ไม่อยากจะรับรู้

ศิลปิน: ETC

 

 

และใจฉันก็ยังเป็นเหมือนก่อน

 

แต่ในตอนนี้ฉันต้องทนเห็นเขาเป็นเงาสะท้อน

 

กับสิ่งที่ฉันเคยทำกับเธอทั้งที่ไม่เต็มใจ

 

ไม่อยากจะรับรู้ว่าเธอรักกันเท่าไหร่

 

ไม่ต้องการเห็นภาพที่เขามีเธออยู่ข้างกาย

 

ไม่ต้องการช้ำไปกว่านี้ฉันวอนได้ไหม

 

จะพาเขามาประโยชน์อะไรอยู่กันไกลๆก็ดี

 

ฝืนกลั้นน้ำตาไว้อยู่

 

เธอไม่รู้มันไหลในใจเท่าไหร่

 

แค่ที่เธอทิ้งฉันก็ทนฝืนรับความจริงไม่ไหว

 

จะกลับมาซ้ำเติมเพื่ออะไรให้แผลฉันเพิ่มเติม

 

ไม่อยากจะรับรู้ว่าเธอรักกันเท่าไหร่

 

ไม่ต้องการเห็นภาพที่เขามีเธออยู่ข้างกาย

 

ไม่ต้องการช้ำไปกว่านี้ฉันวอนได้ไหม

 

จะพาเขามาประโยชน์อะไรอยู่กันไกลๆก็ดี

 

มีทางอื่นให้ฉันไหมอยากรู้

 

ให้เราไม่ต้องเจอกันเปลี่ยนโชคชะตาได้ไหม

 

ไม่อยากจะรับรู้ว่าเธอรักกันเท่าไหร่

 

ไม่ต้องการเห็นภาพที่เขามีเธออยู่ข้างกาย

 

ไม่ต้องการช้ำไปกว่านี้ฉันวอนได้ไหม

 

จะพาเขามาประโยชน์อะไรอยู่กันไกลๆก็ดี

 

ไม่ต้องการเห็นภาพที่เขามีเธออยู่ข้างกาย

 

ภาพที่เธอได้รักกันภาพที่เธออยู่ข้างกัน

 

ฉันไม่อยากจะรับรู้

 

ไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นไม่อยากช้ำกว่านี้

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***