอ

โซ จุง ฮัน มา อือ มือ โร นา รีล บวา จุน

แน มัม โซ เก พยอ รี ทแว จุน นอ

อี เจ นึน แน กา นอล อา นา ชุล เก

โช กือ มึน นอ จอ โด แควน ชา นา

อู รี กา คอ รอ กา นึน กี รี

โฮน จา กา อา นี รัน กอล นา
นึน อัล โก อิ ซอ

ชี กึม ชา บึน อู รี ทู โซน โน ชี มา รา ชวอ

ยัก โซ แค นัน ออ เจ นา ยอ กี ซอ อี ซึล เก

อี ชอน ชี บิล นยอน โอ วอน อี ชิบ ยู กิล

ชอล แต อิท จี โม แท อู รี ชอท คี นยอ มิล

มู ซึน อี รี ดึน คยอ เท ซอ แน ฮี มี ดแว จุน นอล

ทอ อา กี โก โพ ดับ ฮัล เก นึท ดอ รา โด

เซ ซัง โม ดู กา นี ดือ งึล ชิน ดา แฮ โด

นอล กัม ซา อา นา จุล เก นึล กือ แร วัท ตอน แด โร

นอ เอ พัล มัท จวอ นา โด กอ รอ กัล เก

แน ซู มี พู ทอ อิท นึน ฮา นึน นอ วา ฮัม เก ฮัล เก

อู รี กา ซา รัง แฮท ตอน นัล

คา กึม นุน มุล นา ดอน นัล
นา รึล โบ ตอน นุน บี ชึล
นัน อี จึล ซู ออบ ซอ

คี ออ แค โอ แรน ชี กา นี จี นา โด

มา จู โบ มยอ อู ซึล ซู อิท เก

แน กยอ เทน นี กา อี ซอ ยา มัน แฮ

โช กือ มึน นอ จอ โด แควน ชา นา

อู รี กา คอ รอ กา นึน กี รี

โฮน จา กา อา นี รัน กอล นา
นึน อัล โก อิ ซอ

ชี กึม ชา บึน อู รี ทู โซน โน ชี มา รา ชวอ

ยัก โซ แค นัน ออ เจ นา ยอ กี ซอ อี ซึล เก

แน กา พิท นา จี โม แท ซึล แต โด

อา มู โด อา รา ชู จี อา นา โด

นอน ออน เจ นา แน กยอ เท ซอ

ฮี มี ทเว ออ นัล อี รือ คยอ

ทา ชี กุม กู เก แฮ จวอท จี

อู รี กา ฮัม เก แฮท ตอน นัล
แน เกน นอ ปู นี ตอน นัล
มา จู โบ ตอน นุน บี ชึล
นัน อี จึล ซู ออบ ซอ
โซ จุง ฮัน มา อือ มือ โร นา รีล บวา จุน
แน มัม โซ เก พยอ รี ทแว จุน นอ
อี เจ นึน แน กา นอล อา นา ชุล เก
โช กือ มึน นอ จอ โด แควน ชา นา
อู รี กา คอ รอ กา นึน กี รี
โฮน จา กา อา นี รัน กอล นา
นึน อัล โก อิ ซอ
ชี กึม ชา บึน อู รี ทู โซน โน ชี มา รา ชวอ
ยัก โซ แค นัน ออ เจ นา ยอ กี ซอ อี ซึล เก
***Lyrics are from third-parties***

รายชื่อเพลง

1 เพลง

Artist:
Artist: Boyfriend

โต ดา ชี พัน บก ดเว นึน ฮา รุ
คือ กือ เท นี กา แน เก อิท ตา นึน เก
ชัม โค มา วอ นุน มู รี อา พึล กา ริน นัล โด
นี กา อี ซอ ซอ แควน ชา นา

