Artist: BIGBANG

คือ นัล บัม มึน เน กา นอ มู ซิม แมท ซอ
นี กา จิน จา โร ทอ นา กัล ชุล รึน มล รัท ซอ
เน กา มี อัน เน อี มัล รัน มา ดี ออ รยอ วอ ซอ
อู ริน กึท กา จี กา เน ซอง กยอก กี ทอ รอ วอ ซอ
มัล โด อัน ดเว นึน อิล โร ดา ดู กี รึล ฮา รู เอ โด ซู ซิบ บอน
นอน นุล มยอน ซอ ตวี ชยอ นา กา นัน ชู วี รึล ดู รี บอน
ทา ซี ดล รา โอ เกท จี เน อิล รี มยอน
บุน มยอง มอน จอ ยอน รัก กี โอ เกท จี อา ชิม มี มยอน

BABY นัน มท เท นอ มู นา มท ดเว ซอ ทอ จิล เร ชู โก ซิพ พึน เด ชัล รัน ดเว
EVERYDAY & NIGHT I’M SO MEAN
CUZ I’M SO REAL I’M SORRY (BUT I CAN’T CHANGE)

นี กา ซา รัง งา นึน นา นึน SORRY I’M A BAD BOY
คือ เร ชา รา รี ตอ นา จัล กา โย YOU’RE A GOOD GIRL
ซี กัน นี กัล ซู รก นัล รัล มยอน นึน อัล ซู รก ซิล มัง มัน นัม มัท เกท จี มัน

BABY DON’T LEAVE ME I KNOW YOU STILL LOVE ME
เว คือ เร ซล จิก กี นา มัล เร นี กา พิล โย เฮ
MY LAY LAY LAY LAY LADY
MY LAY LAY LAY LAY LADY

โพ ทง นัม จา วา ดัล รา นอ มู ฮิม ดึล ดา โก
นอน อา จิก โด โซ นยอ กัท ที นอ มู ยอ รยอ
เม อิล กัท ที อุท ซอ จู นึน เน กยอท เทน เน กา นอ มู ออ รยอ
พา ปือ ดา นึน พิง กเย โร ยัก ซก อึล มี รวอ บอ รยอ
มี อัน นัน นา ซก ซัง งัน มา อึม เม โก เก รึล ดล รยอ บอ รยอ
เน กุม ซก เอ ซิน บู อี เจ คือ นยัง ชิน กู เฮ ออ ชิม มี อา ซวี อุน อู รี ดึล เอ ชิม มุก

BABY นัน มท เท นอ มู นา มท ดเว ซอ ทอ ชิล เฮ ชู โก ซิพ พึน เด คือ เก อัน ดเว
EVERYDAY & NIGHT I’M SO MEAN
CUZ I’M SO REAL I’M SORRY (BUT I CAN’T CHANGE)

นี กา ซา รัง งา นึน นา นึน SORRY I’M A BAD BOY
คือ เร ชา รา รี ตอ นา จัล กา โย YOU’RE A GOOD GIRL
ซี กัน นี กัล ซู รก นัล รัล มยอน นึน อัล ซู รก ซิล มัง มัน นัม มัท เกท จี มัน

BABY DON’T LEAVE ME I KNOW YOU STILL LOVE ME
เว คือ เร ซล จิก กี นา มัล เร นี กา พิล โย เฮ
MY LAY LAY LAY LAY LADY
MY LAY LAY LAY LAY LADY

อา มู มัล รา จี มัน
เกวน นี กัง งัน ชอก เฮท จี มัน ซก กึน ดัล รา
นัล บอ รี จี มา
เน เก นึน นอ มัน กึม นัล รี เฮ เฮ จุล ซา รัม
มึน ออบ ดัน กอล นอน อัล โก อิท จัน นา โย BABY
OH คือ เด COME BACK TO ME YE YE YE

นี กา ซา รัง งา นึน นา นึน SORRY I’M A BAD BOY
คือ เร ชา รา รี ตอ นา จัล กา โย YOU’RE A GOOD GIRL
จี กัน นี กัล ซู รก นัล อัล มยอน นึน อัล ซู รก ซิล มัง มัน นัม มัท เกท จี มัน

BABY DON’T LEAVE ME I KNOW YOU STILL LOVE ME
เว คือ เร ซล จิก กี นา มัล เร นี กา พิล โย เฮ
MY LAY LAY LAY LAY LADY
MY LAY LAY LAY LAY LADY

นี กา ซา รัง งา นึน นา นึน SORRY I’M A BAD BOY
คือ เร ชา รา รี ตอ นา จัล กา โย YOU’RE A GOOD GIRL

นี กา ซา รัง งา นึน นา นึน SORRY I’M A BAD BOY
คือ เร ชา รา รี ตอ นา จัล กา โย YOU’RE A GOOD GIRL
***Lyrics are from third-parties***

Artist:
Artist: BIGBANG

คือ นัล บัม มึน เน กา นอ มู ซิม แมท ซอ
นี กา จิน จา โร ทอ นา กัล ชุล รึน มล รัท ซอ
เน กา มี อัน เน อี มัล รัน มา ดี ออ รยอ วอ ซอ
อู ริน กึท กา จี กา เน ซอง กยอก กี ทอ รอ วอ ซอ
มัล โด อัน ดเว นึน อิล โร ดา ดู กี รึล ฮา รู เอ โด ซู ซิบ บอน
นอน นุล มยอน ซอ ตวี ชยอ นา กา นัน ชู วี รึล ดู รี บอน
ทา ซี ดล รา โอ เกท จี เน อิล รี มยอน
บุน มยอง มอน จอ ยอน รัก กี โอ เกท จี อา ชิม มี มยอน

