ศิลปิน: Rap Is Now

พระราชดำรัสว่าความคิด
คือแม่บทใหญ่
เป็นหัวใจในทุกๆอย่าง
ไม่ว่าจะทางใด
จะสืบสารแนวทางที่ทรงวางไว้
จะเฝ้าพัฒนาความคิด
นำพาชีวิตเดินหน้าสู่ทางไกล

จะการใดให้เราย้อนมาพินิจ
คิดก่อนจะพูด
ก่อนสำแดงอิทธิฤทธิ์
อารมณ์จะเป็นพิษ
สติปัญญายังเป็นมิตร
ถ้ามีความคิดติดตัว
หัวเรือก็เปลี่ยนทิศ

เวลาจะทำสิ่งใด
สิ่งนั้นต้องไปให้สุด
เมื่อยังไม่ถึงในจุดหมาย
ไม่มีอะไรมาทำให้หยุด
แต่หากไม่มีสิ่งหนึ่ง
เมื่อพูดออกไปก็เสียความ
เพราะว่าเราท่านไม่มีสติ
คิดทำสิ่งใดอาจเสียการ

หยิบไม้คนละท่อน
แล้วยื่นให้คนสองคน
เขาบอกให้ฟาด
ให้ฟันให้ทำเอาตามสนองตน
เมื่อแยกถูกผิด
จึงเกิดปัญญา
แลเห็นว่าไม้นั้นลวงตน
วางมันลงเป็นแนวทาง
จะได้สติเป็นสะพานเพื่อปวงชน

คิดให้ดีดั่งคำพ่อสอน
เตือนใจไว้ก่อน
ก่อนจะทำจะพูดไป
คิดให้ดีดั่งพ่อสอนไว้
ย้ำเตือนหัวใจ
ก่อนจะฟังจะพูดต่อ

แค่หยุดก่อน
เก็บแล้วหยุดอารมณ์เรื่องราวที่กวนใจ
มามองแล้วไตร่ตรอง
ความคิดในสมองนั้นมาทบทวนใหม่
หรือไม่
บางครั้งเราอาจจะไม่ถูกเสมอไป
แต่ถ้าคุณผิดมันก็ไม่ใช่เรา
ต้องปล่อยพวกเขาไป
อย่าให้สถานการณ์
ส่วนมากบังคับอารมณ์
บางทีต้องกลั้นแม้ทรมาน
ถึงแม้จะนานและจำนง
แล้วหยุดคิดอย่าวู่วาม
บางทีแค่มารมาผจญ
พ่อเคยบอกกับลูกหลาน
ว่านี่แหละคือความเป็นคน
ต้องอดทน

กอด
ให้ฉันได้สัมผัสจังหวะของเสียงหัวใจ
เธอ
ไม่ปกติเต้นผิดจังหวะ
เธอโกรธต้นเหตุก็คงเป็นเพราะโทสะ
ยิ่งร้อนก็ยิ่งบั่นทอนหัวใจ

ไหนลอง
พุท หนึ่ง Step หนอ
โธ หนึ่ง Stop หนอ
พอมีสติ อ๋อ ค่อยปล่อย

ก็ถ้าฉันผิดฉันน้อมรับ
ถ้าทำไม่ถูกฉันพร้อมรับ
ยอมเป็นกระดาษระงับน้ำตา
ไม่อยากให้เปียกต้องยอมซับ
ลดอัตตาเพิ่มปัญญา
ลดปัญหาหัดยอมรับ
พิจารณาที่บกที่พร่อง
มองผิดเป็นผิดอย่างยอมรับ

ถ้าฉันไม่ถูกก็อย่าให้ผ่าน
แม้ฉันสนิทก็อย่าให้ต่าง
มองเปรี้ยวเป็นเปรี้ยวอย่ามองเป็นหวาน
ความผิดฉันร้อยอย่าเอาไปหาร
อย่าเห็นกงจักรเป็นอื่นไป
อย่ามองผิดชอบเป็นอื่นใด
พิจารณาในความผิดนั้น
และจงแก้ไขมันให้ออกมาจากใจ

พ่อตรัสไว้
ว่าเราทุกคนเท่าเทียม
เพราะงั้น
เสรีภาพของเราจึงมีค่าเท่ากัน
อย่าให้กระทบกับความสุข
ใครข้างเคียง
เพราะทุกคนล้วนมีความทุกข์
ความสุขร้าวราน

