เพลง Drake

เพลง Nice For What

ฟังได้เฉพาะผู้ใช้งาน VIP
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
Written by:Allen Ritter/Murda Beatz/Drake
I wonder who mothaf**king representin'in here tonight

Hold on hold on
I keep letting you back in

How can I explain myself
Care for me care for me
You said you'd care for me
There for me there for me
Lil weezy Ana s**t
Cry for me cry for me
Murda on the beat
Give to me give to me

Why won't you live for me

I keep letting you back in
How can I explain myself
Care for me care for me

I know you care for me
There for me there for me
You said you'd die for me

Everybody get your mothaf**kin'roll on

I know shorty and she doesn't want no slow song
Had it made last year life goes on

Haven't let that thing loose girl in so long
You been inside know you like to lay low
I've been peepin'what you bringin'to the table
Workin'hard girl everything paid for
First last phone bill car note cable
With your phone out gotta hit them angles
With your phone out snappin'like you fabo
And you showin'off but it's alright
And you showin'off but it's alright
It's a short life yuh

Care for me care for me
You said you'd care for me
There for me there for me
Said you'd be there for me
Cry for me cry for me
You said you'd die for me
Give to me give to me
Why won't you live for me
That's a real one in your reflection
Without a follow without a mention
You really pipin'up on these ni**as
You gotta be nice for what to these ni**as
I understand you gotta hunnid bands
You got it baby Benz
You got some bad friends
High school pics you was even bad then
You ain't stressing off no lover in the past tense
You already had them
Work at 8 am finish around five

Hoes talk down you don't see them outside
They don't really be the same offline
You know dark days you know hard times
Doing overtime for the last month
Saturday call the girls get em gassed up
Gotta hit the club gotta make that a*s jump
Gotta hit the club like you hit them muthaf**kin angles
With your phone out snappin'like you fabo
And you showin'off but it's alright
And you showin'off but it's alright
It's a short life yuh

These hoes

Your boy

I may

Watch the breakdown
Care for me care for me
You said you'd care for me
There for me there for me
Said you'd be there for me
Cry for me cry for me
You said you'd die for me
Give to me give to me
Why won't you live for me
Gotta make that jump
Gotta make that
Gotta gotta make that
Gotta make that jump
Gotta make that
Gotta gotta make that
Gotta gotta gotta g g gotta
G g gotta gotta
Gotta g g gotta gotta
Gotta make that jump jump
Let's go
Bend it over lift it up
Bend it over lift it up
Make that jump jump
Bend it over lift it up
Bend it over lift it up
Make that jump jump
Bend it over over over over over
Lift it up
Make that jump jump
Bend it over lift it up
Make that jump jump
Bend it over lift it up
Make that jump jump
That's a real one in your reflection
Without a follow without a mention
You rarely pipin'up on these ni**as
You gotta be nice for what to these ni**as
I understand
Care for me care for me
You said you'd care for me
There for me there for me
Said you'd be there for me
Cry for me cry for me
You said you'd die for me
Give to me give to me
Why won't you live for me
Gotta hit the club like you hit them hit them angles

It's a short life yuh
Cry for me cry for me
You said you'd die for me
Give to me give to me
***Lyrics are from third-parties***

รายชื่อเพลง

25 เพลง
1
Survival VIP
Drake02:16 ฟังได้เฉพาะผู้ใช้งาน VIP ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
2
Nonstop VIP
Drake03:58 ฟังได้เฉพาะผู้ใช้งาน VIP ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
3
Elevate VIP
Drake03:04 ฟังได้เฉพาะผู้ใช้งาน VIP ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
4
Emotionless VIP
Drake05:02 ฟังได้เฉพาะผู้ใช้งาน VIP ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
5
God's Plan VIP
Drake03:18 ฟังได้เฉพาะผู้ใช้งาน VIP ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
6
I'm Upset VIP
Drake03:34 ฟังได้เฉพาะผู้ใช้งาน VIP ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
7
8 Out Of 10 VIP
Drake03:15 ฟังได้เฉพาะผู้ใช้งาน VIP ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
8
Mob Ties VIP
Drake03:25 ฟังได้เฉพาะผู้ใช้งาน VIP ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
9
Can’t Take A Joke VIP
Drake02:43 ฟังได้เฉพาะผู้ใช้งาน VIP ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
10
Sandra’s Rose VIP
Drake03:36 ฟังได้เฉพาะผู้ใช้งาน VIP ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
11
Talk Up VIP
Drake03:43 ฟังได้เฉพาะผู้ใช้งาน VIP ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
12
Is There More VIP
Drake03:46 ฟังได้เฉพาะผู้ใช้งาน VIP ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
13
Peak VIP
Drake03:26 ฟังได้เฉพาะผู้ใช้งาน VIP ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
14
Summer Games VIP
Drake04:07 ฟังได้เฉพาะผู้ใช้งาน VIP ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
15
Jaded VIP
Drake04:22 ฟังได้เฉพาะผู้ใช้งาน VIP ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
16
Nice For What VIP
Drake03:30 ฟังได้เฉพาะผู้ใช้งาน VIP ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
17
Finesse VIP
Drake03:02 ฟังได้เฉพาะผู้ใช้งาน VIP ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
18
Ratchet Happy Birthday VIP
Drake03:27 ฟังได้เฉพาะผู้ใช้งาน VIP ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
19
That’s How You Feel VIP
Drake02:37 ฟังได้เฉพาะผู้ใช้งาน VIP ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
20
Blue Tint VIP
Drake02:42 ฟังได้เฉพาะผู้ใช้งาน VIP ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
21
In My Feelings VIP
Drake03:37 ฟังได้เฉพาะผู้ใช้งาน VIP ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
22
Don’t Matter To Me VIP
Drake04:05 ฟังได้เฉพาะผู้ใช้งาน VIP ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
23
After Dark VIP
Drake04:49 ฟังได้เฉพาะผู้ใช้งาน VIP ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
24
Final Fantasy VIP
Drake03:39 ฟังได้เฉพาะผู้ใช้งาน VIP ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
25
March 14 VIP
Drake05:09 ฟังได้เฉพาะผู้ใช้งาน VIP ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

