Artist: Taeyang

มี อา แน มี อา แน ฮา จี มา
แน กา โช รา แฮ ชี จา นา
ปัล กัน เย ปือ นิบ ซุล โร
ออ ซอ นา รึล ชู กี โก กา
นา นึน แควน ชา นา

มา จี มา กือ โร นา รึล บา รา บวา จวอ
อา มู รอ จี อา นึน ดึซ อู ซอ จวอ

นี กา โพ โก ชี พึล แต
กี ออ คัล ซู อิซ เก
นอ เอ มอ ริท โซ เก นี ออล กุล คือ ริบ ซู อิซ เก

นอล โพ แนล ซู ออม นึน นา เอ ยก ชี มี
ชิบ ชา กี ดเว ออ นอล กา ดวอซ โก
ฮก ชี อี รอน นา แต เม ฮิม ดือ รอซ นี
อา มู แด ดับ ออม นึน นอ
พา โบ ชอ รอม แว
นอ รึล ชี อู จี มท แช
นอน ตอ นา บอ รยอท นึน เด
นอ เอ นุน โค อิบ
นัล มัน จี ตอน นี ซน กิล
ชา กุน ซน ทบ กา จี ดา
ยอ จอ นี นอล นือ กิล ซู อิซ จี มัน

กอ จิน พุล กท ชอ รอม
ทา ดือ รอ กา บอ ริน
อู รี ซา รัง โม ดู ดา
นอ มู อา พือ จี มัน อี เจน นอล ชู ออ กี รา พู รึล เก

ซา รัง แฮ ซา รัง แฮซ จี มัน
แน กา พู โจ แค ซอซ นา บวา
ฮก ชี อู ยอ นี รา โด
ฮัน ซุน กัน มา นี รา โด นอล
พล ซู อี ซึล กา
ฮา รุ ฮา รุ กา พู ลัน แฮ จยอ
นี โม ดึน เก กัล ซู รก ฮี มี แฮ จยอ
ซา จิน โซ เก นอ นึน แว
แฺฮ มัล เก อุท นึน เด
อู รี เอ เก ดา กา โอ นึน อี พยอ รึล โม รึน แช

นอล โพ แนล ซู ออม นึน นา เอ ยก ชี มี
ชิบ ชา กี ดเว ออ นอล กา ดวอซ โก
ฮก ชี อี รอน นา แต เม ฮิม ดือ รอซ นี
อา มู แด ดับ ออม นึน นอ
พา โบ ชอ รอม แว
นอ รึล ชี อู จี มท แช
นอน ตอ นา บอ รยอท นึน เด

นอ เอ นุน โค อิบ
นัล มัน จี ตอน นี ซน กิล
ชา กุน ซน ทบ กา จี ดา
ยอ จอ นี นอล นือ กิล ซู อิซ จี มัน

กอ จิน พุล กท ชอ รอม
ทา ดือ รอ กา บอ ริน
อู รี ซา รัง โม ดู ดา
นอ มู อา พือ จี มัน อี เจน นอล
ชู ออ กี รา พู รึล เก

นา มา นึล บา รา โบ ตอน นอ เอ กา มัน นุน
ฮยัง กี โร อุน ซู มึล ดา มึน นอ เอ โค
ซา รัง แฮ ซา รัง แฮ
แน เก ซน ซา กี ตอน คือ อิบ ซู รึล นัน..

นอ เอ นุน โค อิบ
นัล มัน จี ตอน นี ซน กิล
ชา กุน ซน ทบ กา จี ดา
ยอ จอ นี นอล นือ กิล ซู อิซ จี มัน

กอ จิน พุล กท ชอ รอม
ทา ดือ รอ กา บอ ริน
อู รี ซา รัง โม ดู ดา
นอ มู อา พือ จี มัน อี เจน นอล
ชู ออ กี รา พู รึล เก
***Lyrics are from third-parties***

Artist:
Artist: Taeyang

มี อา แน มี อา แน ฮา จี มา
แน กา โช รา แฮ ชี จา นา
ปัล กัน เย ปือ นิบ ซุล โร
ออ ซอ นา รึล ชู กี โก กา
นา นึน แควน ชา นา

มา จี มา กือ โร นา รึล บา รา บวา จวอ
อา มู รอ จี อา นึน ดึซ อู ซอ จวอ

นี กา โพ โก ชี พึล แต
กี ออ คัล ซู อิซ เก
นอ เอ มอ ริท โซ เก นี ออล กุล คือ ริบ ซู อิซ เก

