อ้ายจนคนมีเงิน

ศิลปิน: เต๊ะ ตระกูลตอ

 

ไม่พบเนื้อเพลงของเพลงนี้