เพลง ตู่ ภพธร

เพลง โปรดอย่ามาสงสาร

 
ศิลปิน: ตู่ ภพธร

ถ้าฉันนั้นขอร้องแล้วเธอจะกลับมาไหม
ถ้าฉันเป็นอะไรเธอจะยังเป็นห่วงกันรึเปล่า
เธอยังคงสนใจกันบ้างไหม

ฉันไม่ได้ถามเพื่อให้เธอดูเป็นผู้ร้าย
จะเคารพทุกการตัดสินใจ
ไม่ว่าจะต้องเจ็บช้ำเท่าไร
ก็จะยอมรับความจริงเอาไว้

ไม่ต้องฝืนไม่ต้องขืนและไม่ต้องพยายาม
ไม่ต้องรู้สึกว่าผิดที่ต้องเป็นคนตอบคำถาม
แค่อยากรู้อยากแน่ใจว่าจากนี้ไม่มีทาง
ที่จะคืนและกลับมาไม่ว่าจะทำยังไงก็ตาม

โปรดอย่ามาสงสารอย่าให้ความหวังฉัน
โปรดเถอะอย่าเห็นใจหากไม่ต้องการกัน
อย่าให้ความสงสารทำให้เธอไหวหวั่น
อย่าให้เรายังอยู่ด้วยกัน
เพียงเพราะความสงสารเลย

โปรดอย่ามาสงสารอย่าให้ความหวังฉัน
โปรดเถอะอย่าเห็นใจหากไม่ต้องการกัน
โปรดอย่าถามว่าตอนนี้ฉันเป็นยังไง
ถ้าเธอไม่คิดที่จะกลับมา
อย่าทำไปเพราะสงสารฉันเลย

รู้ไหมว่าทุกครั้งที่เธอยังโทรมาหา
ดีใจแทบบ้าที่เรายังรักกันจำได้ไหม
ได้สัมผัสบรรยากาศนั้นหรือเปล่า
ที่เรายังรักกันจำได้ไหม

ไม่ต้องฝืนไม่ต้องขืนและไม่ต้องพยายาม
ไม่ต้องรู้สึกว่าผิดที่ต้องเป็นคนตอบคำถาม
แค่อยากรู้อยากแน่ใจว่าจากนี้ไม่มีทาง
ที่จะคืนและกลับมาไม่ว่าจะทำยังไงก็ตาม

โปรดอย่ามาสงสารอย่าให้ความหวังฉัน
โปรดเถอะอย่าเห็นใจหากไม่ต้องการกัน
อย่าให้ความสงสารทำให้เธอไหวหวั่น
อย่าให้เรายังอยู่ด้วยกัน
เพียงเพราะความสงสารเลย

โปรดอย่ามาสงสารอย่าให้ความหวังฉัน
โปรดเถอะอย่าเห็นใจหากไม่ต้องการกัน
โปรดอย่าถามว่าตอนนี้ฉันเป็นยังไง
ถ้าเธอไม่คิดที่จะกลับมา
อย่าทำไปเพราะว่าเธอสงสารฉันเลย

ฉันไม่มีอะไรจะพูดมากไปกว่านี้
ยังมีทางให้ฉันได้หวัง
และย้อนกลับไปคืนดีมีทางอีกไหม

ไม่ต้องฝืนไม่ต้องขืนและไม่ต้องพยายาม
ไม่ต้องรู้สึกว่าผิดที่ต้องเป็นคนตอบคำถาม
แค่อยากรู้อยากแน่ใจว่าจากนี้ไม่มีทาง
ที่จะคืนและกลับมาไม่ว่าจะทำยังไงก็ตาม

โปรดอย่ามาสงสารอย่าให้ความหวังฉัน
โปรดเถอะอย่าเห็นใจหากไม่ต้องการกัน
อย่าให้ความสงสารทำให้เธอไหวหวั่น
อย่าให้เรายังอยู่ด้วยกัน
เพียงเพราะความสงสารเลย

โปรดอย่ามาสงสารอย่าให้ความหวังฉัน
โปรดเถอะอย่าเห็นใจหากไม่ต้องการกัน
โปรดอย่าถามว่าตอนนี้ฉันเป็นยังไง
ถ้าเธอไม่คิดที่จะกลับมา
อย่าทำไปเพราะสงสารฉันเลย

ตั้งแต่วันที่เธอไป
ไม่มีใครในใจนี้
ข้างในใจฉันมีเพียงเธอคนเดียวคนเดียว
อย่าทำไปเพราะสงสารฉันเลย

ตั้งแต่วันที่เธอไป
ไม่มีใครในใจนี้
มีแต่เธอเพียงคนเดียว
อย่าทำไปเพราะสงสารฉันเลย

ตั้งแต่วันที่เธอไป
ไม่มีใครในใจนี้
มีแต่เธอเพียงคนเดียว
ได้โปรดอย่าทำไปเพราะสงสารฉันเลย
***Lyrics are from third-parties***

Artist:
ศิลปิน: ตู่ ภพธร

ถ้าฉันนั้นขอร้องแล้วเธอจะกลับมาไหม
ถ้าฉันเป็นอะไรเธอจะยังเป็นห่วงกันรึเปล่า
เธอยังคงสนใจกันบ้างไหม

ฉันไม่ได้ถามเพื่อให้เธอดูเป็นผู้ร้าย
จะเคารพทุกการตัดสินใจ
ไม่ว่าจะต้องเจ็บช้ำเท่าไร
ก็จะยอมรับความจริงเอาไว้

