Written by:Son Tung M-TP

Em là ai từ đâ u bướ c đế n nơ i đâ y dị u
Dà ng châ n phươ ng
Em là ai tự a như á nh nắ ng ban mai ngọ t
Ngà o trong sươ ng
Ngắ m em thậ t lâ u con tim anh yế u mề m
Dắ m say từ phú t đó từ ng
Giâ y trô i yê u thê m
Bao ngà y qua bì nh minh đá nh thứ c xua
Tan bộ n bề nơ i anh
Bao ngà y qua niề m thươ ng nỗ i nhớ bay theo
Bầ u trờ i trong xanh

Liế c đô i hà ng mi mong manh anh thẫ n thờ

Muố n hô n nhẹ má i tó c bờ mô i em anh mơ
Cầ m tay anh dự a vai anh
Kề bê n anh nơ i nà y có anh
Gió mang câ u tì nh ca
Ngà n á nh sao vụ t qua nhẹ ô m lấ y em
Yê u em thươ ng em con tim anh châ n thà nh
Cầ m tay anh dự a vai anh
Kề bê n anh nơ i nà y có anh
Khé p đô i mi thậ t lâ u
Nguyệ n mã i bê n cạ nh nhau
Yê u say đắ m như ngà y đầ u

Mù a xuâ n đế n bì nh yê n cho
Anh nhữ ng giấ c mơ
Hạ lư u giữ ngà y mư a ngọ t ngà o nê n thơ

Mù a thu lá và ng rơ i đô ng sang anh nhớ em

Tì nh yê u bé nhỏ xin dà nh tặ ng riê ng em

Rap
Cò n đó tiế ng nó i ấ y bê n tai vấ n
Vươ ng bao ngà y qua
A nh mắ t bố i rố i nhớ thươ ng bao ngà y qua
Yê u em anh thẫ n thờ con tim bâ ng
Khuâ ng đâ u có ngờ
Chẳ ng bao giờ phả i mong chờ
Dợ i ai trong chiề u hoà ng hô n mờ

Dắ m chì m hò a và o vầ n thơ
Ngắ m nhì n khờ dạ i mộ ng mơ
Dừ ng bướ c vộ i và ng rồ i là m ngơ
Lạ nh lù ng đó là m bộ dạ ng thờ ơ
Nhì n anh đ i em nha
Hướ ng nụ cườ i cho riê ng anh nha
Dơ n giả n là yê u con tim
Cầ m tay anh dự a vai anh
Kề bê n anh nơ i nà y có anh
Gió mang câ u tì nh ca
Ngà n á nh sao vụ t qua nhẹ ô m lấ y em
Yê u em thươ ng em con tim anh châ n thà nh
Cầ m tay anh dự a vai anh
Kề bê n anh nơ i nà y có anh
Khé p đô i mi thậ t lâ u
Nguyệ n mã i bê n cạ nh nhau
Yê u say đắ m như ngà y đầ u

Mù a xuâ n đế n bì nh yê n cho
Anh nhữ ng giấ c mơ
Hạ lư u giữ ngà y mư a ngọ t ngà o nê n thơ

Mù a thu lá và ng rơ i đô ng sang anh nhớ em

Tì nh yê u bé nhỏ xin dà nh tặ ng riê ng em
Uhhhhhhhh nhớ thươ ng em
Uhhhhhhhh nhớ thươ ng em lắ m
Ahhhhhhh phí a sau châ n trờ i
Có ai bă ng qua lố i về cù ng
Em đ i trê n đ oạ n đườ ng dà i

Cầ m tay anh dự a vai anh
Kề bê n anh nơ i nà y có anh
Gió mang câ u tì nh ca
Ngà n á nh sao vụ t qua nhẹ ô m lấ y em
Yê u em thươ ng em con tim anh châ n thà nh
Cầ m tay anh dự a vai anh
Kề bê n anh nơ i nà y có anh
Khé p đô i mi thậ t lâ u

Nguyệ n mã i bê n cạ nh nhau
Yê u say đắ m như ngà y đầ u

Mù a xuâ n đế n bì nh yê n cho
Anh nhữ ng giấ c mơ

Hạ lư u giữ ngà y mư a ngọ t ngà o nê n thơ

Mù a thu lá và ng rơ i đô ng sang anh nhớ em

Tì nh yê u bé nhỏ xin dà nh tặ ng riê ng em
***Lyrics are from third-parties***

Artist:
Written by:Son Tung M-TP

Em là ai từ đâ u bướ c đế n nơ i đâ y dị u
Dà ng châ n phươ ng
Em là ai tự a như á nh nắ ng ban mai ngọ t
Ngà o trong sươ ng
Ngắ m em thậ t lâ u con tim anh yế u mề m
Dắ m say từ phú t đó từ ng
Giâ y trô i yê u thê m
Bao ngà y qua bì nh minh đá nh thứ c xua
Tan bộ n bề nơ i anh
Bao ngà y qua niề m thươ ng nỗ i nhớ bay theo
Bầ u trờ i trong xanh

