ทำไมเป็นคนแบบนี้

ศิลปิน: นิโคล เทริโอ

 

 

เรื่องดีดีให้ไปไม่เคยฝืนเขาไปเดินหัวเราะกับคนอื่น

เราคนเดียวต้องนอนร้องไห้

 

ทำไมเป็นคนแบบนี้ทำไมยังทำแบบนี้

ใจเราเหลือแค่นี้ให้เขาไปทำไม

ใจเรามีเพียงเท่านี้ดูแลใครคงไม่ไหว

เก็บเถอะเก็บมันไว้เช็ดน้ำตาให้ตัวเอง

 

เก็บมานานนิ่งมานานครั้งนี้เหมือนคนได้เรียนรู้

แต่ทำไมต้องคอยเฝ้าดูต้องขอให้เขาสุขสบาย

เมื่อไหร่มาเจอเมื่อเขาซึมซึมแล้วเหมือนหัวใจสลาย

ต้องร้อนต้องหนาวจนเขาไม่เป็นไร

 

เรื่องดีดีให้ไปไม่เคยฝืนเขาไปเดินหัวเราะกับคนอื่น

เราคนเดียวต้องนอนร้องไห้

 

ทำไมเป็นคนแบบนี้ทำไมยังทำแบบนี้

ใจเราเหลือแค่นี้ให้เขาไปทำไม

ใจเรามีเพียงเท่านี้ดูแลใครคงไม่ไหว

เก็บเถอะเก็บมันไว้เช็ดน้ำตาให้ตัวเอง

 

มีคนหนึ่งคนที่เข้าใจในกระจกตรงหน้านั่นไงไม่มีใครอีกแล้ว

 

ทำไมเป็นคนแบบนี้ทำไมยังทำแบบนี้

ใจเราเหลือแค่นี้ให้เขาไปทำไม

ใจเรามีเพียงเท่านี้ดูแลใครคงไม่ไหว

เก็บเถอะเก็บมันไว้เช็ดน้ำตาให้ตัวเอง

 

ทำไมเป็นคนแบบนี้ทำไมยังทำแบบนี้

ใจเราเหลือแค่นี้ให้เขาไปทำไม

ใจเรามีเพียงเท่านี้ดูแลใครคงไม่ไหว

เก็บเถอะเก็บมันไว้เช็ดน้ำตาให้ตัวเอง

 

ทำไมเป็นคนแบบนี้ทำไมยังทำแบบนี้

ใจเราเหลือแค่นี้ให้เขาไปทำไม

ใจเรามีเพียงเท่านี้ดูแลใครคงไม่ไหว

เก็บเถอะเก็บมันไว้เช็ดน้ำตาให้ตัวเอง

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***