ไม่ต้องฝืนไม่ต้องขืนและไม่ต้องพยายาม
ไม่ต้องรู้สึกว่าผิดที่ต้องเป็นคนตอบคำถาม
แค่อยากรู้อยากแน่ใจว่าจากนี้ไม่มีทาง
ที่จะคืนและกลับมาไม่ว่าจะทำยังไงก็ตาม

โปรดอย่ามาสงสารอย่าให้ความหวังฉัน
โปรดเถอะอย่าเห็นใจหากไม่ต้องการกัน
อย่าให้ความสงสารทำให้เธอไหวหวั่น
อย่าให้เรายังอยู่ด้วยกัน
เพียงเพราะความสงสารเลย

โปรดอย่ามาสงสารอย่าให้ความหวังฉัน
โปรดเถอะอย่าเห็นใจหากไม่ต้องการกัน
โปรดอย่าถามว่าตอนนี้ฉันเป็นยังไง
ถ้าเธอไม่คิดที่จะกลับมา
อย่าทำไปเพราะสงสารฉันเลย

รู้ไหมว่าทุกครั้งที่เธอยังโทรมาหา
ดีใจแทบบ้าที่เรายังรักกันจำได้ไหม
ได้สัมผัสบรรยากาศนั้นหรือเปล่า
ที่เรายังรักกันจำได้ไหม

ไม่ต้องฝืนไม่ต้องขืนและไม่ต้องพยายาม
ไม่ต้องรู้สึกว่าผิดที่ต้องเป็นคนตอบคำถาม
แค่อยากรู้อยากแน่ใจว่าจากนี้ไม่มีทาง
ที่จะคืนและกลับมาไม่ว่าจะทำยังไงก็ตาม

โปรดอย่ามาสงสารอย่าให้ความหวังฉัน
โปรดเถอะอย่าเห็นใจหากไม่ต้องการกัน
อย่าให้ความสงสารทำให้เธอไหวหวั่น
อย่าให้เรายังอยู่ด้วยกัน
เพียงเพราะความสงสารเลย

โปรดอย่ามาสงสารอย่าให้ความหวังฉัน
โปรดเถอะอย่าเห็นใจหากไม่ต้องการกัน
โปรดอย่าถามว่าตอนนี้ฉันเป็นยังไง
ถ้าเธอไม่คิดที่จะกลับมา
อย่าทำไปเพราะว่าเธอสงสารฉันเลย

ฉันไม่มีอะไรจะพูดมากไปกว่านี้
ยังมีทางให้ฉันได้หวัง
และย้อนกลับไปคืนดีมีทางอีกไหม

ไม่ต้องฝืนไม่ต้องขืนและไม่ต้องพยายาม
ไม่ต้องรู้สึกว่าผิดที่ต้องเป็นคนตอบคำถาม
แค่อยากรู้อยากแน่ใจว่าจากนี้ไม่มีทาง
ที่จะคืนและกลับมาไม่ว่าจะทำยังไงก็ตาม

โปรดอย่ามาสงสารอย่าให้ความหวังฉัน
โปรดเถอะอย่าเห็นใจหากไม่ต้องการกัน
อย่าให้ความสงสารทำให้เธอไหวหวั่น
อย่าให้เรายังอยู่ด้วยกัน
เพียงเพราะความสงสารเลย

โปรดอย่ามาสงสารอย่าให้ความหวังฉัน
โปรดเถอะอย่าเห็นใจหากไม่ต้องการกัน
โปรดอย่าถามว่าตอนนี้ฉันเป็นยังไง
ถ้าเธอไม่คิดที่จะกลับมา
อย่าทำไปเพราะสงสารฉันเลย

ตั้งแต่วันที่เธอไป
ไม่มีใครในใจนี้
ข้างในใจฉันมีเพียงเธอคนเดียวคนเดียว
อย่าทำไปเพราะสงสารฉันเลย

ตั้งแต่วันที่เธอไป
ไม่มีใครในใจนี้
มีแต่เธอเพียงคนเดียว
อย่าทำไปเพราะสงสารฉันเลย

ตั้งแต่วันที่เธอไป
ไม่มีใครในใจนี้
มีแต่เธอเพียงคนเดียว
ได้โปรดอย่าทำไปเพราะสงสารฉันเลย


เพลงพิเศษนี้ มีให้ฟังเฉพาะผู้ใช้งาน JOOX มิวสิคแอพแบบ VIP เท่านั้น

ดาวน์โหลด JOOX ฟรีมิวสิคแอพ
แล้วรับสิทธิ์ใช้งานแบบ VIP ฟรี

แค่คลิก หรือสแกน QR Code ด้านล่างเพื่อติดตั้ง JOOX
บนสมาร์ทโฟนของคุณ รับสิทธิ์การใช้งาน JOOX
แบบ VIP กันไปเลยฟรีๆ

 

หากคุณใช้งาน JOOX แบบ VIP อยู่แล้ว

แค่ล็อกอินด้วยการคลิก  ที่มุมบนขวามือ
ของ Sanook! Music ด้วยแอคเคาท์ JOOX ของคุณ

Album
00:00 / 00:00
0
เพลงที่อยู่ในคิว (0) เคลียร์ลิสต์ทั้งหมด
No songs added

In Sanook Music, click "▷" or "+" to play or add songs.