Liế c đô i hà ng mi mong manh anh thẫ n thờ

Muố n hô n nhẹ má i tó c bờ mô i em anh mơ
Cầ m tay anh dự a vai anh
Kề bê n anh nơ i nà y có anh
Gió mang câ u tì nh ca
Ngà n á nh sao vụ t qua nhẹ ô m lấ y em
Yê u em thươ ng em con tim anh châ n thà nh
Cầ m tay anh dự a vai anh
Kề bê n anh nơ i nà y có anh
Khé p đô i mi thậ t lâ u
Nguyệ n mã i bê n cạ nh nhau
Yê u say đắ m như ngà y đầ u

Mù a xuâ n đế n bì nh yê n cho
Anh nhữ ng giấ c mơ
Hạ lư u giữ ngà y mư a ngọ t ngà o nê n thơ

Mù a thu lá và ng rơ i đô ng sang anh nhớ em

Tì nh yê u bé nhỏ xin dà nh tặ ng riê ng em

Rap
Cò n đó tiế ng nó i ấ y bê n tai vấ n
Vươ ng bao ngà y qua
A nh mắ t bố i rố i nhớ thươ ng bao ngà y qua
Yê u em anh thẫ n thờ con tim bâ ng
Khuâ ng đâ u có ngờ
Chẳ ng bao giờ phả i mong chờ
Dợ i ai trong chiề u hoà ng hô n mờ

Dắ m chì m hò a và o vầ n thơ
Ngắ m nhì n khờ dạ i mộ ng mơ
Dừ ng bướ c vộ i và ng rồ i là m ngơ
Lạ nh lù ng đó là m bộ dạ ng thờ ơ
Nhì n anh đ i em nha
Hướ ng nụ cườ i cho riê ng anh nha
Dơ n giả n là yê u con tim
Cầ m tay anh dự a vai anh
Kề bê n anh nơ i nà y có anh
Gió mang câ u tì nh ca
Ngà n á nh sao vụ t qua nhẹ ô m lấ y em
Yê u em thươ ng em con tim anh châ n thà nh
Cầ m tay anh dự a vai anh
Kề bê n anh nơ i nà y có anh
Khé p đô i mi thậ t lâ u
Nguyệ n mã i bê n cạ nh nhau
Yê u say đắ m như ngà y đầ u

Mù a xuâ n đế n bì nh yê n cho
Anh nhữ ng giấ c mơ
Hạ lư u giữ ngà y mư a ngọ t ngà o nê n thơ

Mù a thu lá và ng rơ i đô ng sang anh nhớ em

Tì nh yê u bé nhỏ xin dà nh tặ ng riê ng em
Uhhhhhhhh nhớ thươ ng em
Uhhhhhhhh nhớ thươ ng em lắ m
Ahhhhhhh phí a sau châ n trờ i
Có ai bă ng qua lố i về cù ng
Em đ i trê n đ oạ n đườ ng dà i

Cầ m tay anh dự a vai anh
Kề bê n anh nơ i nà y có anh
Gió mang câ u tì nh ca
Ngà n á nh sao vụ t qua nhẹ ô m lấ y em
Yê u em thươ ng em con tim anh châ n thà nh
Cầ m tay anh dự a vai anh
Kề bê n anh nơ i nà y có anh
Khé p đô i mi thậ t lâ u

Nguyệ n mã i bê n cạ nh nhau
Yê u say đắ m như ngà y đầ u

Mù a xuâ n đế n bì nh yê n cho
Anh nhữ ng giấ c mơ

Hạ lư u giữ ngà y mư a ngọ t ngà o nê n thơ

Mù a thu lá và ng rơ i đô ng sang anh nhớ em

Tì nh yê u bé nhỏ xin dà nh tặ ng riê ng em


เพลงพิเศษนี้ มีให้ฟังเฉพาะผู้ใช้งาน JOOX มิวสิคแอพแบบ VIP เท่านั้น

ดาวน์โหลด JOOX ฟรีมิวสิคแอพ
แล้วรับสิทธิ์ใช้งานแบบ VIP ฟรี

แค่คลิก หรือสแกน QR Code ด้านล่างเพื่อติดตั้ง JOOX
บนสมาร์ทโฟนของคุณ รับสิทธิ์การใช้งาน JOOX
แบบ VIP กันไปเลยฟรีๆ

 

หากคุณใช้งาน JOOX แบบ VIP อยู่แล้ว

แค่ล็อกอินด้วยการคลิก  ที่มุมบนขวามือ
ของ Sanook! Music ด้วยแอคเคาท์ JOOX ของคุณ

Album
00:00 / 00:00
0
เพลงที่อยู่ในคิว (0) เคลียร์ลิสต์ทั้งหมด
No songs added

In Sanook Music, click "▷" or "+" to play or add songs.