อัลบั้มอื่นๆ

ฟังได้เฉพาะ
ผู้ใช้งาน VIP
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
true

Bigger Than You

ฟังได้เฉพาะ
ผู้ใช้งาน VIP
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
true

Diplomatic Immunity

Artist:
Written by:Allen Ritter/Murda Beatz/Drake
I wonder who mothaf**king representin'in here tonight

Hold on hold on
I keep letting you back in

How can I explain myself
Care for me care for me
You said you'd care for me
There for me there for me
Lil weezy Ana s**t
Cry for me cry for me
Murda on the beat
Give to me give to me

Why won't you live for me

I keep letting you back in
How can I explain myself
Care for me care for me

I know you care for me
There for me there for me
You said you'd die for me

Everybody get your mothaf**kin'roll on

I know shorty and she doesn't want no slow song
Had it made last year life goes on

Haven't let that thing loose girl in so long
You been inside know you like to lay low
I've been peepin'what you bringin'to the table
Workin'hard girl everything paid for
First last phone bill car note cable
With your phone out gotta hit them angles
With your phone out snappin'like you fabo
And you showin'off but it's alright
And you showin'off but it's alright
It's a short life yuh

Care for me care for me
You said you'd care for me
There for me there for me
Said you'd be there for me
Cry for me cry for me
You said you'd die for me
Give to me give to me
Why won't you live for me
That's a real one in your reflection
Without a follow without a mention
You really pipin'up on these ni**as
You gotta be nice for what to these ni**as
I understand you gotta hunnid bands
You got it baby Benz
You got some bad friends
High school pics you was even bad then
You ain't stressing off no lover in the past tense
You already had them
Work at 8 am finish around five

Hoes talk down you don't see them outside
They don't really be the same offline
You know dark days you know hard times
Doing overtime for the last month
Saturday call the girls get em gassed up
Gotta hit the club gotta make that a*s jump
Gotta hit the club like you hit them muthaf**kin angles
With your phone out snappin'like you fabo
And you showin'off but it's alright
And you showin'off but it's alright
It's a short life yuh

These hoes

Your boy

I may

Watch the breakdown
Care for me care for me
You said you'd care for me
There for me there for me
Said you'd be there for me
Cry for me cry for me
You said you'd die for me
Give to me give to me
Why won't you live for me
Gotta make that jump
Gotta make that
Gotta gotta make that
Gotta make that jump
Gotta make that
Gotta gotta make that
Gotta gotta gotta g g gotta
G g gotta gotta
Gotta g g gotta gotta
Gotta make that jump jump
Let's go
Bend it over lift it up
Bend it over lift it up
Make that jump jump
Bend it over lift it up
Bend it over lift it up
Make that jump jump
Bend it over over over over over
Lift it up
Make that jump jump
Bend it over lift it up
Make that jump jump
Bend it over lift it up
Make that jump jump
That's a real one in your reflection
Without a follow without a mention
You rarely pipin'up on these ni**as
You gotta be nice for what to these ni**as
I understand
Care for me care for me
You said you'd care for me
There for me there for me
Said you'd be there for me
Cry for me cry for me
You said you'd die for me
Give to me give to me
Why won't you live for me
Gotta hit the club like you hit them hit them angles

It's a short life yuh
Cry for me cry for me
You said you'd die for me
Give to me give to me


เพลงพิเศษนี้ มีให้ฟังเฉพาะผู้ใช้งาน JOOX มิวสิคแอพแบบ VIP เท่านั้น

ดาวน์โหลด JOOX ฟรีมิวสิคแอพ
แล้วรับสิทธิ์ใช้งานแบบ VIP ฟรี

แค่คลิก หรือสแกน QR Code ด้านล่างเพื่อติดตั้ง JOOX
บนสมาร์ทโฟนของคุณ รับสิทธิ์การใช้งาน JOOX
แบบ VIP กันไปเลยฟรีๆ

 

หากคุณใช้งาน JOOX แบบ VIP อยู่แล้ว

แค่ล็อกอินด้วยการคลิก  ที่มุมบนขวามือ
ของ Sanook! Music ด้วยแอคเคาท์ JOOX ของคุณ

Album
00:00 / 00:00
0
เพลงที่อยู่ในคิว (0) เคลียร์ลิสต์ทั้งหมด
No songs added

In Sanook Music, click "▷" or "+" to play or add songs.