ซอมเบิ่ง

ศิลปิน: เต๋า ภูศิลป์

 

เฮ็ดจังได๋สิเฮ็ดจังได๋

สิให้เจ้ามีอ้ายในสายตา

 

อยู่ใกล้ใกล้ส่ำนี่ตลอดมา

แต่ว่าเจ้ากะบ่เคยเห็นอ้าย

 

ฝืนมันฝืนมากมาก

ย้อนว่าปากอ้ายบ่กล้าเว้าหลาย

 

อยากมีวิธีง่ายง่ายเปิดทางให้เจ้าฮู้ใจ

 

 

 

ฮักกะสิฮักปนเศร้าเหงากะซิเหงาปนสุข

 

มันเป็นความทุกข์ที่บ่กล้าเผยใจ

 

ฮักกะซิฮักปนเจ็บเจ็บกะสิเก็บในใจ

 

กลัวเจ้าสิมาหนีไป

ก็เลยต้องซอมเบิ่งเจ้าอยู่ที่เดิม

 

 

 

ดนปานใดต้องดนปานใด๋

ที่สิเฮ็ดให้เจ้าได้เข้าใจ

 

ต้องอยู่ส่ำนี้ตลอดไป

อยู่อย่างคนที่บ่มีตัวตน

 

ฝืนมันฝืนมากมาก

ย้อนว่าปากอ้ายบ่กล้าเว้าหลาย

 

อยากมีวิธีง่ายง่ายเปิดทางให้เจ้าฮู้ใจ

 

 

 

ฮักกะสิฮักปนเศร้าเหงากะซิเหงาปนสุข

 

มันเป็นความทุกข์ที่บ่กล้าเผยใจ

 

ฮักกะซิฮักปนเจ็บเจ็บกะสิเก็บในใจ

 

กลัวเจ้าสิมาหนีไปก็เลยต้องซอมเบิ่ง

 

 

 

ฮักกะสิฮักปนเศร้าเหงากะซิเหงาปนสุข

 

มันเป็นความทุกข์ที่บ่กล้าเผยใจ

 

ฮักกะซิฮักปนเจ็บเจ็บกะสิเก็บในใจ

 

กลัวเจ้าสิมาหนีไป

ก็เลยต้องซอมเบิ่งเจ้าอยู่ที่เดิม

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***