เบิดแล้วบ้อ..ฮัก

ศิลปิน: ข้าวทิพย์ ธิดาดิน

 

เคยโพสต์เคยแท็ก

ถึงน้องอยู่ประจำ

ไปไสมาไสกะเอิ้นกะถาม

ปานอยู่นำกัน

เทียวไลน์ว่าคิดฮอด

มาจอดหน้าจอทุกวัน

คำคมอมยิ้มแคปชันหวานหวาน

อ้ายกะส่งมาให้อ่านอยู่บ่เซา

 

แต่ตอนนี้บ่ฮู้เป็นหยัง

หลายหลายอย่างเบิ่งทรงเงียบเหงา

อ้ายบ่โทรบ่แท็กบ่ไลน์หาคือเก่า

คือเฮาฮักกันใหม่ใหม่

 

เบิดแล้วบ้อฮักเว้าสู่น้องฟังแน

ยังฮักกันอยู่หรือว่าบ่แคร์

บอกแนอ้ายคิดจั่งใด๋

เบิดแล้วบ้อฮักหรืออ้ายกำลังมีไผ

อ้ายจั่งบ่ค่อยสนใจคนที่อ้ายเคย

บอกว่าฮักคักฮักแน

 

เว้าสู่ฟังแนเป็นหยังคือบ่คือเก่า

ใจน้องมันอุกอั่งเอ้าย้อนคิดนำหลาย

 

เบิดแล้วบ้อฮักเว้าสู่น้องฟังแน

ยังฮักกันอยู่หรือว่าบ่แคร์

บอกแนอ้ายคิดจั่งใด๋

เบิดแล้วบ้อฮักหรืออ้ายกำลังมีไผ

อ้ายจั่งบ่ค่อยสนใจคนที่อ้ายเคย

 

เบิดแล้วบ้อฮักเว้าสู่น้องฟังแน

ยังฮักกันอยู่หรือว่าบ่แคร์

บอกแนอ้ายคิดจั่งใด๋

เบิดแล้วบ้อฮักหรืออ้ายกำลังมีไผ

อ้ายจั่งบ่ค่อยสนใจคนที่อ้ายเคย

บอกว่าฮักคักฮักแน

 

เว้าสู่น้องฟังแนเบิดฮักกันแล้วบ้อ

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***