เปล่าๆ

ศิลปิน: Pause

 

คนเรามันมีต่างชนิดคิดไปทำไม

คิดแล้ววุ่นวายหัวใจเปล่าๆ

ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดติดใจทำไม

คิดแล้ววุ่นวายหัวใจเปล่าๆ

 

บางสิ่งที่เราหวังเราตั้งใจ

อาจจะไม่มีความหมายสำหรับเขา

แต่สิ่งที่เราฝันนั้นเพื่อเราใช่ไหม

 

มองดาวบนฟ้ามีดาวนับร้อย

เรื่องราวไม่น้อยให้คอยตามหา

วันนี้จงใช้เวลาไปตามหาหนทางที่ยิ่งใหญ่

ตามทางที่มีในหัวใจของเรา

 

บางสิ่งที่เราหวังเราตั้งใจ

อาจจะไม่มีความหมายสำหรับเขา

แต่สิ่งที่เราฝันนั้นเพื่อเราใช่ไหม

 

มองดาวบนฟ้ามีดาวนับร้อย

เรื่องราวไม่น้อยให้คอยตามหา

วันนี้จงใช้เวลาไปตามหาหนทางที่ยิ่งใหญ่

ตามทางที่มีในหัวใจของเรา

 

อาจจะเป็นบทหนึ่งในชีวิตคิดไปทำไม

คิดแล้ววุ่นวายหัวใจเปล่าๆ

อาจจะเป็นมุมหนึ่งแห่งความคิดติดใจทำไม

คิดแล้ววุ่นวายหัวใจเปล่าๆ

 

คนเรามันมีต่างชนิดคิดไปทำไม

คิดแล้ววุ่นวายหัวใจเปล่าๆ

ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดติดใจทำไม

คิดแล้ววุ่นวายหัวใจเปล่าๆ

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***