อิสระบางทีมันก็ต้องมีทิศทาง
ไม่งั้นเกลียดใคร
เราก็ต้องเอายาพิษวาง
อิสระที่จะเอาหนังสติ๊กกาง
ดีดให้เข้าเป้า
ไม่ใช่ดีดเข้าคิ้วกลาง

ดำเนินชีวิตดั่งคำพ่อสอน
เป็นดั่งพรที่คุ้มครองใจ
ใช้เป็นทางเดิน
ให้นำทางไป
โอ โอ้ว

ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน
ระยะทางพิสูจน์ม้า
และกาลเวลาพิสูจน์คน
เกิดเป็นคน
ใช้สติชนะใจ

คิดให้ดีดั่งคำพ่อสอน
เตือนใจไว้ก่อน
ก่อนจะทำจะพูดไป
คิดให้ดีดั่งพ่อสอนไว้
ย้ำเตือนหัวใจ
ก่อนจะทำจะพูดต่อ

มีน้ำหยดเดียว
ก็คงระเหยภายในไม่นาน
จะทำยังไงให้ไม่หายไป
ให้เอาไปเทลงในลำธาร
รวมตัวกันทีละหยด
หยด หยด
จนปริมาณมากพอก็จะเป็นเขื่อนปั่นไฟ
ให้เมืองรุ่งเรืองมีพลังงาน

คือคุณธรรมหนึ่งประการ
ซึ่งหมู่ชนจำเป็นต้องมี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ทรงสอนเรื่องของสามัคคี
เราต่างก็เหมือนฝุ่นที่มีขนาดเท่าธุลี
แต่ฝุ่นใต้ฝ่าละอองพระบาท
จะรวมเป็นดินเป็นธรณี
***Lyrics are from third-parties***

รายชื่อเพลง

1 เพลง

Artist:
ศิลปิน: Rap Is Now

พระราชดำรัสว่าความคิด
คือแม่บทใหญ่
เป็นหัวใจในทุกๆอย่าง
ไม่ว่าจะทางใด
จะสืบสารแนวทางที่ทรงวางไว้
จะเฝ้าพัฒนาความคิด
นำพาชีวิตเดินหน้าสู่ทางไกล

จะการใดให้เราย้อนมาพินิจ
คิดก่อนจะพูด
ก่อนสำแดงอิทธิฤทธิ์
อารมณ์จะเป็นพิษ
สติปัญญายังเป็นมิตร
ถ้ามีความคิดติดตัว
หัวเรือก็เปลี่ยนทิศ

เวลาจะทำสิ่งใด
สิ่งนั้นต้องไปให้สุด
เมื่อยังไม่ถึงในจุดหมาย
ไม่มีอะไรมาทำให้หยุด
แต่หากไม่มีสิ่งหนึ่ง
เมื่อพูดออกไปก็เสียความ
เพราะว่าเราท่านไม่มีสติ
คิดทำสิ่งใดอาจเสียการ

หยิบไม้คนละท่อน
แล้วยื่นให้คนสองคน
เขาบอกให้ฟาด
ให้ฟันให้ทำเอาตามสนองตน
เมื่อแยกถูกผิด
จึงเกิดปัญญา
แลเห็นว่าไม้นั้นลวงตน
วางมันลงเป็นแนวทาง
จะได้สติเป็นสะพานเพื่อปวงชน

คิดให้ดีดั่งคำพ่อสอน
เตือนใจไว้ก่อน
ก่อนจะทำจะพูดไป
คิดให้ดีดั่งพ่อสอนไว้
ย้ำเตือนหัวใจ
ก่อนจะฟังจะพูดต่อ

แค่หยุดก่อน
เก็บแล้วหยุดอารมณ์เรื่องราวที่กวนใจ
มามองแล้วไตร่ตรอง
ความคิดในสมองนั้นมาทบทวนใหม่
หรือไม่
บางครั้งเราอาจจะไม่ถูกเสมอไป
แต่ถ้าคุณผิดมันก็ไม่ใช่เรา
ต้องปล่อยพวกเขาไป
อย่าให้สถานการณ์
ส่วนมากบังคับอารมณ์
บางทีต้องกลั้นแม้ทรมาน
ถึงแม้จะนานและจำนง
แล้วหยุดคิดอย่าวู่วาม
บางทีแค่มารมาผจญ
พ่อเคยบอกกับลูกหลาน
ว่านี่แหละคือความเป็นคน
ต้องอดทน

