ถูกคนแล้ว

ศิลปิน: เป๊ก ผลิตโชค

 

ก็กลัวไม่ดี

 

จะบอกเธอเมื่อวานนี้

มันก็หวั่นไหว

 

แต่หากจะบอกพรุ่งนี้

ใจมันก็กลัวว่าจะสาย

 

บรรยากาศคืนนี้

เหมือนเป็นใจให้แล้ว

 

มีเพียงแต่เรา

แค่สองคนตามลำพัง

 

โอกาสอย่างนี้ไม่รู้

ว่าจะได้มีอีกเมื่อไร

 

นี่ถูกเวลาหรือยัง

 

ถ้าหากจะขอพูดคำในใจ

 

ให้เธอได้ฟัง

 

ถ้าหากจะพูดว่าฉันรักเธอ

 

เธอว่าควรหรือยัง

 

แต่กับตัวฉันมั่นใจว่าที่พูดไป

 

ถูกคนแล้วโอ้เบเบ้

 

ดีหรือยัง

 

ถ้าหากจะขอพูดคำในใจ

 

ให้เธอได้ฟัง

 

ถ้าหากจะพูดว่าฉันรักเธอ

 

เธอว่าควรหรือยัง

 

แต่กับตัวฉันมั่นใจว่าที่พูดไป

 

ถูกคนแล้วโอ้เบเบ้

 

ทุกอย่างที่อยากบอกนั้น

 

มันจริงจากใจ

 

ถ้าหากไม่ถูกใจแกล้งลืมๆไปซะ

 

ก็ทำทำแบบว่าฉันและเธอ

ไม่เคยพูดเรื่องนี้

 

เพียงแต่ว่าคืนนี้

 

เหมือนเป็นใจให้แล้ว

 

มีเพียงแต่เรา

แค่สองคนตามลำพัง

 

โอกาสอย่างนี้ไม่รู้

ว่าจะได้มีอีกเมื่อไร

 

ถูกเวลาหรือยัง

 

ถ้าหากจะขอพูดคำในใจ

 

ให้เธอได้ฟัง

 

ถ้าหากจะพูดว่าฉันรักเธอ

 

เธอว่าควรหรือยัง

 

แต่กับตัวฉันมั่นใจว่าที่พูดไป

 

ถูกคนแล้วโอ้เบเบ้

ดีหรือยัง

 

ถ้าหากจะขอพูดคำในใจ

 

ให้เธอได้ฟัง

 

ถ้าหากจะพูดว่าฉันรักเธอ

 

เธอว่าควรหรือยัง

 

แต่กับตัวฉันมั่นใจว่าที่พูดไป

 

ถูกคนแล้วโอ้เบเบ้

 

ถูกเวลาหรือยัง

 

ถ้าหากจะขอพูดคำในใจ

 

ให้เธอได้ฟัง

 

ถ้าหากจะพูดว่าฉันรักเธอ

 

เธอว่าควรหรือยัง

 

แต่กับตัวฉันมั่นใจว่าที่พูดไป

 

ถูกคนแล้วโอ้เบเบ้

ดีหรือยัง

 

ถ้าหากจะขอพูดคำในใจ

 

ให้เธอได้ฟัง

 

ถ้าหากจะพูดว่าฉันรักเธอ

 

เธอว่าควรหรือยัง

 

แต่กับตัวฉันมั่นใจว่าที่พูดไป

 

ถูกคนแล้วโอ้เบเบ้

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***