แปดโมงเช้าวันอังคาร

ศิลปิน: Palmy

 

 

รู้บ้างไหมว่าเธอไปมันไม่จบแค่นั้น

เพราะวันแต่ละวันมีบาดแผลของวันก่อน

เพราะวันนั้นแปดโมงเช้าใจฉันแทบขาดรอน

รับรู้ทุกคำทุกตอนที่บั่นทอนหัวใจกัน

 

เพราะใจฉันแตกสลายไปพร้อมกับคำลา

และฉันหมดศรัทธาที่ว่ารักนั้นนิรันดร์

เพราะชีวิตได้ขาดหายไปแล้วจากวันนั้น

และทุกทุกวันอังคารก็ยังคงไม่ลืมเธอ

 

ไม่อยากรู้วันเวลาเช้าขึ้นมาไม่อยากเจอ

ต้องรู้ว่าไม่มีเธอรู้ว่าเธอจากไป

แปดโมงเช้าวันอังคารฉันไม่เคยจะเปลี่ยนไป

เจ็บช้ำในใจอย่างไรก็ยังคงไม่ลืม

 

เพราะใจฉันแตกสลายไปพร้อมกับคำลา

และฉันหมดศรัทธาที่ว่ารักนั้นนิรันดร์

เพราะชีวิตได้ขาดหายไปแล้วจากวันนั้น

และทุกทุกวันอังคารก็ยังคงไม่ลืมเธอ

 

ไม่อยากรู้วันเวลาเช้าขึ้นมาไม่อยากเจอ

ต้องรู้ว่าไม่มีเธอรู้ว่าเธอจากไป

แปดโมงเช้าวันอังคารฉันไม่เคยจะเปลี่ยนไป

เจ็บช้ำในใจอย่างไรก็ยังคงไม่ลืม

 

แปดโมงเช้าวันอังคารถึงจะนานที่ผ่านมา

ตอนนั้นที่เธอร่ำลาพูดว่าเธอจะไป

จ้องมองเข็มนาฬิกาช่วงเวลาครั้งสุดท้าย

วันนั้นเสียใจเท่าไรก็ยังคงไม่ลืม

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***