กอดจูบลูบคลำ

ศิลปิน: วง L.กฮ.

 

จะบอกให้รู้ว่าฉันเคยรักใครมาก่อน

จะบอกให้รู้ว่าฉันเคยนอนกอดกับใคร

จะบอกให้รู้ว่าฉันเคยคิดถึงใคร

โว้วโว

 

จะบอกให้รู้ว่าฉันเคยกอดใครมาแล้ว

จะบอกให้รู้ว่าฉันเคยจูบใครมาก่อน

จะบอกให้รู้ว่าฉันเคย

โอ๊ะโอ๊ะโอโว๊ะโอ

 

ผิดมากไหมที่ฉันไม่ได้เก็บไว้

ให้เธอใช้เป็นคนแรก

ที่เคยกอดที่หอมแก้ม

ที่ฉันเคยทำให้ใคร

ผิดมากไหมที่พูดว่ารักที่เคย

บอกไปว่าคิดถึงใคร

ฉันเคยเจ็บฉันใจง่าย

เคยเสียตัวเสียใจ

โอ๊โอ

 

จะบอกให้รู้ว่าฉันเคยรักใครมาก่อน

จะบอกให้รู้ว่าฉันเคยนอนกอดกับใคร

จะบอกให้รู้ว่าฉันเคยคิดถึงใคร

โว้วโว

 

จะบอกให้รู้ว่าฉันเคยกอดใครมาแล้ว

จะบอกให้รู้ว่าฉันเคยจูบใครมาก่อน

จะบอกให้รู้ว่าฉันเคย

โอ๊ะโอ๊ะโอโว๊ะโอ

 

ผิดมากไหมที่ฉันไม่ได้เก็บไว้

ให้เธอใช้เป็นคนแรก

ที่เคยกอดที่หอมแก้ม

ที่ฉันเคยทำให้ใคร

ผิดมากไหมที่พูดว่ารักที่เคย

บอกไปว่าคิดถึงใคร

ฉันเคยเจ็บฉันใจง่าย

เคยเสียตัวเสียใจ

โอ๊โอ

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***