นอล โพ แนล ซู ออม นึน นา เอ ยก ชี มี
ชิบ ชา กี ดเว ออ นอล กา ดวอซ โก
ฮก ชี อี รอน นา แต เม ฮิม ดือ รอซ นี
อา มู แด ดับ ออม นึน นอ
พา โบ ชอ รอม แว
นอ รึล ชี อู จี มท แช
นอน ตอ นา บอ รยอท นึน เด
นอ เอ นุน โค อิบ
นัล มัน จี ตอน นี ซน กิล
ชา กุน ซน ทบ กา จี ดา
ยอ จอ นี นอล นือ กิล ซู อิซ จี มัน

กอ จิน พุล กท ชอ รอม
ทา ดือ รอ กา บอ ริน
อู รี ซา รัง โม ดู ดา
นอ มู อา พือ จี มัน อี เจน นอล ชู ออ กี รา พู รึล เก

ซา รัง แฮ ซา รัง แฮซ จี มัน
แน กา พู โจ แค ซอซ นา บวา
ฮก ชี อู ยอ นี รา โด
ฮัน ซุน กัน มา นี รา โด นอล
พล ซู อี ซึล กา
ฮา รุ ฮา รุ กา พู ลัน แฮ จยอ
นี โม ดึน เก กัล ซู รก ฮี มี แฮ จยอ
ซา จิน โซ เก นอ นึน แว
แฺฮ มัล เก อุท นึน เด
อู รี เอ เก ดา กา โอ นึน อี พยอ รึล โม รึน แช

นอล โพ แนล ซู ออม นึน นา เอ ยก ชี มี
ชิบ ชา กี ดเว ออ นอล กา ดวอซ โก
ฮก ชี อี รอน นา แต เม ฮิม ดือ รอซ นี
อา มู แด ดับ ออม นึน นอ
พา โบ ชอ รอม แว
นอ รึล ชี อู จี มท แช
นอน ตอ นา บอ รยอท นึน เด

นอ เอ นุน โค อิบ
นัล มัน จี ตอน นี ซน กิล
ชา กุน ซน ทบ กา จี ดา
ยอ จอ นี นอล นือ กิล ซู อิซ จี มัน

กอ จิน พุล กท ชอ รอม
ทา ดือ รอ กา บอ ริน
อู รี ซา รัง โม ดู ดา
นอ มู อา พือ จี มัน อี เจน นอล
ชู ออ กี รา พู รึล เก

นา มา นึล บา รา โบ ตอน นอ เอ กา มัน นุน
ฮยัง กี โร อุน ซู มึล ดา มึน นอ เอ โค
ซา รัง แฮ ซา รัง แฮ
แน เก ซน ซา กี ตอน คือ อิบ ซู รึล นัน..

นอ เอ นุน โค อิบ
นัล มัน จี ตอน นี ซน กิล
ชา กุน ซน ทบ กา จี ดา
ยอ จอ นี นอล นือ กิล ซู อิซ จี มัน

กอ จิน พุล กท ชอ รอม
ทา ดือ รอ กา บอ ริน
อู รี ซา รัง โม ดู ดา
นอ มู อา พือ จี มัน อี เจน นอล
ชู ออ กี รา พู รึล เก


เพลงพิเศษนี้ มีให้ฟังเฉพาะผู้ใช้งาน JOOX มิวสิคแอพแบบ VIP เท่านั้น

ดาวน์โหลด JOOX ฟรีมิวสิคแอพ
แล้วรับสิทธิ์ใช้งานแบบ VIP ฟรี

แค่คลิก หรือสแกน QR Code ด้านล่างเพื่อติดตั้ง JOOX
บนสมาร์ทโฟนของคุณ รับสิทธิ์การใช้งาน JOOX
แบบ VIP กันไปเลยฟรีๆ

 

หากคุณใช้งาน JOOX แบบ VIP อยู่แล้ว

แค่ล็อกอินด้วยการคลิก  ที่มุมบนขวามือ
ของ Sanook! Music ด้วยแอคเคาท์ JOOX ของคุณ

Album
00:00 / 00:00
0
เพลงที่อยู่ในคิว (0) เคลียร์ลิสต์ทั้งหมด
No songs added

In Sanook Music, click "▷" or "+" to play or add songs.