ไม่มีแล้ว

ศิลปิน: Pause

 

มีเพียงแค่สองใจไม่มีแล้ว

วันคืนที่งดงามพร่างพราวด้วยแสงดาว

ที่เคยมีสองเราแค่เพียงฝันไป

คืนนั้นที่เหน็บหนาวมีเพียงแค่เธอ

ความหนาวก็จางหายเมื่อเราใกล้กัน

เฝ้าบอกกับใจไม่มีใครแทนเธอ

ได้โปรดหวนคืนกลับมา

เคยมีเพียงแค่สองเราที่เดินเคียงข้างไป

มีเพียงแค่สองใจไม่มีแล้ว

วันคืนที่งดงามพร่างพราวด้วยแสงดาว

ที่เคยมีสองเราแค่เพียงฝัน?.ไป

 

เคยมีเพียงแค่สองเราที่เดินเคียงข้างไป

มีเพียงแค่สองใจไม่มีแล้ว

วันคืนที่งดงามพร่างพราวด้วยแสงดาว

มีสองเราแค่เพียงฝัน

 

มีเพียงแค่สองเราที่เดินเคียงข้างไป

มีเพียงแค่สองใจไม่มีแล้ว

วันคืนที่งดงามเต็มไปด้วยแสงดาว

อบอุ่นด้วยรักเราแค่เพียงฝันไป

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***