ที่เธอเฝ้ารอ (Album Version)

ศิลปิน: Pause

 

แต่เธอยังมีเมล็ดพันธุ์อยู่

หากเธอลงแรงเพาะปลูกขึ้นมา

ด้วยหยาดเหงื่อของเธอสักวันคงได้ชม

 

ดอกไม้ของเธอจะอยู่กับเธอแสนนาน

หากเธอให้ความรักและใส่ใจ

กลิ่นหอมที่มีก็พร้อมให้เธอชื่นชม

ให้สมที่เธอได้เฝ้ารอที่เธอเฝ้ารอ

 

 

และรักก็คงเช่นกันหากฝันถึงวันได้เคียงคู่

ปลูกรักที่มีอยู่ปลูกไว้ในใจเราฮู้ฮูหู่

ให้เธอเป็นน้ำใสเย็นและฉันจะเป็นแสงแดด

ต้นไม้ของเราคงงอกงามและเติบโตโว้

 

แต่เธอยังมีเมล็ดพันธุ์อยู่

หากเธอลงแรงเพาะปลูกขึ้นมา

ด้วยหยาดเหงื่อของเธอสักวันคงได้ชม

 

 

ดอกไม้ของเธอจะอยู่กับเธอแสนนาน

หากเธอให้ความรักและใส่ใจ

กลิ่นหอมที่มีก็พร้อมให้เธอชื่นชมให้สมที่เธอได้เฝ้ารอ

 

แต่เธอยังมีเมล็ดพันธุ์อยู่

หากเธอลงแรงเพาะปลูกขึ้นมา

ด้วยหยาดเหงื่อของเธอสักวันคงได้ชม

 

ดอกไม้ของเธอจะอยู่กับเธอแสนนาน

หากเธอให้ความรักและใส่ใจ

กลิ่นหอมที่มีก็พร้อมให้เธอชื่นชม

ให้สมที่เธอได้เฝ้ารอ

 

ดอกไม้ของเธอจะอยู่กับเธอแสนนาน

หากเธอให้ความรักและใส่ใจ

กลิ่นหอมที่มีก็พร้อมให้เธอชื่นชม

ให้สมที่เธอได้เฝ้ารอที่เธอเฝ้ารอ

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***