ขี้ยา2019

ศิลปิน: เต๊ะ ตระกูลตอ

 

อนาคตของน้องต่อไปเป็นครูเป็นหมอ

อนาคตของอ้ายนิน้อ

บ่โรคตับกะโรคมะเร็งนี้ล่ะ

ความฝันเจ้าไปไกล

ความฝันอ้ายอยู่กับโป่งขี้ยา

สองเฮาต่างกันว่ะ

นางฟ้ากับบักขี้ยา2019

 

ตื่นเช้าขึ้นเจ้ากะไปโรงเรียน

ตื่นเช้าขึ้นอ้ายนอน**อยู่บ้าน

เบิ่ดมื้อเบิ่ดเวนเลาะเล่น

เตะฝุ่นอยู่บ้านซือๆนิแหล่ว

สามสี่มื้ออาบน้ำเทียหนึ่ง

เหม็นหึ้งๆล่ะผุได๋ย๋างกาย

กลิ่นโตปานศพหมาตาย

เก้าโตสิบโตพุ้นล่ะแล้วโตเฮา

ย๋างไปไสควันขาวเกี๊ยวงอน

ขี้รถไปไสขี้ฝุ่นไหง่ง่อง

เสียงทอดังจนไทบ้านด่า

บักควายบักหมาบักเปรต

อยู่แต่บ้านเวียกงานบ่เฮ็ด

นั่งหมกมุ่นเล่นแต่เช้าเท่าแลง

บ่คือน้องหล่าคำแพง

ตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจเรียนหนังสือ

 

อ้ายกับเจ้าเข้ากันบ่ได้

อ้ายย้านเจ้าเสียใจย้อนอ้ายสั่นเด้ะ

อ้ายมันบ่ดีย้านมื้อหนึ่งเฮ็ดให้น้องเจ็บ

หน้าตาเจ้ากะช่ำAF

หน้าตาอ้ายช่ำAเย่นขายยา

 

อนาคตของน้องต่อไปเป็นครูเป็นหมอ

อนาคตของอ้ายนิน้อ

บ่โรคตับกะโรคมะเร็งนี้ล่ะ

ความฝันเจ้าไปไกล

ความฝันอ้ายอยู่กับโป่งขี้ยา

สองเฮาต่างกันว่ะ

นางฟ้ากับบักขี้ยา2019

 

หกโมงเช้าคือเวลาเจ้าตื่น

บ่ายโมงกว่าอ้ายกะยังบ่ตื่น

ชีวิตสิม้มมื้ออื่นบ่บุ้

อ้ายกะยังบ่ฮู้คือกัน

ปอดสองข้างมะเร็งกะจอง

ตับสองต่อนโรคตับกะจอง

มีแต่หัวใจสี่ห้อง

ที่มอบให้น้องนี้ล่ะคนงาม

ยามค่ำยามคืนบ่หลับบ่นอน

หาแนวมาถอนนอนหลอนเบิ่ดคืน

จนไทบ้านเพิ่นเว่าพื้น

ซูมสูคือพากันมึนเอาฮ้าย

พ่อกับแม่เบิ่ดคำสิด่า

ลุงป้าน้าอาเพิ้นเปิดเพิ้นหน่าย

สร้างแต่ความวุ่นวาย

กินเหล้าเมายาหาแต่เรื่องตีกัน

 

อ้ายกับเจ้าเข้ากันบ่ได้

อ้ายย้านเจ้าเสียใจย้อนอ้ายสั่นเด้ะ

อ้ายมันบ่ดีย้านมื้อหนึ่งเฮ็ดให้น้องเจ็บ

หน้าตาเจ้ากะช่ำAF

หน้าตาอ้ายช่ำAเย่นขายยา

 

อนาคตของน้องต่อไปเป็นครูเป็นหมอ

อนาคตของอ้ายนิน้อ

บ่โรคตับกะโรคมะเร็งนี้ล่ะ

ความฝันเจ้าไปไกล

ความฝันอ้ายอยู่กับโป่งขี้ยา

สองเฮาต่างกันว่ะ

นางฟ้ากับบักขี้ยา2019

 

อนาคตของน้องต่อไปเป็นครูเป็นหมอ

อนาคตของอ้ายนิน้อ

บ่โรคตับกะโรคมะเร็งนี้ล่ะ

ความฝันเจ้าไปไกล

ความฝันอ้ายอยู่กับซุมขี้ยา

สองเฮาต่างกันว่ะ

นางฟ้ากับบักขี้ยา2019

 

สองเฮาต่างกันว่ะ

นางฟ้ากับบักขี้ยา2019

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***