ศิลปิน: GOT7

มี ซือ เท รี ฮัน นอ เอ ชิน โฮ เอ
Missed it, นัน ชา กู ฮอท ซือ วอง แฮ

Ooh­ooh baby Ooh­ooh baby

ออ ดี โร ทวิล จี โม รือ เก ซอ

นอน พยอน ฮวา กู ชอ รอม ออ รยอ วอ

Ooh­ooh baby Ooh­ooh baby
โม ดึน กัม กา กี ซา รา นา
มิน กา แม จยอ ซอ
นี กา นัล อัน บา ดา จุล กา
คอก จอ งี ดเว ซอ
ชอง ชี นึล ชิบ จุง แฮ นี มัล ฮัน มา ดี เอ
One last chance โซน กวา บา เรน
It’s all sweat
1, 2 Strike โน ชิน ตา มยอน
อี เจน Game over
พิน ทึม โบ อี นึน กี ฮเว รึล โน รยอ

โซน กึท จา รี ทัน นือ กี มี วา ซอ

It’s alright นอ มอ โอ นึน นี มา มี โพ ยอ

Oh yes, อี เจ บู ทอ You’re my girl
นอ มอ โอน ดา

Home Run, Home Run

นอล ฮยัง ฮัน แน มัม อี กอน แน แท ดับ

โน รยอ คัน มัน คึม โพ ดา บึล แฮ จวอ เช บัล

Home Run, Home Run

นอ วา นา กุม มัน กา ทา ตัก โช อา
I feel so fly
นัน ดือ รอ กา เก ทแว ซอ นอ เอ Strike zone
ชอ กี ชี ออ รี ตอน ชิน กยอง
อัน ซอ นอ มัน โบ อี นี
นา อา อุท ทเวล กา บวา อี
เจน คอม แน จี อา นา
โทล จิก กู โร มัล ฮัล เก
I want you! Be my babe!
โอ แร คอล รยอ ซอ นอ เอ เก
นา ทา คา กา กี กา จี
โช ชิม ซือ รอ วอ ซอ
นอ วา ออ แซ แค จิล กา บวา
1, 2 Strike โน ชิน ตา มยอน
อี เจน Game over
พิน ทึม โบ อี นึน คี ฮเว รึล โน รยอ
โซน กึท จา รี ทัน นือ กี มี วา ซอ
It’s alright นอ มอ โอ นึน นี มา มี โพ ยอ
Oh yes, อี เจ บู ทอ You’re my girl
นอ มอ โอน ดา
Home Run, Home Run
นอล ฮยัง ฮัน แน มัม อี กอน แน แท ดับ
โน รยอ คัน มัน คึม โพ ดา บึล แฮ จวอ เช บัล
Home Run, Home Run
นอ วา นา กุม มัน กา ทา
ตัก โช อา I feel so fly
โนง ดัม กา ทึน นอ เอ มัล ดึล
พา ดา ชยอ ยา ฮัล จี
มู ชิม ฮัน ชอก ดา อึม ซา อิน คี
ตา รยอ ยา ฮัล จี

กึท นา จี อัน ดอน ชิน กยอง
จอน โด อี เจน กือ ที จี

นัม จา รา มยอน ชอง มยอง ซึล บู กา ดา บี จี

นี กา มัน นัล ซู อิท นึน เอ อี ซือ That’s me

แอ จี จุง จี แฮ นอน นา เอ ชเว โก เอ ทือ โร พี

ออ แก ฮิม ดือ รอ กา นา มา เน ชา รัง คอ รี

ทอ พู ทึล พี รโย ออบ ซอ อู รี ทุล ซา อิน

1, 2 Strike โน ชิน ตา มยอน
อี เจน Game over

พิน ทึม โบ อี นึน กี ฮเว รึล โน รยอ

โซน กึท จา รี ทัน นือ กี มี วา ซอ
It’s alright นอ มอ โอ นึน นี มา มี โพ ยอ

Oh yes, อี เจ บู ทอ You’re my girl
นอ มอ โอน ดา

Home Run, Home Run

นอล ฮยัง ฮัน แน มัม อี กอน แน แท ดับ

โน รยอ คัน มัน คึม โพ ดา บึล แฮ จวอ เช บัล

Home Run, Home Run

นอ วา นา กุม มัน กา ทา
ตัก โช อา I feel so fly
***Lyrics are from third-parties***

รายชื่อเพลง

1 เพลง

Artist:
ศิลปิน: GOT7

มี ซือ เท รี ฮัน นอ เอ ชิน โฮ เอ
Missed it, นัน ชา กู ฮอท ซือ วอง แฮ

Ooh­ooh baby Ooh­ooh baby

ออ ดี โร ทวิล จี โม รือ เก ซอ

นอน พยอน ฮวา กู ชอ รอม ออ รยอ วอ

Ooh­ooh baby Ooh­ooh baby
โม ดึน กัม กา กี ซา รา นา
มิน กา แม จยอ ซอ
นี กา นัล อัน บา ดา จุล กา
คอก จอ งี ดเว ซอ
ชอง ชี นึล ชิบ จุง แฮ นี มัล ฮัน มา ดี เอ
One last chance โซน กวา บา เรน
It’s all sweat
1, 2 Strike โน ชิน ตา มยอน
อี เจน Game over
พิน ทึม โบ อี นึน กี ฮเว รึล โน รยอ

