เวลา

ศิลปิน: Cocktail

 

 

แต่ไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานอีกสักเท่าไร

เธอยังเป็นคนดีคนเดียวในใจที่ฉันยังมี

เธอยังคงงดงามฉันยังคงรักเธอ

แม้รู้ว่าเธอจะไม่มีทางกลับมา

 

ตื่นมามองดูนาฬิกายังเดินต่อไปเหมือนเก่า

และยังคงจะมีแค่เราที่เดินสวนนาฬิกา

เธอยังคงชัดเจน

เวลาไม่ช่วยให้ลืมเหมือนใครบอกไว้

ฉันรู้จากนี้มันไม่มีเธอต่อไปแต่ฉันก็ยังรักเธอ

 

ตื่นจากภาพลวงตาขึ้นมารู้ว่าเรายังเดียวดาย

ตื่นมายอมรับความจริง

ว่าชีวิตที่ไม่มีเธออยู่ก็เหมือนตาย

ไร้ความหมายเมื่อฉันไม่มีเธอข้างกาย

และสุดท้ายที่ฉันนั้นจะพอทำ

คือเฝ้ารออย่างคนที่ไร้จุดหมาย

 

แต่ไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานอีกสักเท่าไร

เธอยังเป็นคนดีคนเดียวในใจที่ฉันยังมี

เธอยังคงงดงามฉันยังคงรักเธอ

แม้รู้ว่าเธอจะไม่มีทางกลับมา

 

ตื่นมามองดูนาฬิกายังเดินต่อไปเหมือนเก่า

และยังคงจะมีแค่เราที่เดินสวนนาฬิกา

เธอยังคงชัดเจน

เวลาไม่ช่วยให้ลืมเหมือนใครบอกไว้

ฉันรู้จากนี้มันไม่มีเธอต่อไปแต่ฉันยังรักเธอ

 

เพราะว่ารักยังคงฝังใจติดตราตรึงหัวใจยังจำ

เพราะภาพฉันนั้นเมื่อมีเธอข้างกาย

แม้ว่าฉันหลับตา

ภาพเหล่านั้นยังคงย้อนมา...

 

ไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานอีกสักเท่าไร

เธอยังเป็นคนดีคนเดียวในใจที่ฉันยังมี

เธอยังคงงดงามฉันยังคงรักเธอ

แม้รู้ว่าเธอจะไม่มีทางกลับมา

 

ตื่นมามองดูนาฬิกายังเดินต่อไปเหมือนเก่า

และยังคงจะมีแค่เราที่เดินสวนนาฬิกา

เธอยังคงชัดเจน

เวลาไม่ช่วยให้ลืมเหมือนใครบอกไว้

ฉันรู้จากนี้มันไม่มีเธอต่อไป

แต่ฉันยังรักเธอยังคงรักเธอ

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***