ในวันที่ไม่มีเธอ

ศิลปิน: วง เดอะไนท์

 

ไม่พบเนื้อเพลงของเพลงนี้