อย่าให้เขาฮู้เด้อ (Cover)

ศิลปิน: ก้านตอง ทุ่งเงิน

 

เป็นหยังคือเฮ็ดแนวนีมันบ่ดีฮู้บ่

เมื่อเฮาเบิดทางหย่างต่อ

แล้วอ้ายกะพ้อคนใหม่

อ้ายยังเฮ็ดปานเฮาบ่ได้เลิกกัน

ออกอาการจนเกินเลยไป

เฮ็ดคือยังฮักหลาย

เฮ็ดปานว่าน้องนั้นยังสำคัญ

 

บ่ลืมกันน้องขอบใจ

น้องซึ้งหลายแต่น้องหวั่น

ในฐานะคนเคยฮักกัน

น้องอยากสิเตือนด้วยความห่วงใย

 

อย่าให้เขาฮู้เด้อน้องเคยเป็นไผ

ย่านคนส่าคนเว้า

อย่าให้เขาฮู้เด้อว่าเรื่องของเฮา

เป็นมาจังใด๋

ย่านอ้ายกับเขาเลิกกัน

ย่านเขาพาลถิ่มป๋าเพราะบ่ไว้ใจ

บ่อยากให้อ้ายเสียใจ

คือจังน้องเคยเจอมา

 

อยู่กับความจริงมื้อนี้

ลืมมันสาเมื่อวาน

น้องเป็นแค่คนหย่างผ่าน

น้องเป็นแค่คนเมิดค่า

สักมื้อนึงน้องคงสิทำใจได้

ถึงสิดนสิใช้เวลา

ตั้งใจฮักเขาสา

บ่ต้องคึดเฮาเคยเป็นหยังกัน

 

บ่ลืมกันน้องขอบใจ

น้องซึ้งหลายแต่น้องหวั่น

ในฐานะคนเคยฮักกัน

น้องอยากสิเตือนด้วยความห่วงใย

 

อย่าให้เขาฮู้เด้อน้องเคยเป็นไผ

ย่านคนส่าคนเว้า

อย่าให้เขาฮู้เด้อว่าเรื่องของเฮา

เป็นมาจังใด๋

ย่านอ้ายกับเขาเลิกกัน

ย่านเขาพาลถิ่มป๋าเพราะบ่ไว้ใจ

บ่อยากให้อ้ายเสียใจ

คือจังน้องเคยเจอมา

 

บ่ลืมกันน้องขอบใจ

น้องซึ้งหลายแต่น้องหวั่น

ในฐานะคนเคยฮักกัน

น้องอยากสิเตือนด้วยความห่วงใย

 

อย่าให้เขาฮู้เด้อน้องเคยเป็นไผ

ย่านคนส่าคนเว้า

อย่าให้เขาฮู้เด้อว่าเรื่องของเฮา

เป็นมาจังใด๋

ย่านอ้ายกับเขาเลิกกัน

ย่านเขาพาลถิ่มป๋าเพราะบ่ไว้ใจ

บ่อยากให้อ้ายเสียใจ

คือจังน้องเคยเจอมา

 

บ่อยากให้อ้ายเสียใจ

คือจังน้องเคยเจอมา

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***