น้ำตาสุดท้าย

ศิลปิน: Cocktail

 

ร้องไห้มันออกมาเถิด

หากเธอต้องเสียใจเกินรับมัน

ฉันมองเธอที่ยืนแทบไม่ไหว

ทนเจ็บขื่นขมทุกข์ระทมบาดแผลอีกไม่ไหว

 

โปรดเถอะให้น้ำตาเธอรินไหล...

โปรดเถอะห้วใจเธอได้ร้อง...

 

โปรดเถอะให้น้ำตาล้างความเจ็บปวด

โปรดเถอะให้น้ำตาล้างรอยบาดแผล

เลือนลางลบเลือนไป

ให้น้ำตาโชลมหัวใจให้มันหาย...

 

โปรดเถอะให้น้ำตาล้างรอยอดีต

และบอกตัวเองจะร้องเป็นครั้งสุดท้าย

เราจะไม่ตาย...ร้องไห้มันจนหายแล้ว

เธอจงลุกยืนอีกครั้งหนึ่ง

 

ร้องไห้มันออกมาเถิด

อย่าไปกล้ำกลืนฝืนทนเก็บเอาไว้

เสียน้ำตาไม่ใช่ว่าพ่ายแพ้หรือว่าอ่อนแอ

แค่ระบายให้ใจเธอได้หายดีี

 

โปรดเถอะให้น้ำตาเธอรินไหล...

โปรดเถอะห้วใจเธอได้ร้อง...

 

โปรดเถอะให้น้ำตาล้างความเจ็บปวด

โปรดเถอะให้น้ำตาล้างรอยบาดแผล

เลือนลางลบเลือนไป

ให้น้ำตาโชลมหัวใจให้มันหาย...

 

โปรดเถอะให้น้ำตาล้างรอยอดีต

และบอกตัวเองจะร้องเป็นครั้งสุดท้าย

เราจะไม่ตาย...ร้องไห้มันจนหายแล้ว

เธอจงลุกยืนอีกครั้งหนึ่ง

 

โปรดเถอะให้น้ำตาเธอรินไหล...

โปรดเถอะห้วใจเธอได้ร้อง...

 

โปรดเถอะให้น้ำตาล้างความเจ็บปวด

โปรดเถอะให้น้ำตาล้างรอยบาดแผล

เลือนลางลบเลือนไป

ให้น้ำตาโชลมหัวใจให้มันหาย...

 

โปรดเถอะให้น้ำตาล้างรอยอดีต

และบอกตัวเองจะร้องเป็นครั้งสุดท้าย

เราจะไม่ตาย...ร้องไห้มันจนหายแล้ว

เธอจงลุกยืนอีกครั้งหนึ่ง

 

โปรดเถอะให้น้ำตาล้างความเจ็บปวด

โปรดเถอะให้น้ำตาล้างรอยบาดแผล

เลือนลางลบเลือนไป

ให้น้ำตาโชลมหัวใจให้มันหาย...

 

โปรดเถอะให้น้ำตาล้างรอยอดีต

และบอกตัวเองจะร้องเป็นครั้งสุดท้าย

เราจะไม่ตาย...ร้องไห้มันจนหายแล้ว

เธอจงลุกยืนอีกครั้งหนึ่ง

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***