เธอ

ศิลปิน: Cocktail

 

ไม่อาจเห็นว่าเราใกล้กัน

และทุกครั้งหัวใจฉันยังคงไหวหวั่น

กับความทรงจำ

 

นึกถึงครั้งแรกเราพบกัน

เธอและฉันไม่เคยต้องไกล

ในวันนี้ฉันต้องเผชิญความไหวสั่นอยู่ภายในใจ

กลัวการที่เราไกลกันกลัวว่าใจจะเปลี่ยนผันไป...

 

ฝนพรำ..เปรียบเหมือนครั้งฉันพบเธอ

แววตาของเธอยังคงติดตรึงในใจไม่ลืม

รักเรา..ยังไม่เก่าลงใช่ไหม

หรือกาลเวลาหมุนไปเปลี่ยนใจเธอเป็นอีกดวง

 

เธอ..เธอยังคิดถึงฉันไหม

เมื่อสองเรานั้นยังต้องห่างไกล

เมื่อเวลาพาเราให้ไกลกัน

รู้..บ้างไหมคนไกลยังคงหวั่นไหว

เมื่อเขามองดูภาพเธอทีไร

น้ำตามันยังไหลออกมา

 

หยาดน้ำค้างในยามเช้า

กับลมหนาวจับใจ

สายลมโชยอ่อน

พัดพาความรักฉันไปส่งถึงใจเธอที

 

เธอ..เธอยังคิดถึงฉันไหม

เมื่อสองเรานั้นยังต้องห่างไกล

เมื่อเวลาพาเราให้ไกลกัน

รู้..บ้างไหมคนไกลยังคงหวั่นไหว

เมื่อเขามองดูภาพเธอทีไร

น้ำตามันยังไหลออกมา

 

กาลเวลาอาจทำให้ใจคนเราเปลี่ยนผันในวันต้องไกล

แต่ฉันยังคงมีแต่เธออยู่ในหัวใจเสมอ...

 

เธอ..เธอยังคิดถึงฉันไหม

เมื่อสองเรานั้นยังต้องห่างไกล

เมื่อเวลาพาเราให้ไกลกัน

รู้..บ้างไหมคนไกลยังคงหวั่นไหว

เมื่อเขามองดูภาพเธอทีไร

น้ำตามันยังไหลออกมา

 

เมื่อเขามองดูภาพเธอทีไรน้ำตามันยังไหล...

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***