โซน กึท จา รี ทัน นือ กี มี วา ซอ

It’s alright นอ มอ โอ นึน นี มา มี โพ ยอ

Oh yes, อี เจ บู ทอ You’re my girl
นอ มอ โอน ดา

Home Run, Home Run

นอล ฮยัง ฮัน แน มัม อี กอน แน แท ดับ

โน รยอ คัน มัน คึม โพ ดา บึล แฮ จวอ เช บัล

Home Run, Home Run

นอ วา นา กุม มัน กา ทา ตัก โช อา
I feel so fly
นัน ดือ รอ กา เก ทแว ซอ นอ เอ Strike zone
ชอ กี ชี ออ รี ตอน ชิน กยอง
อัน ซอ นอ มัน โบ อี นี
นา อา อุท ทเวล กา บวา อี
เจน คอม แน จี อา นา
โทล จิก กู โร มัล ฮัล เก
I want you! Be my babe!
โอ แร คอล รยอ ซอ นอ เอ เก
นา ทา คา กา กี กา จี
โช ชิม ซือ รอ วอ ซอ
นอ วา ออ แซ แค จิล กา บวา
1, 2 Strike โน ชิน ตา มยอน
อี เจน Game over
พิน ทึม โบ อี นึน คี ฮเว รึล โน รยอ
โซน กึท จา รี ทัน นือ กี มี วา ซอ
It’s alright นอ มอ โอ นึน นี มา มี โพ ยอ
Oh yes, อี เจ บู ทอ You’re my girl
นอ มอ โอน ดา
Home Run, Home Run
นอล ฮยัง ฮัน แน มัม อี กอน แน แท ดับ
โน รยอ คัน มัน คึม โพ ดา บึล แฮ จวอ เช บัล
Home Run, Home Run
นอ วา นา กุม มัน กา ทา
ตัก โช อา I feel so fly
โนง ดัม กา ทึน นอ เอ มัล ดึล
พา ดา ชยอ ยา ฮัล จี
มู ชิม ฮัน ชอก ดา อึม ซา อิน คี
ตา รยอ ยา ฮัล จี

กึท นา จี อัน ดอน ชิน กยอง
จอน โด อี เจน กือ ที จี

นัม จา รา มยอน ชอง มยอง ซึล บู กา ดา บี จี

นี กา มัน นัล ซู อิท นึน เอ อี ซือ That’s me

แอ จี จุง จี แฮ นอน นา เอ ชเว โก เอ ทือ โร พี

ออ แก ฮิม ดือ รอ กา นา มา เน ชา รัง คอ รี

ทอ พู ทึล พี รโย ออบ ซอ อู รี ทุล ซา อิน

1, 2 Strike โน ชิน ตา มยอน
อี เจน Game over

พิน ทึม โบ อี นึน กี ฮเว รึล โน รยอ

โซน กึท จา รี ทัน นือ กี มี วา ซอ
It’s alright นอ มอ โอ นึน นี มา มี โพ ยอ

Oh yes, อี เจ บู ทอ You’re my girl
นอ มอ โอน ดา

Home Run, Home Run

นอล ฮยัง ฮัน แน มัม อี กอน แน แท ดับ

โน รยอ คัน มัน คึม โพ ดา บึล แฮ จวอ เช บัล

Home Run, Home Run

นอ วา นา กุม มัน กา ทา
ตัก โช อา I feel so fly


เพลงพิเศษนี้ มีให้ฟังเฉพาะผู้ใช้งาน JOOX มิวสิคแอพแบบ VIP เท่านั้น

ดาวน์โหลด JOOX ฟรีมิวสิคแอพ
แล้วรับสิทธิ์ใช้งานแบบ VIP ฟรี

แค่คลิก หรือสแกน QR Code ด้านล่างเพื่อติดตั้ง JOOX
บนสมาร์ทโฟนของคุณ รับสิทธิ์การใช้งาน JOOX
แบบ VIP กันไปเลยฟรีๆ

 

หากคุณใช้งาน JOOX แบบ VIP อยู่แล้ว

แค่ล็อกอินด้วยการคลิก  ที่มุมบนขวามือ
ของ Sanook! Music ด้วยแอคเคาท์ JOOX ของคุณ

Album
00:00 / 00:00
0
เพลงที่อยู่ในคิว (0) เคลียร์ลิสต์ทั้งหมด
No songs added

In Sanook Music, click "▷" or "+" to play or add songs.