BABY นัน มท เท นอ มู นา มท ดเว ซอ ทอ จิล เร ชู โก ซิพ พึน เด ชัล รัน ดเว
EVERYDAY & NIGHT I’M SO MEAN
CUZ I’M SO REAL I’M SORRY (BUT I CAN’T CHANGE)

นี กา ซา รัง งา นึน นา นึน SORRY I’M A BAD BOY
คือ เร ชา รา รี ตอ นา จัล กา โย YOU’RE A GOOD GIRL
ซี กัน นี กัล ซู รก นัล รัล มยอน นึน อัล ซู รก ซิล มัง มัน นัม มัท เกท จี มัน

BABY DON’T LEAVE ME I KNOW YOU STILL LOVE ME
เว คือ เร ซล จิก กี นา มัล เร นี กา พิล โย เฮ
MY LAY LAY LAY LAY LADY
MY LAY LAY LAY LAY LADY

โพ ทง นัม จา วา ดัล รา นอ มู ฮิม ดึล ดา โก
นอน อา จิก โด โซ นยอ กัท ที นอ มู ยอ รยอ
เม อิล กัท ที อุท ซอ จู นึน เน กยอท เทน เน กา นอ มู ออ รยอ
พา ปือ ดา นึน พิง กเย โร ยัก ซก อึล มี รวอ บอ รยอ
มี อัน นัน นา ซก ซัง งัน มา อึม เม โก เก รึล ดล รยอ บอ รยอ
เน กุม ซก เอ ซิน บู อี เจ คือ นยัง ชิน กู เฮ ออ ชิม มี อา ซวี อุน อู รี ดึล เอ ชิม มุก

BABY นัน มท เท นอ มู นา มท ดเว ซอ ทอ ชิล เฮ ชู โก ซิพ พึน เด คือ เก อัน ดเว
EVERYDAY & NIGHT I’M SO MEAN
CUZ I’M SO REAL I’M SORRY (BUT I CAN’T CHANGE)

นี กา ซา รัง งา นึน นา นึน SORRY I’M A BAD BOY
คือ เร ชา รา รี ตอ นา จัล กา โย YOU’RE A GOOD GIRL
ซี กัน นี กัล ซู รก นัล รัล มยอน นึน อัล ซู รก ซิล มัง มัน นัม มัท เกท จี มัน

BABY DON’T LEAVE ME I KNOW YOU STILL LOVE ME
เว คือ เร ซล จิก กี นา มัล เร นี กา พิล โย เฮ
MY LAY LAY LAY LAY LADY
MY LAY LAY LAY LAY LADY

อา มู มัล รา จี มัน
เกวน นี กัง งัน ชอก เฮท จี มัน ซก กึน ดัล รา
นัล บอ รี จี มา
เน เก นึน นอ มัน กึม นัล รี เฮ เฮ จุล ซา รัม
มึน ออบ ดัน กอล นอน อัล โก อิท จัน นา โย BABY
OH คือ เด COME BACK TO ME YE YE YE

นี กา ซา รัง งา นึน นา นึน SORRY I’M A BAD BOY
คือ เร ชา รา รี ตอ นา จัล กา โย YOU’RE A GOOD GIRL
จี กัน นี กัล ซู รก นัล อัล มยอน นึน อัล ซู รก ซิล มัง มัน นัม มัท เกท จี มัน

BABY DON’T LEAVE ME I KNOW YOU STILL LOVE ME
เว คือ เร ซล จิก กี นา มัล เร นี กา พิล โย เฮ
MY LAY LAY LAY LAY LADY
MY LAY LAY LAY LAY LADY

นี กา ซา รัง งา นึน นา นึน SORRY I’M A BAD BOY
คือ เร ชา รา รี ตอ นา จัล กา โย YOU’RE A GOOD GIRL

นี กา ซา รัง งา นึน นา นึน SORRY I’M A BAD BOY
คือ เร ชา รา รี ตอ นา จัล กา โย YOU’RE A GOOD GIRL


เพลงพิเศษนี้ มีให้ฟังเฉพาะผู้ใช้งาน JOOX มิวสิคแอพแบบ VIP เท่านั้น

ดาวน์โหลด JOOX ฟรีมิวสิคแอพ
แล้วรับสิทธิ์ใช้งานแบบ VIP ฟรี

แค่คลิก หรือสแกน QR Code ด้านล่างเพื่อติดตั้ง JOOX
บนสมาร์ทโฟนของคุณ รับสิทธิ์การใช้งาน JOOX
แบบ VIP กันไปเลยฟรีๆ

 

หากคุณใช้งาน JOOX แบบ VIP อยู่แล้ว

แค่ล็อกอินด้วยการคลิก  ที่มุมบนขวามือ
ของ Sanook! Music ด้วยแอคเคาท์ JOOX ของคุณ

Album
00:00 / 00:00
0
เพลงที่อยู่ในคิว (0) เคลียร์ลิสต์ทั้งหมด
No songs added

In Sanook Music, click "▷" or "+" to play or add songs.