แค่เพียงได้รู้ Feat.จีน มหาสมุทร

ศิลปิน: Lula

 

 

อยู่ตรงนี้ฉันคิดถึงเธอ

 

อยู่ตรงนั้นไม่รู้ว่าเป็นยังไง

(ชาย)

อยู่ตรงนี้ฉันเหงาเหลือเกิน

 

ได้แต่คิดถึงวันที่มีเธอใกล้

(หญิง)

 

ในวันนี้ที่เธอนั้นไม่อยู่

(ชาย)

 

อยากให้รู้

 

ว่าคิดถึงเธอเท่าไหร่

(หญิง)

ในวันนี้

 

ที่เราสองคนต้องไกล

(ชาย)

ในใจฉันยังมีแต่เธอ

(หญิง)

แค่เพียงได้รู้ว่าคิดถึงกัน

 

แค่เพียงเท่านั้นที่ฉันต้องการ

 

แค่เพียงได้รู้

 

ว่าคืนและวันที่ฉันนั้นต้องพ้นผ่าน

 

ยังมีหนึ่งคนที่รอฉันอยู่

(ชาย)

 

อากาศหนาวฉันคิดถึงเธอ

(หญิง)

 

อากาศร้อนๆ

 

ฉันคิดถึงเธอเช่นกัน

(ชาย)

ตื่นเช้าฉันคิดถึงเธอ

(หญิง)

 

ก่อนนอนฉันคิดถึงเธอทุกวัน

(หญิง/ชาย)

ในวันนี้ที่เธอนั้นไม่อยู่

 

อยากให้รู้ว่าคิดถึงเธอเท่าไหร่

 

ในวันนี้ที่เราสองคนต้องไกล

 

ในใจฉันยังมีแต่เธอ

 

แค่เพียงได้รู้ว่าคิดถึงกัน

 

แค่เพียงเท่านั้นที่ฉันต้องการ

 

แค่เพียงได้รู้

 

ว่าคืนและวันที่ฉันนั้นต้องพ้นผ่าน

 

ยังมีหนึ่งคนที่รอฉันอยู่

 

ทำให้ฉันรู้และเข้าใจ

 

ในวันนี้ที่สองเรานั้นต้อง

 

ห่างกันไกล

 

แต่มันไม่ใช่ตลอดไป

 

แค่เพียงได้รู้ว่าคิดถึงกัน

 

แค่เพียงเท่านั้นที่ฉันต้องการ

 

แค่เพียงได้รู้

 

ว่าคืนและวันที่ฉันนั้นต้องพ้นผ่าน

 

ยังมีหนึ่งคนที่รอฉันอยู่

แค่เพียงได้รู้ว่าคิดถึงกัน

 

แค่เพียงเท่านั้นที่ฉันต้องการ

 

แค่เพียงได้รู้

 

ว่าคืนและวันที่ฉันนั้นต้องพ้นผ่าน

 

ยังมีหนึ่งคนที่รอฉันอยู่

 

ไม่ว่าจะนานแสนนานเท่าไหร่

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***