เต่างอย

ศิลปิน: จินตหรา พูนลาภ

 

สาวเต่างอยรอคอยอ้าย

เต่างอยรอคอยอ้าย

เต่างอยรอคอยอ้าย

เต่าเต่าเต่าเต่าเต่าเต่าเต่าเต่า

เต่างอยเต่างอยเต่างอย

เต่าเต่าเต่างอย

หายไปใสพี่มิดจีลีละเด้อ

ไปสิเลอแจใดเล่าเออ

บ่าวอำเภอเดียวกันนั้นทำใจน้องขม

ก่อนสองเฮาเคียงคู่ภิรมย์

ก่อนสองเฮาเคียงคู่ภิรมย์

พนมมือกราบก้ม

ขอโชคที่เต่างอย

 

สาวเต่างอยรอคอยอ้าย

เต่างอยรอคอยอ้าย

เต่างอยรอคอยอ้าย

เต่าเต่าเต่าเต่าเต่าเต่าเต่าเต่า

เต่างอยเต่างอยเต่างอย

เต่าเต่าเต่างอย

 

ไม่มีเสื่อมคล้ายมลายพอถอย

ชายคนเดียวเทียวคิดฮอดจนจ่อย

หัวใจสวอยเมือยม้อยลอยลม

จากสกลเมืองหนองหารล่ม

จากสกลเมืองหนองหารล่ม

ปล่อยน้องระทม

ขื่นขมน้ำตาย้อย

 

ส่งหัวใจข้ามเทือกเขาภูพาน

วอนปาฎิหารผาแดงนางไอ่

องค์พังคีนี้ตำนานบั้งไฟ

ช่วยดลใจอ้ายคิดฮอดคนคอย

 

สาวเต่างอยต้อยต่ำ

อ้ายบ่จำสัญญาวางปล่อย

แม้ความหวังพังลงลมลอย

แม้ความหวังพังลงลมลอย

วอนเต่างอยอ่อยใจ

ให้อ้ายคืนบ้านเฮา

 

สาวเต่างอยรอคอยอ้าย

เต่างอยรอคอยอ้าย

เต่างอยรอคอยอ้าย

เต่าเต่าเต่าเต่าเต่าเต่าเต่าเต่า

เต่างอยเต่างอยเต่างอย

เต่าเต่าเต่างอย

 

ไม่มีเสื่อมคลายมลายพอถอย

สาธุเด้อพญาเต่างอย

ลูบกระดองค่อยๆน้ำตาย้อยไหลตก

มามื้อนี่ได้มาขอโชค

มามื้อนี่ลูกได้มาขอโชค

วอนเต่างอยช่วย

โบกโบกโบกโบกโบก

ใจอ้ายคืนเต่างอย

 

ส่งหัวใจข้ามเทือกเขาภูพาน

วอนปาฎิหารผาแดงนางไอ่

องค์พังคีนี้ตำนานบั้งไฟ

ช่วยดลใจอ้ายคิดฮอดคนคอย

 

สาวเต่างอยต้อยต่ำ

อ้ายบ่จำสัญญาวางปล่อย

แม้ความหวังพังลงลมลอย

แม้ความหวังพังลงลมลอย

วอนเต่างอยอ่อยใจ

ให้อ้ายคืนบ้านเฮา

 

สาวเต่างอยรอคอยอ้าย

เต่างอยรอคอยอ้าย

เต่างอยรอคอยอ้าย

เต่าเต่าเต่าเต่าเต่าเต่าเต่าเต่า

เต่างอยเต่างอยเต่างอย

เต่าเต่าเต่างอย

 

ไม่มีเสื่อมคลายมลายพอถอย

สาธุเด้อพญาเต่างอย

ลูบกระดองค่อยๆน้ำตาย้อยไหลตก

มามื้อนี่ได้มาขอโชค

มามื้อนี่ลูกได้มาขอโชค

วอนเต่างอยช่วย

โบกโบกโบกโบกโบก

ใจอ้ายคืนเต่างอย

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***