ไม่รักคนอื่น (Roi Rak Hak Liam Tawan)

ศิลปิน: ETC

 

ไม่รู้จริงๆไม่เคยเข้าใจ

 

เหตุและผลต่างๆไม่เคยตอบฉันได้เลย

 

ก็รู้แค่เพียงหมดใจที่มี

 

มันพร้อมจะพลีและเป็นของเธอ

 

ชีวิตฉันจะอยู่เพื่อวันพรุ่งนี้กับเธอจนตาย

 

แม้จะต้องเจ็บปวดเพราะเธอเพียงใด

 

ใจฉันก็ยังรักเธอไม่มีใครผู้ใดที่ใจจะรักเหมือนเธอ

 

หากรักนี้ไม่ใช่เธอคนอย่างฉันคงไม่มีใคร

 

มันไม่รักคนอื่นก็ไม่รู้ทำไม

 

ใจของฉันมีเจ้าของโดยที่ฉันลงชื่อเอาไว้

 

ให้เป็นเธอคนเดียวที่กลางดวงใจ

 

ไม่มีวันเปลี่ยนใจไปมอบให้ใครเลย

 

ไม่ว่าเวลาผ่านไปเท่าใด

 

เคยรักยังไงก็ยังเหมือนเดิม

 

คนๆนี้จะอยู่เพื่อดูแลเธอตราบจนวันตาย

 

แม้จะต้องเจ็บปวดเพราะเธอเพียงใด

 

ใจฉันก็ยังรักเธอไม่มีใครผู้ใดที่ใจจะรักเหมือนเธอ

หากรักนี้ไม่ใช่เธอคนอย่างฉันคงไม่มีใคร

 

มันไม่รักคนอื่นก็ไม่รู้ทำไม

 

ใจของฉันมีเจ้าของโดยที่ฉันลงชื่อเอาไว้

 

ให้เป็นเธอคนเดียวที่กลางดวงใจ

 

ไม่มีวันเปลี่ยนใจไปมอบให้ใครเลย

 

ใจของฉันมีเจ้าของโดยที่ฉันลงชื่อเอาไว้

 

ให้เป็นเธอคนเดียวที่กลางดวงใจ

 

ไม่มีวันเปลี่ยนใจไปมอบให้เพียงเธอ

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***