กอด
ให้ฉันได้สัมผัสจังหวะของเสียงหัวใจ
เธอ
ไม่ปกติเต้นผิดจังหวะ
เธอโกรธต้นเหตุก็คงเป็นเพราะโทสะ
ยิ่งร้อนก็ยิ่งบั่นทอนหัวใจ

ไหนลอง
พุท หนึ่ง Step หนอ
โธ หนึ่ง Stop หนอ
พอมีสติ อ๋อ ค่อยปล่อย

ก็ถ้าฉันผิดฉันน้อมรับ
ถ้าทำไม่ถูกฉันพร้อมรับ
ยอมเป็นกระดาษระงับน้ำตา
ไม่อยากให้เปียกต้องยอมซับ
ลดอัตตาเพิ่มปัญญา
ลดปัญหาหัดยอมรับ
พิจารณาที่บกที่พร่อง
มองผิดเป็นผิดอย่างยอมรับ

ถ้าฉันไม่ถูกก็อย่าให้ผ่าน
แม้ฉันสนิทก็อย่าให้ต่าง
มองเปรี้ยวเป็นเปรี้ยวอย่ามองเป็นหวาน
ความผิดฉันร้อยอย่าเอาไปหาร
อย่าเห็นกงจักรเป็นอื่นไป
อย่ามองผิดชอบเป็นอื่นใด
พิจารณาในความผิดนั้น
และจงแก้ไขมันให้ออกมาจากใจ

พ่อตรัสไว้
ว่าเราทุกคนเท่าเทียม
เพราะงั้น
เสรีภาพของเราจึงมีค่าเท่ากัน
อย่าให้กระทบกับความสุข
ใครข้างเคียง
เพราะทุกคนล้วนมีความทุกข์
ความสุขร้าวราน

อิสระบางทีมันก็ต้องมีทิศทาง
ไม่งั้นเกลียดใคร
เราก็ต้องเอายาพิษวาง
อิสระที่จะเอาหนังสติ๊กกาง
ดีดให้เข้าเป้า
ไม่ใช่ดีดเข้าคิ้วกลาง

ดำเนินชีวิตดั่งคำพ่อสอน
เป็นดั่งพรที่คุ้มครองใจ
ใช้เป็นทางเดิน
ให้นำทางไป
โอ โอ้ว

ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน
ระยะทางพิสูจน์ม้า
และกาลเวลาพิสูจน์คน
เกิดเป็นคน
ใช้สติชนะใจ

คิดให้ดีดั่งคำพ่อสอน
เตือนใจไว้ก่อน
ก่อนจะทำจะพูดไป
คิดให้ดีดั่งพ่อสอนไว้
ย้ำเตือนหัวใจ
ก่อนจะทำจะพูดต่อ

มีน้ำหยดเดียว
ก็คงระเหยภายในไม่นาน
จะทำยังไงให้ไม่หายไป
ให้เอาไปเทลงในลำธาร
รวมตัวกันทีละหยด
หยด หยด
จนปริมาณมากพอก็จะเป็นเขื่อนปั่นไฟ
ให้เมืองรุ่งเรืองมีพลังงาน

คือคุณธรรมหนึ่งประการ
ซึ่งหมู่ชนจำเป็นต้องมี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ทรงสอนเรื่องของสามัคคี
เราต่างก็เหมือนฝุ่นที่มีขนาดเท่าธุลี
แต่ฝุ่นใต้ฝ่าละอองพระบาท
จะรวมเป็นดินเป็นธรณี


เพลงพิเศษนี้ มีให้ฟังเฉพาะผู้ใช้งาน JOOX มิวสิคแอพแบบ VIP เท่านั้น

ดาวน์โหลด JOOX ฟรีมิวสิคแอพ
แล้วรับสิทธิ์ใช้งานแบบ VIP ฟรี

แค่คลิก หรือสแกน QR Code ด้านล่างเพื่อติดตั้ง JOOX
บนสมาร์ทโฟนของคุณ รับสิทธิ์การใช้งาน JOOX
แบบ VIP กันไปเลยฟรีๆ

 

หากคุณใช้งาน JOOX แบบ VIP อยู่แล้ว

แค่ล็อกอินด้วยการคลิก  ที่มุมบนขวามือ
ของ Sanook! Music ด้วยแอคเคาท์ JOOX ของคุณ

Album
00:00 / 00:00
0
เพลงที่อยู่ในคิว (0) เคลียร์ลิสต์ทั้งหมด
No songs added

In Sanook Music, click "▷" or "+" to play or add songs.