ด้วยความยินดี

ศิลปิน: Marc Tatchapon

 

จะอยู่ที่ใดจะใกล้ไกล

กี่คืนวันผ่านพ้นไป

แต่ความคิดห่วงใยนั้นก็เหมือนเดิม

สิ่งเดียวที่หวังและต้องการ

คือให้เธอได้ความสุข

มีชีวิตที่ดีพร้อมและทำได้ตามที่ตั้งใจ

 

ให้เธอรู้เสมอว่ายังมีใครคนหนึ่ง

ที่พร้อมให้เธอเรียกหาไม่ว่าสิ่งใด

 

จะคอยยินดีรับใช้

ด้วยความยินดีทุกครั้ง

จะยินดีเป็นเบื้องหลัง

ผลักดันเธอไปถึงเส้นชัย

ไม่ว่าเวลาร้อนหนาว

ไม่ว่าอะไรที่ต้องการ

บอกกับฉันมาเถอะเธอ

และฉันพร้อมทำเพื่อเธอ

ด้วยความยินดี

 

เจ็บอะไรจากไหนมา

เหนื่อยกับใครก็ตามแต่

ก็มีฉันหนึ่งคนนี้

จะคอยดูแลอยู่เรื่อยไป

 

ให้เธอรู้เสมอว่ายังมีใครคนหนึ่ง

ที่พร้อมให้เธอเรียกหาไม่ว่าสิ่งใด

 

จะคอยยินดีรับใช้

ด้วยความยินดีทุกครั้ง

จะยินดีเป็นเบื้องหลัง

ผลักดันเธอไปถึงเส้นชัย

ไม่ว่าเวลาร้อนหนาว

ไม่ว่าอะไรที่ต้องการ

บอกกับฉันมาเถอะเธอ

และฉันพร้อมทำเพื่อเธอ

ด้วยความยินดี

 

ให้เธอรู้เสมอว่ายังมีใครคนหนึ่ง

ที่พร้อมให้เธอเรียกหาไม่ว่าสิ่งใด

 

จะคอยยินดีรับใช้

ด้วยความยินดีทุกครั้ง

จะยินดีเป็นเบื้องหลัง

ผลักดันเธอไปถึงเส้นชัย

ไม่ว่าเวลาร้อนหนาว

ไม่ว่าอะไรที่ต้องการ

บอกกับฉันมาเถอะเธอ

และฉันพร้อมทำเพื่อเธอ

ด้วยความยินดี

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***