ฮัน ออบ ชี จี ชิล แตน

คา กือ มึน แน เก กี แด ชวี ออ โด ทแว

ซือ รอ ชยอ โด ชอล แต โร อุล จี อัน คิล

ฮัง ซัง นา คี โด แฮ จุล เก

อู รี กา ฮัม เก แฮท ตอน นัล
แน เกน นอ ปู นี ตอน นัล

มา จู โบ ตอน นุน บี ชึล
นัน อี จึล ซู ออบ ซอ

โซ จุง ฮัน มา อือ มือ โร นา รีล บวา จุน

แน มัม โซ เก พยอ รี ทแว จุน นอ

อี เจ นึน แน กา นอล อา นา ชุล เก

โช กือ มึน นอ จอ โด แควน ชา นา

อู รี กา คอ รอ กา นึน กี รี

โฮน จา กา อา นี รัน กอล นา
นึน อัล โก อิ ซอ

ชี กึม ชา บึน อู รี ทู โซน โน ชี มา รา ชวอ

ยัก โซ แค นัน ออ เจ นา ยอ กี ซอ อี ซึล เก

อี ชอน ชี บิล นยอน โอ วอน อี ชิบ ยู กิล

ชอล แต อิท จี โม แท อู รี ชอท คี นยอ มิล

มู ซึน อี รี ดึน คยอ เท ซอ แน ฮี มี ดแว จุน นอล

ทอ อา กี โก โพ ดับ ฮัล เก นึท ดอ รา โด

เซ ซัง โม ดู กา นี ดือ งึล ชิน ดา แฮ โด

นอล กัม ซา อา นา จุล เก นึล กือ แร วัท ตอน แด โร

นอ เอ พัล มัท จวอ นา โด กอ รอ กัล เก

แน ซู มี พู ทอ อิท นึน ฮา นึน นอ วา ฮัม เก ฮัล เก

อู รี กา ซา รัง แฮท ตอน นัล

คา กึม นุน มุล นา ดอน นัล
นา รึล โบ ตอน นุน บี ชึล
นัน อี จึล ซู ออบ ซอ

คี ออ แค โอ แรน ชี กา นี จี นา โด

มา จู โบ มยอ อู ซึล ซู อิท เก

แน กยอ เทน นี กา อี ซอ ยา มัน แฮ

โช กือ มึน นอ จอ โด แควน ชา นา

อู รี กา คอ รอ กา นึน กี รี

โฮน จา กา อา นี รัน กอล นา
นึน อัล โก อิ ซอ

ชี กึม ชา บึน อู รี ทู โซน โน ชี มา รา ชวอ

ยัก โซ แค นัน ออ เจ นา ยอ กี ซอ อี ซึล เก

แน กา พิท นา จี โม แท ซึล แต โด

อา มู โด อา รา ชู จี อา นา โด

นอน ออน เจ นา แน กยอ เท ซอ

ฮี มี ทเว ออ นัล อี รือ คยอ

ทา ชี กุม กู เก แฮ จวอท จี

อู รี กา ฮัม เก แฮท ตอน นัล
แน เกน นอ ปู นี ตอน นัล
มา จู โบ ตอน นุน บี ชึล
นัน อี จึล ซู ออบ ซอ
โซ จุง ฮัน มา อือ มือ โร นา รีล บวา จุน
แน มัม โซ เก พยอ รี ทแว จุน นอ
อี เจ นึน แน กา นอล อา นา ชุล เก
โช กือ มึน นอ จอ โด แควน ชา นา
อู รี กา คอ รอ กา นึน กี รี
โฮน จา กา อา นี รัน กอล นา
นึน อัล โก อิ ซอ
ชี กึม ชา บึน อู รี ทู โซน โน ชี มา รา ชวอ
ยัก โซ แค นัน ออ เจ นา ยอ กี ซอ อี ซึล เก


เพลงพิเศษนี้ มีให้ฟังเฉพาะผู้ใช้งาน JOOX มิวสิคแอพแบบ VIP เท่านั้น

ดาวน์โหลด JOOX ฟรีมิวสิคแอพ
แล้วรับสิทธิ์ใช้งานแบบ VIP ฟรี

แค่คลิก หรือสแกน QR Code ด้านล่างเพื่อติดตั้ง JOOX
บนสมาร์ทโฟนของคุณ รับสิทธิ์การใช้งาน JOOX
แบบ VIP กันไปเลยฟรีๆ

 

หากคุณใช้งาน JOOX แบบ VIP อยู่แล้ว

แค่ล็อกอินด้วยการคลิก  ที่มุมบนขวามือ
ของ Sanook! Music ด้วยแอคเคาท์ JOOX ของคุณ

Album
00:00 / 00:00
0
เพลงที่อยู่ในคิว (0) เคลียร์ลิสต์ทั้งหมด
No songs added

In Sanook Music, click "▷" or "+" to play or add songs.