เคิงใจ (ผู้บ่าวเวอร์ชั่น)

ศิลปิน: ตรี ชัยณรงค์

 

สิบบ้านส่าห้าบ้านลือว่าเจ้าบ่คือเก่า

เลยต้องมาถามข่าวมันแม่นบ่น้อ

เมื่อสองหูได้ยินคนเขาว่า

สองตากะอยากมาพบพ้อ

ว่าเป็นจริงบ่ที่เจ้ามีไผมาแทนกัน

 

แล้วสุดท้ายกะได้เห็นเจ้าเป็นคือคนเว้า

อาการเจ้ากับเขาปานคนได้กัน

ถ้าฮักเขาก็ให้เว้าให้ว่า

ถ้าจริงอ้ายสิยอมรับมัน

อย่าเสยซาใส่กันบอกกับอ้าย

 

ใจเจ็บไปเคิงนึงเจ็บไปเคิงนึง

เมื่อหัวใจมันได้ข่าว

ว่าเจ้ากับเขาพากันไปฮอดไสต่อไส

ต้องเจ็บอีกเคิงนึงเจ็บอีกเคิงนึง

บ่เหลือจักเคิงแม่นบ่ใจ

เมื่อเจ้าเปลี่ยนไป

อ้ายต้องเจ็บเหมิดใจแมนบ่

 

ขอได้บ่เอาจังได๋อย่าถิ่มไว้แนวนี้

อย่าค้างคาบ่ดีบ่ฮักกะพอ

สิเลือกไผกะให้เจ้าบอกมา

น้ำตากะเตรียมไหลจ้อจ้อ

ถ้าบ่อยากฮักต่ออ้ายรับได้

 

ใจเจ็บไปเคิงนึงเจ็บไปเคิงนึง

เมื่อหัวใจมันได้ข่าว

ว่าเจ้ากับเขาพากันไปฮอดไสต่อไส

ต้องเจ็บอีกเคิงนึงเจ็บอีกเคิงนึง

บ่เหลือจักเคิงแม่นบ่ใจ

เมื่อเจ้าเปลี่ยนไป

อ้ายต้องเจ็บเหมิดใจแมนบ่

 

ใจเจ็บไปเคิงนึงเจ็บไปเคิงนึง

เมื่อหัวใจมันได้ข่าว

ว่าเจ้ากับเขาพากันไปฮอดไสต่อไส

ต้องเจ็บอีกเคิงนึงเจ็บอีกเคิงนึง

บ่เหลือจักเคิงแม่นบ่ใจ

เมื่อเจ้าเปลี่ยนไป

อ้ายต้องเจ็บเหมิดใจแมนบ่

 

เมื่อเจ้าเปลี่ยนไป

อ้ายต้องเจ็บเหมิดใจแมนบ่

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***