พรุ่งนี้ฉันจะเป็นแฟนเธอ (Yours)

ศิลปิน: รวมศิลปิน

 

คืนนี้บางสิ่งกำลังเปลี่ยนไป

ก็เช็คหัวใจตัวเองอีกครั้ง

ซึ่งฉันยังได้ยินเหมือนเดิม

 

เธอพูดและทำให้รู้ว่ารัก

และไม่เคยอยากให้ฉันตอบเธอ

นั่นยิ่งทำให้ฉันมั่นใจ

 

เกิดขึ้นเมื่อไรไม่รู้

ฉันว่าเธอก็คงไม่รู้

มันอาจดูเหมือนง่าย

แต่มันไม่ได้ง่าย

อยากให้เธอลองฟัง

ใจฉันดู

มันดังอยู่แบบนี้

 

พรุ่งนี้ฉันจะเป็นแฟนเธอ

ฉันพร้อมไม่ว่าเจออะไร

เธอทำให้ฉันมั่นใจ

เราต้องข้ามผ่าน

พรุ่งนี้ฉันจะเป็นแฟนเธอ

ถึงโลกมันต้องมืดบางวัน

แค่เรามีกันและกัน

นั่นก็พอแล้ว

 

ไม่ว่าอะไรมันจะเปลี่ยนไป

แต่ฉันเลือกแล้ว

คือไม่เปลี่ยนใจ

ก็ฉันมันรักใครรักเลย

 

เกิดขึ้นเมื่อไรไม่รู้

ฉันว่าเธอก็คงไม่รู้

มันอาจดูเหมือนง่าย

แต่มันไม่ได้ง่าย

อยากให้เธอลองฟัง

ใจฉันดู

มันดังอยู่แบบนี้

 

พรุ่งนี้ฉันจะเป็นแฟนเธอ

ฉันพร้อมไม่ว่าเจออะไร

เธอทำให้ฉันมั่นใจ

เราต้องข้ามผ่าน

พรุ่งนี้ฉันจะเป็นแฟนเธอ

ถึงโลกมันต้องมืดบางวัน

แค่เรามีกันและกัน

นั่นก็พอแล้ว

 

มันดังอยู่แบบนี้

 

พรุ่งนี้ฉันจะเป็นแฟนเธอ

ฉันพร้อมไม่ว่าเจออะไร

เธอทำให้ฉันมั่นใจ

เราต้องข้ามผ่าน

พรุ่งนี้ฉันจะเป็นแฟนเธอ

ถึงโลกมันต้องมืดบางวัน

แค่เรามีกันและกัน

นั่นก็พอแล้ว

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***