ขีดเส้นใต้

ศิลปิน: กบ ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี

 

ยังหวังว่าเธอจะสนใจ

ทั้งทั้งที่เธอเห็นเราไม่มีความหมาย

แต่ไม่อาจตัดใจให้ลืมเธอลง

 

เขียนลงกระดาษเขียนลงไปหมดทุกอย่าง

ความหลังที่เธอทำช้ำใจ

ย้ำเตือนความจำไว้ตรงประโยคสุดท้าย

ขีดเส้นใต้เอาไว้ว่าเธอไม่รัก

 

เขียนทุกอย่างไว้เตือนให้ใจมันจำ

ย้ำข้อความสำคัญ

ย้ำไว้อ่านสอนใจทุกวันคงพอทำให้ลืมเธอ

 

แม้มันจะเจ็บแม้มันจะทรมาน

และมันจะทำเราร้องไห้

เพราะคือความจริงเรื่องจริงที่เจ็บปวดใจ

ขีดเส้นใต้เอาไว้ว่าเธอไม่รัก

 

เขียนทุกอย่างไว้เตือนให้ใจมันจำ

ย้ำข้อความสำคัญ

ย้ำไว้อ่านสอนใจทุกวันคงพอทำให้ลืมเธอ

 

แม้มันจะเจ็บแม้มันจะทรมาน

และมันจะทำเราร้องไห้

เพราะคือความจริงเรื่องจริงที่เจ็บปวดใจ

ขีดเส้นใต้เอาไว้ว่าเธอไม่รัก

 

ขีดเอาไว้ว่าเธอไม่รัก

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***