Stay

ศิลปิน: Palmy

 

ไม่ได้เป็นความยั่งยืนเสมอไป

 

แต่กับเธอที่ผ่านมาชั่วคราว

และเรื่องราวที่เปลี่ยนไปชั่วข้ามคืน

กับอะไรที่เป็นก็ยังไม่เคยลืม

เหมือนว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของหัวใจ

 

เราไม่เคยจะรักกัน

มีแต่วันที่อ่อนไหว

ผ่านเลยไปและไม่เคยจะกลับมา

 

เป็นแค่ความประทับใจ

ที่ยังคงแน่นหนา

มีแต่ฝนมีแต่ฟ้าที่เข้าใจ

 

ใต้ต้นไม้ที่ไม่มีร่มเงา

กิ่งก้านมันไม่ได้สูงสักเท่าไร

แต่รากลึกลงในดินหยั่งลึกลงในใจ

มีความหมายมากมายตลอดมา

เราไม่เคยจะรักกัน

มีแต่วันที่อ่อนไหว

ผ่านเลยไปและไม่เคยจะกลับมา

 

เป็นแค่ความประทับใจ

ที่ยังคงแน่นหนา

มีแต่ฝนมีแต่ฟ้าที่เข้าใจ

 

ใต้ต้นไม้ที่ไม่มีร่มเงา

กิ่งก้านมันไม่ได้สูงสักเท่าไร

แต่รากลึกลงในดินหยั่งลึกลงในใจ

มีความหมายมากมายตลอดมา

หยั่งรากลึกลงในดินหยั่งลึกลงในใจ

มีความหมายมากมายตลอดมา

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***